Motivační příspěvky při vyřazení starých vozidel pokračují v některých zemích

9 apríla 2010, 0:00

Evropská asociace automobilových výrobců (ACEA) začátkem dubna t.r. zveřejnila informaci o aktuálních opatřeních motivujících k obnově vozového parku (tzv. „šrotovné“) v Evropě pro rok 2010.

Z informace vyplývá, že uvedená motivační opatření má pro rok 2010 zavedeno šest členských zemí EU (Francie, Španělsko, Rumunsko, Portugalsko, Irsko a Lucembursko) a ve dvou zemích (Velká Británie a Nizozemí) probíhala do konce března (podrobněji viz tabulka v příloze č. 1). Od března 2010 bylo „šrotovné“ zavedeno také v Rusku.

A jak jsou nastavena pravidla pro poskytnutí motivačních příspěvků? Ve všech zmíněných zemích musí žadatel o příspěvek vyřadit z provozu a ekologicky zlikvidovat vozidlo starší než 10 let. Portugalsko ještě navíc výrazně zvýhodňuje likvidaci vozidla staršího než 15 let. Všechny uvedené státy pochopitelně podporují nákup nových automobilů přátelských k životnímu prostředí. To je vyjádřeno maximálními povolenými emisemi CO2 na ujetý kilometr. Jejich hranice se liší podle jednotlivých zemí. Pohybuje se od 120 do 160 g CO2 / km. Výše příspěvku na nákup nového auta má rozpětí od 500 EUR do 2500 EUR. Každý stát má kromě toho odlišně upraveny další podmínky.

Například ve Francii se bude příspěvek vyplácet ve výši 700 EUR do poloviny roku 2010 a poté do konce roku 500 EUR. Španělsko zase umožňuje i nákup ojetého vozu do stáří 5 let. Pak ovšem vůz vyřazovaný musí být minimálně dvanáctiletý. Nejvyšší příspěvek (2500 EUR) poskytuje Lucembursko, nový automobil však musí emitovat maximálně 120 g CO2 / km. Specialitou rumunského opatření, které evidentně vypovídá o svérázné situaci na místním trhu, je omezení na maximálně tři příspěvky pro jednoho kupujícího…. . Některé země stanovily celkový limit počtu příspěvků – Španělsko jich vyplatí nejvýše 200 tisíc, Rumunsko 60 tisíc.

Dosavadní praxe v evropských zemích prokázala fiskálně neutrální vliv motivačních opatření na veřejné finance.

Z porovnání údajů o prvních registracích vozidel v zemích EU se stejným obdobím roku 2009 (zatím jen za leden až únor – údaje o prvních registrací v zemích EU za březen 2010 budou zveřejněny až v polovině dubna 2010) vyplývá, že kromě osobních automobilů (nárůst o 7,9 %) byl v ostatních kategoriích vozidel zaznamenán celkový pokles. U užitkových vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti došlo v rámci EU k poklesu sice jen o 1,9 %, ale u užitkových vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti se jedná o pokles ve výši 34,2 % a u autobusů došlo k poklesu prvních registrací o 23 %. Vývoj v jednotlivých zemích EU je však rozdílný, což dokumentují tabulky v příloze č. 2.

K uvedenému nárůstu prvních registrací osobních automobilů v zemích EU o 7,9 % je ale nutno dodat, že porovnávání prodejů osobních automobilů mezi roky 2010 a 2009 nemá v současné době dostatečnou vypovídací schopnost. Je totiž ovlivněno postupnými náběhy opatření na podporu prodejů osobních automobilů v řadě zemí EU v průběhu roku 2009.

V přiložené tiskové zprávě naleznete i přílohy:

č.1 „Šrotovné“ v zemích EU – rok 2010
č.2 První registrace vozidel v zemích EU za leden až únor 2010 / 2009

Zdroj: www.autosap.cz

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!