Menu

Zahraničné analýzy

Analýza: Servisní koncepty očima servisů

Každý majitel vozidla má právo využít služeb jakéhokoliv servisu – nezávislého, autorizovaného nebo servisu, který je zapojen do servisního konceptu. Na českém trhu funguje celá řada síťových servisů a rok od roku rozšiřují řady servisů s logem organizátora sítě konceptu. Vypracovaná analýza zhodnocuje situaci na trhu servisů vzhledem k jejich účasti nebo neúčasti v servisních […]

Analýza: Velkoobchody náhradních dílů v České republice

Překládáme Vám analýzu velkoobchodů náhradních dílů v České republice. První část této analýzy mapuje, jak probíhá provoz velkobchodů, kdo jsou jejich dodavatelé, jakým způsobem nakupují náhradní díly, jaké služby nabízejí svým zákazníkům a s čím se potýkají při své činnosti. Informace uvedené v analýze budou potřebné a mohou pomoci v plánování prodejních aktivit firem prodávající […]

Analýza: Distribuční síť prodeje náhradních dílů pro nákladní vozidla v České republice 2012/2011

Analýza představuje strukturu distribuce náhradních dílů pro nákladní vozidla v České republice. Analýza obsahuje informace o počtu poboček distributorů v jednotlivých krajích a okresech, počty servisů, dopravců a nákladních automobilů na jednotlivé pobočky. Analýza byla připravena na základě dat získaných průzkumem portálu MotoFocus a dat Českého statistického úřadu a dat Centrálního registru vozidel. Počty vozového […]

Analýza: Distribuční síť prodeje náhradních dílů pro osobní vozidla v České republice

Analýza představuje strukturu distribuce náhradních dílů pro osobní a užitkové automobily v České republice. Analýza obsahuje informace o počtu poboček distributorů v jednotlivých krajích a okresech, počty servisů, obyvatel a automobilů na jednotlivé pobočky. Analýza byla připravena na základě dat získaných průzkumem portálu MotoFocus a dat Českého statistického úřadu. Počty obyvatel jsou ke dni sčítání […]

Analýza: Distribuční síť prodeje náhradních dílů v České republice

Analýza představuje strukturu distribuce náhradních dílů pro osobní a užitkové automobily v České republice. Analýza obsahuje informace o počtu poboček distributorů v jednotlivých krajích a okresech, počty servisů, obyvatel a automobilů na jednotlivé pobočky. Analýza byla připravena na základě dat získaných průzkumem portálu MotoFocus a dat Českého statistického úřadu. Počty obyvatel a vozového park jsou […]

Analýza: Úroveň počítačového a softwarového vybavení servisů a prodejen

Počítač se stal nepostradatelným nástrojem ve všech oblastech hospodářství. Komputerizace se jistě týká autoservisů a prodejen. Tato analýza Vám poskytne informace na jaké úrovni, je výpočetní technika a jaké je softwarové vybavení servisů a prodejen. Také jaké jsou plány v nákupu dalšího softwaru. Analýza probíhala od ledna do června roku 2011 na vzorku 368 respodentů, […]

Analýza motoristických servisů v České republice

Překládáme Vám historický první analýzu motoristických servisů na území České republiky. Cílem této analýzy je zmapovat jak jsou servisy vybaveny, jak probíhá jejich provoz, kdo jsou jejich dodavatelé, jakým způsobem nakupují náhradní díly, jaké služby nabízejí svým zákazníkům a s čím se potýkají při své činnosti. Informace uvedené v analýze budou potřebné a mohou pomoci […]

Analýza: Čím budeme jezdit, tedy automobily určené k prodeji

Analýzy vozového parku v České republice jsou převážně založeny na prodeji nových vozidel. Pokud bereme v úvahu, že se v České republice ročně prodá okolo 160 tisíc nových vozidel a ve stejném období dalších 140 tisíc ojetých, zaslouží si jistě více pozornosti také trh s ojetými vozidly. Dle údajů Sdružení automobilového průmyslu bylo v roce […]

Analýza obchodních zástupců v České republice

Tato analýza představuje výsledky výzkumu, který byl zaměřen na obchodní zástupce v motoristické branži. Jak se obvykle předpokládá, pro práci obchodního zástupce je nutno mít vrozené schopnosti, jako je otevřenost, samostatnost, samodisciplína, schopnost se prodat, odolnost vůči stresu apod. Je třeba se obchodním zástupcem narodit? Analýza probíhala od července 2009 do února 2010 na vzorku […]

Analýzy z iných zahraničných krajín