Automobil ako vodič. Diaľničný autopilot bude za päť rokov pripravený po technickej stránke pre sériovú výrobu

16 septembra 2015, 10:20

Bosch uvedie už za niekoľko rokov na trh funkciu, ktorá postaví vodičov pred rozhodnutie, či chcú sami riadiť, alebo to nechajú na technike. „S naším diaľničným autopilotom by mohli automobily jazdiť po diaľnici v režime plne automatizovanej jazdy už od roku 2020,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH. Počas plne automatizovanej jazdy preberá vozidlo prechodne kompletnú zodpovednosť za riadenie. „Automobil sa stane vodičom, vodič cestujúcim,“ hovorí Hoheisel. Tým sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň to však kladie tiež veľké požiadavky na spoľahlivosť techniky a z toho vyplýva nutnosť zásadných zmien v konštrukcii vozidiel. „Z technického hľadiska je Bosch vo vývoji týchto systémov na dobrej ceste,“ hovorí Hoheisel. Dôležité je však aj to, aby politici vytvorili rámcové právne podmienky pre automatizovanú jazdu. „Legislatíva musí držať krok s technickými možnosťami,“ požaduje Hoheisel.

Skúšobné vozidlá Bosch: umelá inteligencia na štyroch kolesách
Bosch demonštruje na nemeckej diaľnici A81 a na americkej diaľnici I280, čo všetko je technicky realizovateľné už dnes. Inžinieri jazdia v režime úplne automatizovanej jazde na verejných komunikáciách už od začiatku roku 2013 – spočiatku so skúšobnými vozidlami na základe BMW rady 3 Touring, od polovice roku 2015 tiež s vozidlami Tesla Model S. "Od tej doby ušli naši vývojári už viac ako 10 000 testovacích kilometrov bez akýchkoľvek problémov, " hovorí Hoheisel. Vozidlá sa pohybujú v cestnej premávke samočinne – zrýchľujú, brzdia, predbiehajú. Kedy zapnú ukazovatele smeru a prejdú do vedľajšieho jazdného pruhu, o tom rozhodujú vozidlá Bosch úplne sami – v závislosti na dopravnej situácii. Základom pre rozhodovanie je precízny obraz okolia vozidla, vytváraný z dát senzorov. TomTom, kooperačný partner spoločnosti Bosch, navyše dodáva veľmi presné mapové podklady. So všetkými uvedenými informáciami vypočítava riadiaca jednotka správanie ostatných účastníkov cestnej premávky a na ich základe sa rozhoduje o stratégii jazdy úplne automaticky riadeného vozidla. "Vďaka technike Bosch sú vozidlá inteligentnejšie," vysvetľuje Hoheisel.

Prestavba testovacích vozidiel si vyžiadala 1400 pracovných hodín a 1300 metrov kábla 
Skúšobné vozidlá museli byť prestavané, aby boli schopné prevziať riadenie. Bosch investoval 1400 pracovných hodín napríklad do výbavy vozidiel Tesla, do ktorých bolo nanovo položených 1300 metrov kábla a nanovo namontované 50 nových komponentov, medzi ktoré patrí napríklad stereokamera. Tieto náklady majú svoje opodstatnenie, pretože úplne automatizované riadené vozidlá musia bezpečne fungovať za všetkých okolností, aj pri poruche nejakého komponentu. To sa dá dosiahnuť iba nadbytočnou konštrukciou bezpečnostných systémov, ako je brzdová sústava alebo riadenie. Skúšobné vozidlá Tesla sú napríklad vybavené elektromechanickým posilňovačom brzdovej sústavy iBooster, tak aj stabilizačným systémom ESP. Oba komponenty Bosch dokážu vozidlo spomaľovať nezávisle na sebe, bez toho, aby vodič musel zasahovať. Tiež zásobovanie elektrickou energiou a dôležité riadiace jednotky sú zdvojené. 

Skúšobné vozidlá Bosch sú na prvý pohľad od sériových modelov sotva rozpoznateľné. "Najväčší rozdiel od súčasných sériovo vyrábaných vozidiel bude v budúcnosti zjavný v interiéri," je presvedčený Hoheisel. Funkcia úplne automatizovaného riadenia zmení ovládanie vozidla a vyžiada si prechod na moderné koncepty komunikácie medzi vodičom a vozidlom. Vodič musí mať možnosť intuitívneho vnímania a ovládania celého systému. Bosch už ponúka atraktívne riešenie aj v tejto oblasti vďaka inovatívnemu panelu prístrojov. Maximálnu flexibilitu spracovania a brilantné zobrazovanie informácií ponúka napríklad virtuálny panel prístrojov na displeji, ktorým je vybavené okrem iného Audi TT. Bosch tiež premieta priamo do zorného poľa vodiča informácie, ako sú rýchlosť jazdy, navigačné pokyny a upozornenia, prostredníctvom priehľadného displeja HUD (Head-up-Display). Vytváraný obraz je zároveň začlenený do okolia vozidla tak, aby vzbudzoval dojem, že sa vznáša vo vzdialenosti približne dva metre pred vozidlom.

