V ČR je registrováno více než 4,5 milionu osobních automobilů

4 augusta 2011, 0:00

Počet v ČR registrovaných osobních automobilů se za 1. pololetí 2011 zvýšil o 55.926 ks, to je o 1,24 %. K 30.6.2011 bylo v ČR registrováno 4.552.158 ks osobních automobilů a byla tak překonána hranice 4,5 milionu registrovaných vozidel této kategorie.

V ČR tak připadá 2,31 obyvatele na 1 osobní automobil (dle ČSÚ bylo k 31.3.2011 v ČR celkem 10.535.811 obyv.). Přitom došlo k dalšímu mírnému zvýšení průměrného věku parku osobních automobilů, který k 30.6.2011 činil 13,76 roku (k 31.12.2010 to bylo 13,70 roku).

Ve stejném období (tedy za 1. pololetí 2011) bylo v ČR poprvé zaregistrováno 153.893 osobních automobilů (88.284 nových a 65.609 ojetých z dovozu) a z registru bylo vyřazeno 84.429 ks.

Podíl osobních automobilů starších než 10 let přesahuje 60 % z celkového počtu vozidel registrovaných v této kategorii a stále mírně vrůstá. Více než 30 % osobních automobilů je přitom starších než 15 let. Právě podíl vozidel starších než 10 let je jedním ze srovnávacích ukazatelů vypovídajícím o stavu vozového parku; obvyklá hodnota v motoristicky vyspělých zemích EU se pohybuje v rozmezí 25 až 35 %. Průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR (stále téměř 14 let) a podíl vozidel ve věku nad 10 let svědčí o dlouhodobě nedostatečné obnově vozového parku. 

AUTOBUSY
Průměrný věk autobusů se v průběhu 1. pololetí 2011 stejně jako u osobních automobilů zvýšil a k 30.6.2011 činil 14,53 roku (k 31.12.2010 to bylo 14,38 roku). Počet registrovaných autobusů se přitom zvýšil o 302 ks.

V 1. pololetí 2011 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 476 ks autobusů (338 nových a 138 ojetých) a z registru bylo vyřazeno 689 autobusů. Rovněž v této kategorii vozidel je obnova vozového parku v posledních letech parku zcela nedostatečná. 

UŽITKOVÉ AUTOMOBILY
Počty registrovaných užitkových vozidel se zvýšily v souhrnu o 8.214 ks, nárůst byl zaznamenán ve všech třech kategoriích. V průběhu 1. pololetí 2011 došlo ke zvýšení průměrného věku užitkových vozidel v souhrnu zhruba o 1/3 roku (kat. N1 „zestárla“ o 0,34 roku, kat. N2 o 0,30 roku a kat. N3 o 0,37 roku).

V průběhu 1. pololetí 2011 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 9.750 malých užitkových vozidel (5.981 nových a 3 769 ojetých) a 5.271 vozidel kat. N2 a N3 (z toho 3.824 nových a 1.447 ojetých). Z registru bylo přitom vyřazeno 5.305 ks malých užitkových vozidel (kat. N1) a 5.839 vozidel kat. N2 a N3). 

MOTOCYKLY (kat. L)
Za 1. pol. 2011 přibylo v registru 18.849 motocyklů (včetně registrací mopedů), což je zhruba tolik jako za celý rok 2010 (+20.945 ks). Průměrný věk motocyklového parku k 30.6.2011 byl 31,90 roku, což je o něco málo méně než ke konci uplynulého roku (k 31.12.2010 to bylo 32,0 roků).

V 1. pol. 2011 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 17.510 ks motocyklů a mopedů (10.237 nových a 7.273 ojetých z dovozu). Z registru bylo vyřazeno 2.308 ks vozidel kategorie L. 

SOUHRNNÉ ÚDAJE (celkové registrace silničních vozidel)
Dle údajů CRV bylo k 30.6.2011 v ČR registrováno celkem 7.323.632 ks vozidel všech kategorií, k 31.12.2010 to bylo 7.221.943 ks.
Průměrný věk celého vozového parku v České republice přesahuje 17 let a k 30.6.2011 činil 17,19 roku (ke konci roku 2010 to bylo 17,11 roku). U všech kategorií vozidel (s výjimkou motocyklů) bylo oproti konci roku 2010 zaznamenáno zvýšení průměrného věku. 

Za 1. pololetí 2011 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 207.057 ks silničních vozidel (126.698 nových a 80.359 ojetých z dovozu) a vyřazeno bylo celkem 103.512 ks. 

Jako zajímavost na závěr možno uvést, že průměrný věk vozidel pro dopravu nákladů (užitková vozidla, mimo vozy kat. N2) je nižší, než u vozidel určených pro hromadnou přepravu osob, tedy než u autobusů.

Z údajů o počtech registrovaných vozidel v jednotlivých kategoriích je opakovaně možno konstatovat, že obnova vozového parku je v podstatě u všech kategorií silničních vozidel nedostatečná. Vozový park v ČR stárne, což má negativní dopady na bezpečnost provozu i na životní prostředí.

Zdroj: autosap.cz

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!