Právní předpisy Evropské unie týkající se zavedení systému tísňového volání e-Call

15 decembra 2013, 20:56

Níže podepsaná sdružení vítají iniciativu Evropské komise ohledně tísňového volání e-Call a plně podporují povinné plošné zavedení tohoto systému od roku 2015 na území celé Evropy, a to pro veškerá nově schválená osobní vozidla či lehká nákladní vozidla. Jedná se o významnou iniciativu, která by měla snížit počet úmrtí a závažných zranění na evropských silnicích.

Níže podepsaná sdružení zastupují širokou škálu zúčastněných subjektů, kterých se navrhovaný právní předpis upravující tísňové volání e-Call přímo dotýká – uživatele motorových vozidel, pojistitele i leasingové společnosti a celý trh navazujících odvětví, například dodavatele dílů, velkoobchodní prodejce dílů a výrobce zkušebních zařízení i opravce.

Povinné zabudování technologie e-Call do vozidel přinese spotřebitelům výrazné zlepšení z hlediska bezpečnosti a doplňkových služeb zvyšujících komfort. Důležité je, že ve vozidle zabudovaný telematický systém sloužící funkci e-Call může být využit rovněž pro doplňkové služby nabízené na navazujícím automobilovém trhu, například asistenci v případě nehody, diagnostiku na dálku a sledování údajů potřebných pro preventivní údržbu.

Je třeba, aby tato nová technologie respektovala zásady spravedlivé soutěže a svobodné volby spotřebitelů i provozovatelů vozidel. Zajistit, aby uživatelé vozidel a nezávislí operátoři mohli využívat výhody tohoto vzdáleného přístupu, je možné jedině za podmínky rovného přístupu k rovnocenným funkcím a stejným údajům ve stejném čase. Zároveň je nutné zajistit, aby bylo možné nabízet konkurenční varianty služby a aby vlastníci vozidel mohli svůj systém zabudovaný do vozidla připojit k tomu poskytovateli služeb, kterého si sami zvolí.

Za doplňkovou volitelnou službu pak bude považováno tísňové volání podporované službami třetích stran (Third Party Services – TPS e-Call).

Z výše uvedeného vyplývá, že fungování tísňového volání e-Call a do vozidla zabudovaný systém, který tísňové volání umožňuje, musejí být založeny na standardizované, interoperabilní a bezpečné platformě s otevřeným přístupem pro případné budoucí aplikace nebo služby zabudované ve vozidlech. Tuto zásadu již ve své zprávě z vlastního podnětu přijaté v červenci 2012 uznal Evropský parlament. Právo na nediskriminační přístup nezávislých operátorů k systému tísňového volání e-Call potvrdila ve svém návrhu z června 2013 rovněž Evropská komise.

Podepsaná sdružení vyzývají evropské i vnitrostátní zákonodárce, aby přijali úpravu na úrovni EU, která by zachovávala rovné příležitosti a stejné podmínky pro všechny na základě povinné interoperabilní, bezpečné, standardizované a otevřené platformy pro systém tísňového volání, a aby navrhli konkrétní opatření pro provádění uvedené platformy. Zajistí se tak právo na rovný přístup ke stejným informacím a svoboda výběru konkurenčních spotřebitelských produktů a služeb.

AIRC
Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie – je celosvětová federace předních národních obchodních organizací v oblasti servisu vozidel. Jejím hlavním cílem je podporovat opravy vozidel a opravárenský průmysl a zajistit budoucnost tohoto odvětví.

CECRA
European Council for Motor Trades and Repairs – je evropská federace zastupující zájmy podniků zabývajících se obchodem s motorovými vozidly a servisem oprav a European Dealer Councils zastupující prodejce vozidel a specializované na určité značky. Jejím hlavním cílem je udržování evropského regulačního rámce, který bude příznivý pro podniky činné v oblasti prodeje motorových vozidel a servisu oprav, jež jsou jejími členy.

CLEPA
European association of Automotive Suppliers: členy CLEPA tvoří 110 předních světových dodavatelů součástí, systémů a modulů pro automobily a 25 národních obchodních sdružení a evropských profesních sdružení, přičemž CLEPA zastupuje více než 3 tisíce společností zaměstnávajících více než 5milionů osob a pokrývajících veškeré produkty a služby v automobilovém dodavatelském řetězci.
 
EGEA
European Garage Equipment Association byla založena v roce1980 a sdružuje 11 národních profesních organizací. Zastupuje zájmy výrobců a dovozců zařízení autodílen a zkušebních zařízení ve vztahu k evropským a mezinárodním institucím. Úlohou EGEA je nabídnout posílený vliv, lepší informace, výraznější podporu a zdravější prostředí pro odvětví zařízení autodílen a zkušebních zařízení v celé Evropě.
 
FIA
je celosvětová motoristická federace. FIA zastupuje zájmy svých členů – motoristů, uživatelů veřejné dopravy, chodců i turistů. jejím hlavním cílem je zajistit bezpečnou, dostupnou,udržitelnou a účinnou dopravu.
 
FIGIEFA
je mezinárodní federace nezávislých automobilových distributorů na poprodejním trhu. Její členy, 24 národních obchodních sdružení z 21 zemí celého světa, představují maloobchodníci a velkoobchodníci automobilových náhradních dílů a součástí a jejich přidružené opravárenské řetězce. Cílem federace FIGIEFA je udržovat spravedlivou a účinnou hospodářskou soutěž na trhu náhradních dílů automobilů, servisních služeb a oprav.
 
Insurance Europe
je evropská federace pojišťoven a zajišťoven. Prostřednictvím svých 34 členských subjektů – národních pojišťovacích asociací – představuje Insurance Europe všechny druhy podniků zabývajících se pojištěním a zajištěním, např. celoevropské společnosti, „monoline“ pojistitele, vzájemné pojišťovny a malé a střední podniky.
 
Leaseurope
European Federation of Leasing Company Associations – zastupuje jak leasingový průmysl, tak průmysl půjčoven automobilů v Evropě. Do oblasti působnosti členů federace spadá celá řada činností od koupě na splátky a finančních leasingů až po provozní leasing ve všech skupinách majetku (automobily, vybavení a nemovitosti). Patří sem i krátkodobé půjčování osobních automobilů, dodávek a nákladních vozidel.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!