Bosch premení automobil na aktívnu súčasť internetu

27 mája 2015, 9:23

Sieťové prepojenie je kľúčom k elektrifikácii a automatizácii

Každodenný život bez internetu je už sotva predstaviteľný. Čoskoro to bude platiť aj pre automobil. Bosch totiž premení automobil na aktívnu súčasť internetu. "Sieťové prepojenie je kľúčom k elektrifikovanej a automatizovanej jazde," povedal Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva Robert Bosch GmbH, na 62. medzinárodnom kolokviu pre motoristické médiá, ktoré usporiadala spoločnosť Bosch v Boxbergu. Prepojené vozidlá sú totiž komfortnejšie, bezpečnejšie a hospodárnejšie. Pripojením k internetu je možné získavať napríklad informácie o dopravných zápchach, poľadovici alebo nehodách, ale aj voľných parkovacích miestach a nabíjacích staniciach – jeho prostredníctvom je možné hneď realizovať tiež rezerváciu a úhradu služieb. Automobil sa zároveň stane multimediálnym centrom. Bosch totiž umožní trvalý prístup k internetovým hudobným službám, sociálnym sieťam a veľkému počtu aplikácií pre inteligentné telefóny.

Kompetencie k prepojeniu vnútri automobilu – i ďaleko nad jeho rámec
Bosch je pripravený na internet vhodnými prvkami tak, ako žiadna iná spoločnosť v celosvetovom meradle. "Bosch stavia v oblasti sieťového prepojenia na 3S," uviedol Heyn. "Snímače, softvér a služby." Tak vznikajú sieťovo prepojené riešenia pre inteligentný dom, energiu, priemysel – a tiež pre mobilitu. To umožňuje realizovať inovatívne funkcie. V aktuálnom skúšobnom prototype je prostredníctvom navigačného systému automaticky zvýšená teplota vzduchu doma už pred návratom vozidla do svojho cieľa.

Automobil budúcnosti je elektrifikovaný, automatizovaný – a sieťovo prepojený
Bosch očakáva, že už v roku 2025 bude asi 15 percent všetkých nových vozidiel elektrifikovaných. Podľa technologického koncernu budú vozidlá už v roku 2020 jazdiť po diaľniciach s vysokou mierou automatizácie. Dôležitým predpokladom pre oba vývojové trendy sú sieťovo prepojené funkcie. Vodič elektromobilu si bude môcť napríklad ľahko vyhľadať a rezervovať miesto na nabíjacej stanici a zároveň aj zaplatiť za odobratú energiu. "Vďaka aplikáciám, ako je Charge & Pay pre Mercedes-Benz, možno dojazd vozidla využívať s väčším pokojom," povedal Heyn. Rýchlo prenášané dáta o doprave vytvárajú rozšírený elektronický horizont, vďaka ktorému vidí vozidlá predvídavo aj za ďalšiu zákrutu. Elektromobily môžu vďaka tomu optimalizovať rekuperáciu a stav nabitia akumulátora. Tieto informácie ponúkajú tiež viac bezpečnosti. Ak napríklad viac vozidiel hlási z rovnakého miesta zásah ESP, systém, zohľadniac informácie o počasí, dôjde k záveru, že je tam poľadovica. A nasledujúci vodiči sú patrične varovaní. Vďaka informáciám o obmedzeniach rýchlosti na prechádzaných stanovištiach alebo o konci dopravnej kolóny môže automatizovaný automobil navyše predvídavo s dostatočným predstihom "uvoľniť pedál plynu". Úroveň komfortu a hospodárnosti tým vzrastie. Člen predstavenstva Robert Bosch GmbH Heyn preto došiel k jasnému záveru: "Sieťovo prepojený automobil je vždy lepším automobilom."

Bosch mySPIN prepojí mobilný telefón s automobilom
Bosch realizuje pripojenie automobilu k internetu dvoma spôsobmi: Jednak možno vyžívať inteligentný telefón vodiča. Prostredníctvom integračného riešenia mySPIN je možné pripojiť prístroje Android a iOS k informačnému a zábavnému systému vozidla. Veľký počet aplikácií je možné potom jednoducho ovládať prostredníctvom centrálneho displeja vozidla. Ako druhú možnosť Bosch ponúka jednotku CCU (Connectivity Control Unit), ktorá komunikuje prostredníctvom modulu mobilného telefónu s vlastnou kartou SIM a na želanie umožňuje aj určovanie polohy pomocou GPS. Okrem verzie pre prvovýbavu je k dispozícii aj riešenie pre dodatočnú montáž, ktoré možno pripojiť k palubnej sieti vozidla napríklad prostredníctvom diagnostického rozhrania OBD.

