Inter Cars rastie v zahraničí dvakrát rýchlejšie ako v Poľsku

16 decembra 2014, 18:52

Inter Cars bude mať v tomto roku zahraničné tržby o štvrtinu vyššie ako v minulom roku. Z 12 zahraničných trhov, najmä v strednej a východnej Európe, rastie distribútor náhradných dielov dvakrát rýchlejšie ako v Poľsku, aj keď príjmy sú v domácej krajine stále vyššie z hľadiska objemu.

Inter Cars bude mít v letošním roce zahraniční tržby o čtvrtinu vyšší než v loňském roce. Z 12 zahraničních trhů, zejména ve střední a východní Evropě, roste distributor náhradních dílů dvakrát rychleji než v Polsku, i když příjmy jsou v domácí zemi stále vyšší z hlediska objemu.

"V každé ze zemí, kde působíme, se chceme stát lídrem trhu. Vyhlídky jsou dobré. Mezinárodní tržby rostou mnohem rychleji než v Polsku." – říká Robert Kierzek, generální ředitel společnosti Inter Cars S.A.

Polsko zůstává hlavním trhem skupiny Inter Cars – generuje více než dvě třetiny příjmů skupiny. Tržby skupiny v období od ledna do října v Polsku činily více než 2 miliardy zł (13 miliard Kč) a v zahraničí téměř 1 miliardu zł (6,5 miliardy Kč).

Společnost působí ve 12 zemích střední a východní Evropy. Rovně je přítomna na italském trhu.  Přítomnost na tomto trhu je spojena s akvizicí v roce 2007, společností JC Auto, pod jehož hlavičkou na italském trhu působí.

Podle zprávy za třetí čtvrtletí, všechny zahraničních trhy vzrostly. Trhy v regionu mají velký potenciál pro rozvoj, a co více mají vyšší ziskovost v tomto odvětví. Největší nárůst tržeb v letošním roce vykazují Lotyšsko (176%), Maďarsko (88%) a Bulharsko (87%). Nejmenší nárůst má Slovensko (3,1%).

"Dynamika v Polsku je stále velmi dobrá. V prvním čtvrtletí byla velmi vysoká, ale poněkud ovlivněná slabým rokem 2013, další měsíce nebyly již tak dobré, ale po 10 měsících je to stále více než 10%. Na druhé straně v zahraničí je to mnohem lepší – skoro 25% procent, čili dynamika je velmi dobrá." – říká prezident Inter Cars.

Velikost polského trhu náhradních dílů a příslušenství je odhadována na cca 60 miliard zł (390 miliard Kč), z něhož polovina jde na vývoz. Inter Cars je největším distributorem těchto produktů ve střední a východní Evropě. Ve třetím čtvrtletí letošního roku tržby společnosti činily téměř jednu miliardu zlotých (6,5 miliardy Kč), čistý zisk – 56,2 mil. zł (365,3 mil. Kč).

"V každej z krajín, kde pôsobíme, sa chceme stať lídrom trhu. Vyhliadky sú dobré. Medzinárodné tržby rastú oveľa rýchlejšie ako v Poľsku." hovorí Robert Kierzek, generálny riaditeľ spoločnosti Inter Cars SA.

Poľsko zostáva hlavným trhom skupiny Inter Cars generuje viac ako dve tretiny príjmov skupiny. Tržby skupiny v období od januára do októbra v Poľsku predstavovali viac ako 2 miliardy (472 mil. euro) a v zahraničí takmer 1 miliardu (236 mil euro).

Spoločnosť pôsobí v 12 krajinách strednej a východnej Európy. Rovno je prítomná na talianskom trhu. Prítomnosť na tomto trhu je spojená s akvizíciou v roku 2007, spoločnosťou JC Auto, pod ktorého hlavičkou na talianskom trhu pôsobí.

Podľa správy za tretí štvrťrok, všetky zahraničné trhy vzrástli. Trhy v regióne majú veľký potenciál pre rozvoj, a čo viac majú vyššiu ziskovosť v tomto odvetví. Najväčší nárast tržieb v tomto roku vykazujú Lotyšsko (176%), Maďarsko (88%) a Bulharsko (87%). Najmenší nárast Slovensko (3,1%).

"Dynamika v Poľsku je stále veľmi dobrá. V prvom štvrťroku bola veľmi vysoká, ale trochu ovplyvnená slabým rokom 2013, ďalšie mesiace neboli tak dobré, ale po 10 mesiacoch je to stále viac ako 10%. Na druhej strane v zahraničí je to oveľa lepšie skoro 25% percent, čiže dynamika je veľmi dobrá." hovorí prezident Inter Cars.

Veľkosť poľského trhu náhradných dielov a príslušenstva je odhadovaná na cca 60 miliárd (14,181 miliárd Sk), z ktorého polovica ide na export. Inter Cars je najväčším distribútorom týchto produktov v strednej a východnej Európe. V treťom štvrťroku tohto roka tržby spoločnosti predstavovali takmer jednu miliardu zlotých (236 mil euro), čistý zisk 56,2 mil. (13,3 mil. euro).

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!