Kľúčom k úspechu je rozsiahle know-how o všetkých systémoch vozidla
Automatizovaná jazda má vplyv na všetky časti automobilu: pohon, brzdovú sústavu, riadenie, prístroje, navigačný systém, sústavu senzorov a sieťové prepojenie vo vnútri vozidla aj mimo neho. Kľúčom k úspechu je rozsiahle know-how o všetkých systémoch vozidla. V tomto ohľade má Bosch v celosvetovom meradle bezkonkurenčné postavenie, čo umocnilo začiatkom tohto roku dokončené kompletné prevzatie spoločnosti ZF Lenksysteme GmbH, ktorá sa špecializuje na riadenie a teraz má názov Robert Bosch Automotive Steering GmbH. Základom automatizovanej jazdy sú asistenčné systémy, ktoré pomáhajú vodičom už dnes pri zmene jazdného pruhu a pri jazde v jazdnom pruhu, brzdenie alebo pri vyhýbacích manévroch. "Na ceste k autonómnej jazde uvedieme na trh ešte mnoho nových asistenčných systémov," oznámil Hoheisel. Bosch takto získavané poznatky okamžite využíva pri vývoji automatizovanej jazdy. V spoločnosti Bosch pracuje po celom svete 2000 vývojárov v oblasti asistenčných systémov, ktorí podporujú oba tímy, vyvíjajúce od roku 2011 v Abstatte u Heilbronne a v Palo Alto v Silicon Valley techniku pre autonómnu jazdu. 

Najväčšou motiváciou pre vývoj automatizovanej jazdy spoločnosťou Bosch je zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. Podľa odhadov prichádza po celom svete o život v dôsledku dopravných nehôd približne 1,3 milióna ľudí. V 90 percentách prípadov je príčinou nehody ľudská chyba. "Správna podpora v kritických dopravných situáciách môže zachrániť životy," hovorí Hoheisel. Podľa prognózy oddelenia spoločnosti Bosch pre výskum nehôd, môže rastúci stupeň automatizácie prispieť k ďalšiemu zníženiu počtu nehôd, len v Nemecku až o jednu tretinu. To už vidí aj prvé poisťovne. Napríklad vo Veľkej Británii sú majitelia vozidiel s určitými asistenčnými systémami, napríklad funkciou núdzového brzdenia v mestskej prevádzke (AEB City), už odmeňovaní zaradením do výhodnejšej poistnej triedy. Cestná doprava bude vďaka automatizovanému riadeniu nielen bezpečnejšia, ale aj hospodárnejšia. Americkej štúdie si od predvídavej stratégie riadenia na diaľniciach sľubujú zníženie spotreby paliva až o 39 percent. 

Legislatívne predpoklady: úloha pre politikov a záujmové združenia
Predpokladom realizácie autonómnej jazdy sú zmeny legislatívy. V súčasnosti sú obmedzujúce predovšetkým predpisy Viedenského dohovoru o cestnej premávke z roku 1968. Tie napríklad stanovujú, že vodiči musia mať stále kontrolu nad svojím vozidlom. Kvôli tomu nie je v súčasnosti vysoko automatizovaná jazda dovolená. V Nemecku a v mnohých ďalších štátoch sa však pripravujú zmeny platnej právnej úpravy. Automatizované funkcie riadenia vozidla majú byť povolené aspoň za podmienky, že ich vodič môže kedykoľvek aktívne vypnúť a prevziať riadenie do svojich rúk. Nad zodpovedajúcim prepracovaním legislatívy sa v súčasnosti vedú diskusie. Okrem vyššie uvedenej legislatívy predstavuje ďalšiu prekážku legislatíva v oblasti registrácie a homologácie vozidiel. Smernica R 79 Európskej hospodárskej komisie OSN povoľuje automatické zásahy do riadenia iba pri rýchlostiach až 10 km / h. Zmeny sú doteraz prijímané veľmi pomaly. V súčasnosti sa tejto problematike venuje neformálna pracovná skupina EHK OSN. "Sme optimisti a veríme, že politici a príslušné združenia včas nastavia výhybky správnym smerom," hovorí Hoheisel. Zostáva však otázka overovania, pretože pred začatím sériovej výroby diaľničného autopilota musí byť podľa aktuálnych metód odjazdených niekoľko miliónov testovacích kilometrov. Bosch tu pracuje na nových prístupoch, založených vo zvýšenej miere na simuláciách.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!