Pomocou webu kontroly originality si dnes overíte i auto, ktoré na KO nebolo

7 novembra 2013, 17:58

Z autobazáru pri Trnave si chcel Zvolenčan kúpiť osobné vozidlo Volkswagen Pasat, ktoré mal predajca doviezť z krajín Beneluxu. Podľa inzerátu malo približne 3 ročné vozidlo najazdených okolo 120.000 tisíc kilometrov. Na odometri bolo ale o 60.000 tisíc viac. Pred tým, ako mal kupujúci podpísať kúpnopredajnú zmluvu, požadoval od predajcu, aby bola na vozidle ešte pred jeho prepisom vykonaná kontrola originality.

„Za vykonanie kontroly originality na niektorom z pracovísk KO som majiteľovi autobazáru zaplatil vopred. Chcel som vedieť, či sa mám o dané vozidlo vôbec zaujímať a v konečnom dôsledku bol som zvedavý, aký bude výsledok kontroly“, tvrdí potenciálny kupca zo Zvolena. 

Kontrola originality sa ale nekonala. Predajca z autobazáru totiž odmietol ísť s vozidlom na KO a záujemcovi za kontrolu, ktorú si v podstate predplatil, radšej vrátil peniaze. Vedel, prečo to robí. Urobil by to každý, kto vie, že vozidlo pochádza z trestnej činnosti, má zmenené identifikátory, boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do jeho konštrukcie, vzťahuje sa naň exekúcia, alebo nebol splatený lízing. Ide o klasický postup podvodníckeho predajcu, ktorý chce na takomto vozidle zarobiť slušný balík peňazí. Kupujúci sa našťastie začal o vozidlo a jeho minulosť zaujímať skôr, ako ho kúpil. „Takýchto prípadov je veľmi málo. Pri dopytoch ľudí, ktoré nám adresujú na poverenú technickú službu kontroly originality vozidiel, zaznamenávame skôr opačné prípady. Záujemca si kúpi automobil, a až potom sa začne zaujímať o to, čo mu stojí pred domom. Veľakrát je už ale neskoro, nakoľko podvodníci sa vedia v týchto prípadoch poistiť voči tomu, aby kupcovi nemuseli za vozidlo s nejasnou minulosťou vrátiť peniaze“, konštatuje Rastislav Jendrál z IRIS IDENT, poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.

Výsledky z KO a zistené relevantné skutočnosti vrátane fotodokumentácie sú prístupné bezplatne prostredníctvom web stránky www.ko.sk v časti „Overenie vozidla“. Je rozumné, pozrieť si tieto informácie ešte pred kúpou vozidla. Pokiaľ neabsolvovalo kontrolu originality, oplatí sa ju od predajcu vyžadovať, o čom sa presvedčil aj Zvolenčan, ktorý mal záujem kúpiť trojročného Passata. Neprišiel o financie a predišiel zbytočným problémom, ktoré sú s vozidlami pochádzajúcimi z trestnej činnosti spojené. „Cez www.ko.sk je dnes možné overiť si informácie už aj o vozidlách, ktoré doteraz nikdy neabsolvovali kontrolu originality, ale boli na technickej a emisnej kontrole. Záujemca sa pri zadaní konkrétneho VIN čísla vozidla na webe poverenej technickej služby kontroly originality minimálne dozvie, či nemá stočený odometer“, doplnil Miroslav Strelec z IRIS IDENT. 

Kontrolou originality sa okrem iného skúmajú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov, určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, posudzuje sa ich originalita a pravosť. Počas KO sa okrem iného preveruje aj: vyhľadanie a preverenie vozidla v Evidencii vozidiel SR, robí sa kontrola originality dokladov, zaznamenáva sa stav kilometrov na odometri, meria sa hrúbka povlakovej vrstvy karosérie vozidla, preveruje sa, či vozidlo nie je v národnom a medzinárodnom pátraní, ako aj to, či neboli diely opravované po havárii. 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!