Co bude dál s automobilovou Blokovou vyjímkou?

11 januára 2010, 0:00

Evropská komise zveřejnila návrh Směrnice a pokynů, které by měly nahradit stávající automobilovou Blokovou výjimku.

FIGIEFA volá po zdokonalení a kompletaci předloženého návrhu.

Analýzy Evropské komise potvrdily – oblast oprav a servisu motorových vozidel trpí konkurenčními nedostatky.

Navržená pravidla musí být stanovena tak, aby byla hospodářská soutěž v automobilovém aftermarketu dostatečně funkční i v budoucnu.

Evropská komise zveřejnila 21. prosince 2009 návrh Směrnice a pokynů, které by měly nahradit stávající automobilovou Blokovou výjimku – resp. Nařízení ES č. 1400/2002 o prodeji a servisu motorových vozidel.

Mezinárodní federace FIGIEFA souhlasí s celkovými analýzami Komise, které prokazují, že oblast oprav a servisu motorových vozidel trpí konkurenčními nedostatky. Z toho důvodu FIGIEFA vítá přístup Komise ke kombinaci sektorově-specifické Blokové výjimky a sektorových pokynů pro oblast poprodejního servisu, zejména pokud jde o dostupnost náhradních dílů, přístup k technickým informacím a posouzení restriktivních či nekorektních garančních lhůt.

"Vítáme, že Komise rozpoznává potřebu vypořádat se s přetrvávajícími problémy na trhu náhradních dílů, a to zachováním klíčových ustanovení současného nařízení (BER) a doporučením sektorově-specifické legislativy, která přinese vyjasnění pro zainteresované subjekty a užitek spotřebitelům – motoristům", říká Michel Vilatte, prezident mezinárodní federace FIGIEFA.

Zároveň FIGIEFA volá po zdokonalení a kompletaci předloženého návrhu, a to před vypršením platnosti nařízení BER č. 1400/2002. Ustanovení obsažená v navržených dokumentech by měla být srozumitelnější a vhodnější pro malé a střední podniky (SME).

Všechny nové regulační konstrukce by měly jasně uvádět, jaký druh protikonkurenčního chování vyvolá sankce ze strany Komise. "Nová pravidla musí být vhodná a dostatečná pro období příštích deseti let a musí zabránit rozšiřování hranic nesprávné interpretace, které by potom mohly vést k soudním sporům", říká Michel Vilatte. Z toho důvodu je nutné zdokonalit formulaci technických informací a nekorektního použití garancí, jakož i dalších svazujících opatření a zahrnout ustanovení o dostupnosti všech vázaných náhradních dílů pro velkoobchodníky s náhradními díly v zájmu vyřešení současných problémů hospodářské soutěže v oblasti aftermarketu.

Organizace FIGIEFA není v současnosti jediným aktivistou, který podporuje potřebu srozumitelných a pevných pravidel pro automobilový aftermarket. Petice vedená kampaní Právo na opravy (R2RC) shromáždila dosud více jak 34 000 hlasů podporujících sektorově-specifická pravidla, která by udržela odpovídající konkurenční podmínky pro oblast oprav a servisu motorových vozidel. Spolu s těmito 34 000 hlasy s cílem dosáhnout "lepších ustanovení" žádá FIGIEFA Komisi o schválení takových pravidel, která budou jasná, pevná a vhodná pro malé a střední podniky (SME) a která budou založena na principu "Mysli nejdříve na malé" (think small first) zakotvené v Aktu malého a středního podnikání (Small Business Act for Europe).

Mezinárodní federace FIGIEFA v nadcházejících týdnech předloží své podrobné komentáře k navrženým dokumentům Evropské komise.

Více na www.sisa.cz

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!