Zpráva o činnosti skupiny CARS 21

20 januára 2012, 0:00

V prosinci roku 2011 skupina CARS 21 přijala průběžnou zprávu, která se týká konsensu skupiny u již dosáhnutých úkolů. FIGIEFA, organizace zastupující nezávislé distributory náhradních dílů, vítá činnosti skupiny CARS 21, ale je zklamána, že tato zpráva se zaměřuje téměř výhradně na sektor výrobního automobilového průmyslu.

I přes uznání, že 12 milionů pracovních míst v automobilovém průmyslu včetně nezávislého trhu, zdá se, že v této zprávě není dostatečná pozornost věnována významu nezávislého trhu, jeho roli v automobilovém odvětví a jeho příspěvku k dosažení cílů při Evropské unii.

"Soutěž, konkurenceschopnost, bezpečnost a ochranu životního prostředí musí být zajištěna nejen při vývoji a výrobě vozů, ale i během jejich života" – říká Michel Vilatte, prezident FIGIEFA.

FIGIEFA vyzývá k širšímu přístupu v druhé části činnosti CARS 21 v roce 2012, což by mělo znamenat větší důraz na poprodejní služby a jejich příspěvek k udržitelnému rozvoji automobilového průmyslu. Efektivní a fungující nezávislý trh s náhradními díly může zaručit spotřebitelům konkurenceschopnost nákladů na údržbu a na opravy a následné dopady na životní prostředí a bezpečnost automobilových produktů, což jsou zřejmé výhody pro evropské hospodářství a společnost jako celek.

CARS 21 upozorňuje na řadu technických novinek, které mohou mít pozitivní vliv na vývoj budoucího řešení problému mobility. Nicméně eCall a nová řešení, která umožňují "komunikační prostředky", základní technologie, jako je informační systém, při automobilové nehodě se bude diskutovat v další fázi. S ohledem na to, FIGIEFA vyzývají, aby přijaly konkrétní opatření s cílem poskytnout spotřebitelům svobodné volby, zdravou konkurenci, a tak otevřený trh telematických služeb a rovný přístup k technickým informacím.

CARS 21 upozorňuje na řadu technologických pokroků, které bude mít pozitivní vliv na vývoj budoucího řešení problému mobility. Nicméně bude důležité, nové technologie, jako je systém tísňového volání při nehodě eCall a nové technologie „komunikace vozidel“ řešit v další fázi. S ohledem na to, FIGIEFA naléhavě žádá konkrétní kroky k zajištění volného výběru pro spotřebitele, spravedlivé konkurence a otevřený trh se službami a rovný přístup k technickým informacím.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!