Aftermarket v Polsku – rozhovor s prezidentem SDCM

6 mája 2013, 23:36

Česká republika a Polsko jsou sousedící země. Blízkost však neznamená podobné fungování ekonomik, včetně toho automobilového. Specifičnost těchto dvou trhů a zásady fungování mají vliv i na fungování českého a polského automobilového průmyslu. Pro více informací o polském trhu a jeho specifik jsme požádali o rozhovor pana Alfreda Franke, předsedu Asociace distributorů a výrobců náhradních dílů (SDCM) v Polsku.

Český trh se vyznačuje velkým podílem autorizovaných servisů. Jak je v Polsku rozdělen trh v segmentu autorizovaných a nezávislých servisů?
Alfred Franke: V Polsku je téměř 90% vozidel (ze 17 miliónů) servisováno a opravováno v nezávislých servisech. Důvodů je několik.  Jedním aspektem je dostupnost služeb, mimo velkých měst je autorizovaný servis obvykle pro zákazníka daleko. Nicméně auta opravovovaná v autorizovaných servisech jsou novější a tedy dražší a jejich roční kilometrový výkon je mnohem vyšší. Důvody atraktivity nezávislým servisů je relativně nízká úroveň bohatství obyvatel a nutnost snížit provozní náklady. Nezávislý trh nabízí mnohem levnější díly (asi o 60%) a služby (tady jsou rozdíly až 100%). Z tohoto důvodu (počítáno hodnotově) můžeme odhadnout podíl segmentu OES na až 49% a segmentu IAM na 51%.

V České republice vidíme stále silnější akční aktivity automobilek. Jaká je situace v Polsku? Jaké reklamní aktivity mají výrobci automobilů?
Výrobci automobilů aktivně reklamují své produkty. Samozřejmě jsou to především reklamy podporují nákup vozidla, ale jsou i takové, které bohužel znevažují nezávislý trh. Jsou primárně zaměřeny na dva aspekty – kvalita služeb a kvalita dílů. Tyto reklamy mluví samy za sebe a není je třeba komentovat.

Jako příklad nepřiměřené a zavádějící reklamy, jejíchž cílem je diskreditace dílů nabízených na nezávislém trhu, bylo porovnání dílů originálních a dílů od nezávislého distributora pro opravu vozu VW. Teoreticky měl být tento test určen pro „zlepšení spolupráce s pojišťovnami a společnostmi, které jsou zapojeny v segmentu ponehodových oprav”. V praxi však bylo cílem ukázat, že jen originální díly jsou „dobře pasující a zajistí Vám bezpečnost”. Důležité je říci, že do testu byly vybrány díly z různých skupin jakosti. Snaha porovnat díly pro pro různé skupiny zákazníků nemá smysl, protože by to bylo jako srovnávat vozidla Audi a třeba Dacia. Jedno i druhé vozidlo garantuje bezpečnost a ochranu prostředí a umožňuje přemístit se z jednoho bodu do druhého. Nicméně, pokud nemá zákazník na koupi vozu Audi, může mít na koupi Dacie, ale určitě ne naopak.

Jaká jsou důležitá témata na aftermarketu, kterými se zabývá polské sdružení?
Aktivity SDCM jsou velmi intenzivní a mají širokou škálu. Sdružení je samozřejmě členem sdružení FIGIEFA, jediné organizace zastupující nezávislý trh na evropské úrovni. Činnost v rámci FIGIEFA je velmi důležitá, protože 70% právních předpisů, které ovlivňují  obchodní činnost firem, pochází z Bruselu.

Proto se naše sdružení podílí na evropských projektech důležitých pro branži jako jsou ECAR (Evropská kampaň za osvobození trhu s automobilovými náhradními díly), AFCAR (Aliance pro svobodu oprav automobilů v EU) a R2RC (Právo na opravu). Každoroční nové výzvy zvyšují naši iniciativu.

Sdružení je zakladatelem kampaně Akademie bezpečného automobilu. Jejím cílem je vzdělávat řidiče a upozorňovat na důležitost kontroly technického stavu vozidel vzhledem k bezpečnosti, a také dbá na budování dobrého image nezávislých distributorů a výrobců. Tyto činnosti jsou určeny k mobilizaci k častějším návštěvám nezávislých servisů.

Vzhledem k tomu, že krize snižuje tržby distributorů a výrobců, se SDCM rozhodlo zaměřit na stanice technické kontroly. Sdružení se podílí na pravních procesech, aby vozidla kontrolována přes STK byla v lepším technickém stavu než doposud. V tomto projektu pracujeme s poslanci, vládou a zástupci různých organizací a institucí.

Spolupráce s politiky je pro nás důležitá, protože si uvědomujeme, že mnoho otázek týkajících se nezávislého trhu závisí na rozhodnutích učiněných politiky a úředníky ministerstev. Proto je kladen velký důraz na přesné informace o nezávislém trhu, na přínos pro ekonomiku, vytváření pracovních míst, další investice a inovace nezávislých výrobců. Ročně se objevuje nespočet publikovaných příspěvků týkajících se záležitostí nezávislého trhu v médiích. Ročně je to více 120 publikovaných článků  v tisku a asi 300 na internetu. K tomu také může zahrnout několik rozhlasových a televizních rozhovorů v průběhu roku.

Jaké jsou největší úspěchy sdružení se v posledních letech?
Jednou s prvních iniciativ sdružení byla kampaň R2RC (Právo na opravu). Polsko se tak přidalo k dalším 11 zemím, kde kampaň již běžela. To bylo možné díky odhodlání a intenzivní aktivitě a podpoře ze strany ECAR.

Musím také zmínit aktivity během celého legislativního procesu schvalování nové Blokové výjimky. Intenzivně jsme na předpisu pracovali jak v Polsku, tak v Bruselu. Také se aktivně věnujeme porušování Blokové výjimky ze strany automobilek. Můžeme říci, že zveřejnění případů v médiích je varováním pro firmy, které zneužívají tento zákon.

Celý rok 2011 a 2012 rok jsme se věnovali činnosti spojené s problematikou homologací dílů. SDCM stále průběžně monitoruje legaslativu spojenou s branží, proto se nám také podařilo ovlivnit hrozbu pro nezávislý trh, kterou bylo původní znění unijní směrnice 2007/46/WE.

Po rozsáhlých konzultacích jsme přijali opatření s cílem chránit práva a zájmy nezávislých distributorů a výrobců. Ke spolupráci s SDCM se přidalo spoustu firem i mimo struktury sdružení. Společný cíl vedl ke společné akci a zapojily se i firmy, které reprezentují jiné zájmy. Díky tomu politici obdrželi více než 5 tisíc podpisů od profesionálů naší branže, kteří požadovali příslušné změny v zákoně. Naše sdružení mělo velký vliv pro vypracování společného kompromisu. Opatření navrhovaná SDCM prokázala, že hlasy profesionálu tak složitého trhu pomáhají při vytváření dobrých zákonů. To potvrzuje, že během legislativního procesu bylo přijato více než 100 pozměňovacích návrhů, které eliminují největší hrozby pro nezávislý trh.

Srovnání českého a polského trhu: Polsko Česká republika
Počet osobních a dodávkových vozidel 17,7 miliónů 4,6 miliónů
Počet nákladních vozidel 2,9 miliónů 688 tisíc
Průměrný věk osobních automobilů 11 let 13,9 let
Počet autorizovaných servisů 1.500 990
Počet neznačkových servisů 17.800 6.400

 

Děkujeme za rozhovor.
Rene Szotek

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!