Bosch na Slovensku prekonal svoje ciele rastu

, 12 júna 2015, 8:40

Spoločnosť Bosch, popredný svetový dodávateľ technológií a služieb, zakončila svoj fiškálny rok 2014 v Slovenskej republike s 343 miliónmi eur v konsolidovaných tržbách a zaznamenala tak silný nárast o 14,3 percenta.

„Po dobrom vstupe do nového roku očakávame v roku 2015 ďalší rast a zvýšený dopyt po našich výrobkoch a službách, ktoré sú ,Stvorené pre život‘,“ hovorí Klaus Peter Fouquet, zástupca Bosch Group v Slovenskej republike. Počet zamestnancov na Slovensku zostal v roku 2014 so svojimi 1040 zamestnancami1 stabilný.

Vynikajúci rast v obchodnej oblasti Mobility Solutions
Sektor Mobility Solutions je celosvetovo hlavnou obchodnou oblasťou spoločnosti Bosch a na Slovensku pokračoval vo svojich silných podnikateľských výsledkoch z predchádzajúcich rokov. „Mobility Solutions zostáva hlavnou predajnou hnacou silou Bosch Group v Slovenskej republike“, hovorí Fouquet. K tomuto nárastu prispeli ako originálne vybavenie, tak predaj na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel. Divízia Bosch Automotive Aftermarket ponúka náhradné diely pre vozidlá a služby a prevádzkuje sieť nezávislých autoservisov pod značkou Bosch Car Service. Bosch neustále optimalizuje kvalitu svojich opravárenských služieb na Slovensku prostredníctvom certifikačných procesov, auditov a školení. Audity autoservisov Bosch Car Service vykonáva nezávislá medzinárodná audítorská spoločnosť SGS. „Tieto audity sú na poli opráv a služieb nezávislých autoservisov unikátne,“ dodáva Fouquet. Sieť Bosch na Slovensku v súčasnej dobe zahŕňa 36 autorizovaných autoservisov.

Ďalším príkladom aktivít Bosch na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel na Slovensku je renovácia alternátorov. Závod dcérskej spoločnosti Holger Christiansen v Bernolákove je jedným z dvoch miest Bosch v Európe pre celosvetovú renováciu alternátorov Bosch a iných značiek.

Tento údaj predpokladá zahrnutie všetkých nekonsolidovaných spoločností, ako je BSH Hausgeräte GmbH v Michalovciach alebo Valicare s.r.o. v Trenčíne.

V roku 2014 bolo v Bernolákove renovovaných a vrátených späť na trh v Európe, USA a Kanade vyše 200 000 automobilových alternátorov pre osobné i úžitkové vozidlá. „Renovácia automobilových dielov je pre našu spoločnosť obrovský úspech. Týmto spôsobom prispieva spoločnosť Bosch taktiež k ochrane životného prostredia,“ hovorí Fouquet. V rámci svojich aktivít v Bernolákove vykonáva Bosch aj záručné preverovanie štartérov a alternátorov pre zákazníkov na celom svete.

Rozvoj ďalších obchodných oblastí
Obchodná oblasť Priemyselná technika v roku 2014 pozitívne prispela k rastu tržieb spoločnosti Bosch na Slovensku. Najväčší podiel na tom mala Valicare s.r.o. v Trenčíne. Spoločný podnik s 51 percentami podielu s nemeckým Heitec AG predstavoval vo vlaňajšom roku priemerný jednociferný nárast. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti kvalifikácie a validácie výrobných zariadení a procesov pre regulované odvetvia pre tuzemských aj svetových výrobcov liečiv, biotechnológií a zdravotníckych zariadení.

V rámci obchodnej oblasti Spotrebný tovar dosiahla divízia Elektrické náradie silný dvojciferný rast, najmä vďaka úspešným predajom profesionálnym používateľom, napríklad akumulátorového elektrického náradia a meracích nástrojov. Tým bol taktiež zaistený ďalší rast podielu na trhu.

Aj obchodné výsledky Bosch v oblasti Energetika a technika budov, zastúpené na Slovensku predovšetkým divíziou Bosch Termotechnika, zaznamenali v krajine pozitívny vývoj. Bosch Termotechnika bola schopná mierne zvýšiť predaj v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dosiahla podiel na trhu aj napriek pokračujúcim náročným podmienkam na slovenskom stavebnom trhu,“ poznamenáva Fouquet.

Obchodný výhľad spoločnosti Bosch pre rok 2015
Bosch Group očakáva v roku 2015 celosvetový rast tržieb po zohľadnení vplyvu výmenného kurzu v rozmedzí 3 až 5 percent. Vo svojom prejave na nedávnej výročnej tlačovej konferencii v Nemecku predseda predstavenstva Volkmar Denner povedal: „Naša ekonomická a technologická sila v zavedených oblastiach podnikania nám umožňuje preniknúť do nových oblastí na trhu.“ Výrobky s prístupom na internet a služby založené na internete sú jedným z ústredných predpokladov budúceho rastu podnikania spoločnosti. „Vo všetkých našich obchodných oblastiach posúvame konektivitu dopredu a hráme aktívnu rolu pri jej utváraní,“ dodáva Denner. V roku 2014 spoločnosť Bosch uviedla na trh mnoho nových výrobkov a s tým spojených riešení, vrátane softvérových riešení pre pripojené vykurovacie systémy a budovy, ako aj pre pridružený priemysel a oblasť mobility. Dokončením akvizície BSH Hausgeräte GmbH a Robert Bosch Automotive Steering GmbH posilnila spoločnosť Bosch svoju pozíciu v oblasti inteligentných domov a automatizovaného riadenia.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!