Na základe informácií o stave vozidla, ktoré CCU prenáša do cloudu, možno potom realizovať veľký počet rôznych služieb. Z toho vychádza softvérová platforma Bosch IoT Suite dcérskej spoločnosti Bosch Software Innovations, ktorá prepája prístroje, používateľa a spoločnosti s cieľom poskytovať najjednoduchším možným spôsobom atraktívne služby – vrátane služieb od spoločnosti Bosch.

Bezpečnosť je predpokladom pre dôveru
Sieťové prepojenie automobilu je už v plnom prúde. Nepretržite rastúci výpočtový výkon riadiacich jednotiek, celosvetovo rastúce pokrytie rýchlymi bezdrôtovými sieťami a rastúce možnosti zabezpečených aktualizácií "vzduchom" otvára pre budúcnosť nové možnosti realizácie stále obsiahlejších funkcií.
Samotná technika však ešte nie je zárukou úspechu. "Iba bezpečné funkcie si získajú dôveru vodiča," povedal Heyn a poukázal na tri dimenzie diskusie o bezpečnosti. V prvom rade, funkčná bezpečnosť umožní správny chod požadovanej aplikácie a definuje spôsob odstavenia systému, ak sa v niektorom komponente objaví porucha. Ochrana dát má za úlohu zabrániť neautorizovaným zásahom zvonku. Bosch tu stavia na viacstupňové hardvérové a softvérové riešenie, aby boli zachované dnešné veľké bezpečnostné štandardy aj v budúcich vozidlách s intenzívnejšou mierou prepojenia. Jasnou nevyhnutnosťou v tejto oblasti sú pre spoločnosť Bosch štandardy na technickej a procesnej úrovni v súlade s normou ISO 26262 pre funkčnú bezpečnosť. Ochrana dát je nakoniec definovaná v právnej rovine nariadeniami a zákonmi. "Komplexná európska základná vyhláška o ochrane dát je predpokladom pre fungujúci digitálny trh v Európe," vysvetlil Heyn. Bosch zaručuje transparentné zaobchádzanie so všetkými dátami. "Zákazník musí mať možnosť vlastného rozhodnutia o rozsahu a spôsobe využitia dát," formuloval Heyn základný prístup spoločnosti Bosch.

Služby pre firemných zákazníkov zmenšujú servisné náklady a skracujú prestoje
Službou pre prevádzkovateľov vozidlových parkov je Connected Fleet Management. Prostredníctvom CCU sú bezpečne kódované prevádzkové a servisné dáta prenášané na vyhodnotenie na server Bosch. Tým je možné zmenšiť prevádzkové náklady a minimalizovať prestoje. Na základe spracovaných dát môžu spoločnosti presnejšie plánovať napríklad prevádzkové plány, lízingové zmluvy alebo termíny pre servisné práce a opravy. V servisných dielňach budúcnosti staví Bosch na rozšírenú realitu a umožní "röntgenový pohľad" do motorového priestoru. Ak drží servisný pracovník tablet napríklad v motorovom priestore, je výsledný obraz kamery doplnený na požadovaných miestach o komplexné dodatočné informácie vrátane návodu na opravu. Mechatronik ovláda zobrazované objekty na dotykovom displeji, kde si môže nechať zobraziť ďalšie informácie. Zdĺhavé hľadanie v servisných príručkách odpadá. Podrobné dáta sú sťahované prostredníctvom internetu zo servera Bosch.

Predvídavá diagnostika vďaka sieťovému prepojeniu komponentov
Bosch používa pri vývoji a výrobe svojich výrobkov v stále väčšej miere princípy "Priemyslu 4.0". Cieľom je dosiahnuť také prepojenie všetkých komponentov, aby mohli kompletne komunikovať svoj stav pri výrobe, skúškach alebo prevádzke. V budúcnosti bude možné tieto schopnosti využívať aj potom, čo produkt opustí vý-robnú halu závodu Bosch. V rámci tzv. preventívnej diagnostiky je možné napríklad už dnes zaznamenávať prevádzkové dáta vstrekovača nafty počas celej doby jeho prevádzky jednotkou CCU a prenášať ich na vyhodnotenie do internetového cloudu. Ak dáta naznačujú opotrebenie niektorej súčiastky alebo zmeny podmienok, môže byť aj prostredníctvom internetu automaticky nahraná prispôsobená prevádzková charakteristika pre optimalizované elektronické riadenie. Ak si to vodič želá, možno navyše rovno naplánovať termín servisnej prehliadky a objednať náhradný dielec. Defektný vstrekovač nafty bude podrobený analýze a môže byť opäť kompletne opravený. Analyzované dáta sú okrem toho zdrojom dôležitých informácií, ktoré možno využívať pri vývoji budúcich generácií produktu a na optimalizáciu výroby.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!