Cez nálepku s QR kódom zistíte výsledok kontroly originality vozidla

31 januára 2014, 12:48

Výsledky z kontrol originality vozidiel a zistené relevantné skutočnosti vrátane fotodokumentácie boli doteraz prístupné bezplatne len prostredníctvom webu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel www.ko.sk, v časti „Overenie vozidla“.

Konkrétne vozidlo záujemca vyhľadával pomocou VIN čísla, evidenčného čísla vozidla, čísla odborného posudku KO, kontrolnej nálepky KO alebo čísla RFID nálepky KO. Práve nálepku RFID (s radiofrekvenčným identifikátorom), ktorá sa po kontrole originality lepí na  zadné bočné okno nahrádza nová bezpečnostná nálepka s QR kódom.


 

Obr.1: Pôvodnú okrúhlu RFID nálepku KO nahrádza nálepka s QR kódom, ktorý je po načítaní v mobilných aplikáciách prepojený so stránkou www.ko.sk.


V dobe technologických vymožeností je pre prevádzkovateľov vozidiel použitie QR kódov na kontrolnej nálepke prínosom. Záujemca môže získať informácie o kontrole originality daného vozidla priamo za pár sekúnd a nemusí ich vyhľadávať cez internet. Nepotrebuje si od predajcu zapisovať dlhé 17 miestne VIN číslo vozidla, ale stačí, ak si QR kód na nálepke nasníma cez mobilný telefón, napr. priamo v autobazári, kde si vozidlo vyhliadol.

 
Obr.2: Čítačkou QR kódov sú už inteligentnejšie mobily vybavované štandardne. Záujemca o kúpu si tak priamo na mieste overí informácie o automobile, o ktorý má záujem.  

Po načítaní QR kódu sa v mobilnom telefóne zobrazí výsledok KO z centrálnej databázy. Kupujúci tak priamo na mieste zistí:

– výsledok kontroly, teda či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
– či nie je vozidlo v exekučnej blokácii v čase vykonania KO,
– stav a priebeh najazdených kilometrov zaznamenaný na KO, TK a EK,
– údaje o vozidle, vrátane roku výroby,
– hrúbku povlakovej vrstvy na vozidle,
– vybranú fotodokumentáciu z KO.

 

Obr.3: Na obrazovke mobilného telefónu sa po načítaní QR kódu z nálepky, zobrazí vzorová obrazovka s údajmi kontroly z www.ko.sk 

Okrem neoprávnenej zmeny identifikátorov vozidla, neoprávnených zásahov do konštrukcie a do dokladov vozidla sa počas KO overuje stav vozidla v Evidencii vozidiel SR, v národnom a medzinárodnom pátraní, a ďalšie preverenia, ktoré sa vykonávajú počas kontroly originality.  
 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!