Unikátna technológia HI-SCR

, 24 marca 2016, 16:54

Nákladné vozidlá, autobusy a autokary Iveco vybavené technológiou HI-SCR v súlade s typovým schválením podľa normy Euro VI sú skutočnou odpoveďou na problémy súvisiace s exotermickou regeneráciou typickou pre systémy EGR pri použití v špecifických pracovných podmienkach.

Systém HI-SCR značky Iveco je technológia SCR (selektívna katalytická redukcia) Only, ktorá spĺňa prísne štandardy kroku A normy Euro VI bez použitia systému EGR (recirkulácia výfukových plynov) či aktívnej regenerácie. Normálne prevádzkovanie vozidiel vybavených touto technológiou v nebezpečnom prostredí – napríklad v rafinériách, chemických závodoch, tuneloch, peších zónach, na letiskách, autobusových staniciach a na iných miestach, nepredstavuje zvýšené nebezpečenstvo, podobne ako prevádzkovanie vozidiel Euro III, IV a V. Stredne ťažké a ťažké úžitkové vozidlá Iveco Stralis, Trakker a Eurocargo a autobusy Iveco Bus Urbanway, Crealis, Crossway a Magelys spĺňajúce požiadavky kroku A normy Euro VI sú vybavené touto technológiou a predstavujú bezpečné riešenie pre firmy, ktoré prevádzkujú vozidlá práve v týchto typoch prostredí a čelia výzvam v súvislosti s rizikami spájanými s vysokými teplotami dosahovanými pri aktívnej regenerácii.

Systémy EGR používané ako zariadenia na znižovanie emisií zvyšujú koncentráciu sadzí vo filtri pevných častíc (DPF), a filter pevných častíc sa preto musí pravidelne čistiť exotermickou reakciou. Tento proces je riadený riadiacou jednotkou motora, môže sa aktivovať kedykoľvek a viesť k nárastu teploty výfukových plynov až na 600 °C a viac. Niektorí výrobcovia automobilov namontovali na prístrojovú dosku indikátor, ktorý vodiča upozorní na prebiehajúcu exotermickú reakciu, alebo vypínač na zastavenie tejto reakcie. Toto technické riešenie je závislé od schopnosti vodiča rozpoznať situácie, v ktorých je reakciu potrebné zastaviť, alebo jej vopred zabrániť.

HI-SCR je patentovaná technológia, ktorá nevyžaduje podobnú exotermickú reakciu, a preto na prístrojovej doske nemusí byť namontovaný vypínač, ani sa nevyžaduje zákrok na strane vodiča. Teplota výfukových plynov produkovaných vozidlami IVECO Euro VI s technológiou HI-SCR dokonca ani neprekračuje úrovne predchádzajúcich generácií vozidiel Euro IV a V.

Ťažké a stredne ťažké úžitkové vozidlá a autobusy Iveco spĺňajúce požiadavky kroku A normy Euro VI preto získali typové schválenie bez potreby absolvovať ďalšie skúšky na preukázanie súladu s procesom regenerácie exotermickou reakciou (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 595/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov) v súlade s európskymi predpismi o emisiách.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!