Bosch očekává citelné zotavení po krizovém roce 2009

7 mája 2010, 0:00

Bosch Group v České republice měla dobrý start do aktuálního obchodního roku a hodlá letos vykompenzovat většinu ztrát tržeb z roku 2009. Čisté tržby společnosti v České republice – včetně dodávek ostatním společnostem Bosch Group – dosáhly 966 milionů euro, tedy mínus 26 % ve srovnání s rokem 2008. Konsolidovaný obrat – prodeje třetím stranám na českém trhu – činil 448 milionů euro, což představuje pokles o 15 %.

I přes zřetelný pokles obratu na téměř všech svých trzích si Bosch Group v České republice dala za cíl udržet kmenové zaměstnance ve firmě. “Využíváme všechny dostupné nástroje na podporu flexibility, které český zákoník práce poskytuje, abychom se vyhnuli dalšímu propouštění po nevyhnutelných opatřeních, která jsme museli učinit v roce 2008 a která jsme provedli sociálně přijatelným způsobem,“ řekl Dr. Karl Strobel, zástupce Bosch Group v České republice. Na počátku roku 2010 zaměstnávala společnost Bosch ve svých závodech v České republice více než 7 200 zaměstnanců.

Divize Automobilové techniky, která vytváří většinu z celkového obratu společnosti Bosch v České republice, byla světovou hospodářskou krizí zasažena nejvíce. Významný propad poptávky po automobilových systémech a komponentech ze strany automobilového průmyslu znamenal více než 19 % pokles celosvětového obratu v divizi automobilové techniky společnosti Bosch. Závod na výrobu dieselových systémů v Jihlavě ale zaznamenal více než dvojnásobný propad. Důvodem byl nejen značný pokles poptávky na trhu užitkových vozů, ale také trend k menším osobním vozům. V tomto segmentu je podíl naftových motorů významně nižší. Závod v Českých Budějovicích, který se zaměřuje na benzínové systémy, byl zasažen mnohem méně. Oba závody jsou dobře připraveny na oživení, které již pociťujeme, je však stále na nízkých úrovních. Například závod v Jihlavě v současnosti upravuje výrobní kapacity a investuje do nových linek na vysokotlaká vstřikovací čerpadla CP4 (common rail).

V divizi Průmyslové techniky dosáhl propad dna teprve ve třetím čtvrtletí roku 2009. Brněnský závod Bosch Rexroth utrpěl v procentech dvouciferný pokles obratu.

Divize Spotřebního zboží a techniky budov naproti tomu zaznamenala jen mírný pokles prodejů. Stabilně se vyvíjel obchod v oblastech Tepelná technika a Domácí spotřebiče. Nová akvizice značky Loos doplnila portfolio tepelné techniky Bosch v roce 2009. Naproti tomu se všeobecný hospodářský vývoj odrazil na obchodech s elektrickým nářadím. U Zabezpečovací techniky byl postižen především obchod s finálními produkty.

Pro udržení svých kmenových zaměstnanců přispívá společnost k procesu zlepšování Zákoníku práce
V roce 2009 automobilové závody v Jihlavě a Českých Budějovicích musely zkrátit svůj pracovní týden na 4 dny. Pokusy o zavedení kont pracovní doby nebyly úspěšné kvůli administrativním omezením. Mnoho podniků využívá jednodušší systém nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. “Toto je však nedostatečné v případě déletrvající krize s ekonomickými zpomaleními a častými změnami v objemech výroby. Bylo by velmi užitečné, kdyby Zákoník práce nabízel vylepšený balík flexibilních nástrojů”, řekl Dr.Strobel. “Je to nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti českých podniků a Bosch tyto nástroje v jiných zemích úspěšně využívá”, dodal.

Balancování mezi úsporami nákladů a důležitými investicemi
Přísná opatření na úsporu nákladů a zajištění likvidity znamenala, že si společnost v České republice dokázala udržet velmi zdravou finanční bázi i v krizovém roce 2009. Opatření na úsporu nákladů byla zavedena na všech úrovních. Největší měrou k nim přispěli zaměstnanci, díky zkrácení pracovní doby o 20% a tomu odpovídajícím nižším mzdám. “Bez vysoké podpory a akceptování tohoto procesu ze strany zaměstnanců by zavedení nebylo možné a za to bych chtěl našim zaměstnancům poděkovat”, řekl Dr.Strobel.

Investice do budoucnosti však pokračovaly. V Praze bylo otevřeno nové školicí a zákaznické středisko elektrického nářadí a v Mikulově začalo Servisní centrum elektrického nářadí poskytovat své služby také klientům z Maďarska a Rakouska. Závod v Českých Budějovicích provozuje od roku 2005 významné vývojové a zkušební centrum a zaměstnává dnes zhruba 300 inženýrů a techniků specializovaných na výzkum a vývoj. Závod prokázal svou vysokou výkonnost, když získal VDA cenu za logistiku 2009.

Příprava zaměstnanců na budoucí oživení trhu pokračuje řadou školících programů. Závody v Jihlavě a Českých Budějovicích nadále spolupracují s učilišti a předními technickými vysokými školami v ČR. Společnost Bosch pohlíží na tyto snahy jako na způsob, jak učinit technické vzdělávání přitažlivějším pro mladé lidi, a tím jako na investici do budoucnosti. Oba závody získaly ocenění „Zaměstnavatel roku“ v kraji Jihočeském a na Vysočině jako projev uznání školicích a společenských programů.

Pro více informací viz Fact sheet Bosch Group v České republice http://www.bosch.cz/content/language1/downloads/Factsheet_CZ.pdf.

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!