Téměř 90 % Čechů by si přálo, aby vozy s alternativním pohonem podporoval stát

1 júna 2011, 0:00

Zelené závody mezi Japonskem, Amerikou i Čínou o to, kdo dříve dodá na trh spolehlivý vůz, jež bude hnán alternativním pohonem a jehož pořizovací cena nebude několikanásobně převyšovat cenu běžných automobilů, nejsou lhostejné ani českým spotřebitelům.

Lze tak alespoň usuzovat z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění realizovaného společností Ipsos Tambor a dat ekologického portálu www.chranimeprirodu.cz.

Předním cílem výzkumu bylo zjistit názory české populace na různorodá ekologická témata. V několika otázkách byl také zkoumán postoj Čechů k vozidlům využívajícím alternativní pohon. Téměř polovina respondentů (49 %) uvedla, že z hlediska spokojenosti s životním prostředím v ČR je nejméně spokojena s hustotou dopravy a s tím související čistotou ovzduší a hlučností prostředí.

Částečným řešením budoucnosti může být tzv. ekologická doprava, která životní prostředí zatěžuje méně nebo dokonce vůbec. Již několik desetiletí vědci neustále vyvíjejí další a další varianty pro využití alternativních pohonů, jako je pohon na stlačený vodík, solární pohon, atomový pohon, pohon na elektřinu nebo plyn (LPG či CNG). Na některých z nich stále pracují výzkumníci automobilek z celého světa, jiné už mají své uplatnění i v praxi.

Podstatnou výhodou při provozu hybridních automobilů je snížení spotřeby pohonných hmot a výrazně nižší produkce emisí plynů CO2. Životnost i náklady na servis a údržbu jsou srovnatelné s vozy se spalovacími motory. Naopak na prvním místě mezi nevýhodami převládá relativně vysoká pořizovací cena, což si myslí téměř ½ české populace. Podle průzkumu se téměř 90 % dotazovaných domnívá, že automobily s alternativním pohonem by měl podporovat stát, například formou dotací nebo nižší spotřební či silniční daní. Bohužel v České republice je v porovnání se zahraničím státní podpora ekologických vozidel značně podprůměrná. Například v Nizozemsku nebo Belgii se státní příspěvek na vozy s hybridním motorem pohybuje v řádu tisíců eur. Zatím tedy nejvýraznějším motivací k pořízení si automobilu s alternativním pohonem je snaha chovat se odpovědně k životnímu prostředí. Podle průzkumu je tato ekologická zodpovědnost patrná u mladších a vzdělanějších lidí. Dalšími překážkami, které brání Čechům v koupi ekologicky šetrného dopravního prostředku je zejména nedostatečná infrastruktura (např. dobíjecí stanice atd. – 19 %) nebo fakt, že tyto motory nejsou dlouhodobě vyzkoušeny a respondenti se tak obávají jejich nespolehlivosti (7 %). Všechny tyto nevýhody jsou odrazem reality. K ekologickému nákupu auta s alternativním pohonem za období loňského roku se přihlásilo pouze zanedbatelné 1 % respondentů.

Další informace a zajímavosti na: www.chranimeprirodu.cz.


 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!