V Praze proběhlo jednání automobilových asociací zemí V4

2 júna 2013, 15:31

V pátek 31. května 2013 proběhlo v Praze pracovní zasedání automobilových asociací v rámci zemí Visegrád 4 (CZ, SK, PL, HU) a Evropského sdružení výrobců automobilů ACEA zastoupeného generálním tajemníkem Ivanem Hodačem. Cílem setkání bylo projednat aktuální situaci středoevropského automobilového průmyslu a výzvy, kterým v současné době čelí.

Jednání se zúčastnili vrcholoví představitelé automobilových asociací zemí V4. Za polskou stranu to byl pan Andrzej Grzybowski (VW Poland), za Maďarskou asociací výrobců vozidel (MGSZ) a současně za Maďarskou asociací dovozců vozidel (MGE) pan Peter Erdelyi (Executive President MGE), za Slovensko pan Štefan Rosina (vicepresident Zväzu automobilového priemyslu SR – ZAP SR) a za Českou republiku pan Martin Jahn, prezident AutoSAP.

Pozvání přijali též hosté z politické sféry – ministr průmyslu a obchodu pan Martin Kuba a poslanec Evropského parlamentu, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, pan Jan Březina.

„Spojili jsme dnes síly k posílení konkurenceschopnosti celého regionu. Tradiční průmyslové vazby přímo vybízejí k užší spolupráci v automobilovém sektoru napříč střední Evropou. Naším společným cílem je zajistit pracovní místa a vytvářet nová. Velmi oceňuji, že česká vláda i politická scéna bere význam automobilového sektoru vážně, o čemž mimo jiné svědčí přítomnost pana ministra Martina Kuby na našem dnešním jednání“, uvedl Martin Jahn, prezident AutoSAP a vedoucí fleetových prodejů koncernu VW.

Ministr průmyslu o obchodu ČR Martin Kuba řekl: „Vnímáme problémy související s automobilovým průmyslem. Například v případě emisních limitů CO2 zastáváme negativní stanovisko, zejména k návrhům Evropského parlamentu týkajícím se stanovení dlouhodobého cíle po roce 2020 a užití nové zkušební metody již od roku 2017. Vzhledem k vývoji evropského automobilového průmyslu jsou tyto návrhy příliš ambiciózní. Výsledná podoba unijní legislativy je však kompromisem států prosazujících své zájmy. Vítám proto iniciativu SAP ČR, která by měla napomoci koordinaci pozic států V4, u nichž patří automobilový průmysl k těm nejvýznamnějším odvětvím.“

Pracovní část jednání a diskuze byla zaměřena prioritně na tato témata:
• Propad automobilových trhů v EU
• Environmentální regulace EU – snižování CO2 z vozidel, snižování hluku z vozidel a další
• Dohody o volném obchodu EU s třetími zeměmi a jejich reálný dopad
• Možnosti rozvoje vozidel s alternativními pohony
• Strategie EU pro automobilový průmysl (CARS2020)
• Podpora a financování výzkumu a vývoje a inovací
• Nutnost zachování využitelnosti fondů EU a státní podpory pro automobilky i následujícím evropském rozpočtovém období (2014-2020)

„Evropské automobilky čelí bezprecedentnímu propadů trhů v EU a zároveň jsou pod regulatorním tlakem Bruselu, kdy musí plnit jedny z nejnáročnějších cílů snižování emisí CO2 na světě a další regulaci v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. V takové situaci dává perfektní smysl spojit síly a čelit těmto výzvám společně pomocí spolupráce v rámci historicky, hospodářsky i kulturně úzce propojeného středoevropského regionu států V4″, konstatoval Ivan Hodač, generální tajemník ACEA.

„Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku, kterého jsem členem, velmi často projednává problematiku týkající se automobilového průmyslu, ať již jde o snižování hluku nebo iniciativy týkající se automobilového průmyslu jako takového, jako je například iniciativa EU CARS2020. Bylo velmi přínosné moci dnes vyslechnout argumenty a poznatky zástupců automobilových asociací a mít tak „z první ruky“ zpětnou vazbu na některé naše aktivity v Bruselu“, dodal poslanec Evropského parlamentu pan Jan Březina.

Zástupci středoevropského automobilového průmyslu se závěrem shodli na nutnosti strategické spolupráce v rámci regionu V4, pravidelného setkávání a užší koordinace při vytváření společných pozic k iniciativám EU.

Tisková zpráva Auto SAP

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!