Nízkoemisní zóny jako v Německu? Příště lépe

4 marca 2013, 13:25

Na začátku února byl schválen prováděcí předpis umožňující městům a obcím zřídit tzv. nízkoemisní zóny. Jedná se prý o stejný model, jako platí v Německu. Rozdíl je ale zásadní. Nutnost existence objízdné trasy a další podmínky vyhlášení těchto zón podle Zákona o ochraně ovzduší, nedovolí všem městům a obcím zlepšit vzduch znečištěný dopravou.

Na začátku února bylo schváleno Nařízení o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Jedná se tedy o prováděcí předpis, podle kterého mohou města a obce vydávat podle individuálního uvážení obecně platné vyhlášky zřizující tzv. nízkoemisní zóny, a to buď na celém území anebo jen části.

Vjezd do vyznačených oblastí pak budou povolovat příslušné emisní plakety rozlišené podle barev a nalepené na vnitřní straně předního okna. Zelenou plaketu pak dostanou i např. vozy na zemní plyn. Auta na zemní plyn totiž téměř neprodukují nebezpečné prachové částice. „Jsme rádi, že ekologická auta, mezi která auta na zemní plyn bezpochyby patří, budou moci se zelenou plaketou vjet všude. Naši motoristé konečně získají viditelnou výhodu,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV.

„Zároveň si ale myslím, že model Německa, kde se tyto nízkoemisní zóny uplatňují již roky, nebyl zásadně dodržen,“ dodává Prokopec. „Hlavní problém vidím v tom, že podle Zákona o ochraně ovzduší lze nízkoemisní zóny zavést pouze ve zvláště chráněných územích, na lázeňských místech a tam kde došlo k překročení určených imisních limitů, ale zároveň tam vždy musí být objízdná trasa,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV.

Pokud vyhlášku zastupitelstva města a obcí schválí, musí dodržet lhůtu jednoho roku, než vyhláška vstoupí v platnost „Prvních nízkoemisních zón se tedy můžeme dočkat až v únoru příštího roku,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!