Požiarna ochrana v podniku

24 júna 2015, 11:31

Bezpečnostný kontajner: Bezpečné skladovanie a preprava znečistených opakovane použiteľných priemyselných utierok.

Kto zanedbá požiarnu ochranu v prevádzke, zaplatí za určitých okolností vysokú cenu. Toto platí najmä pre zaobchádzanie so znečistenými opakovane použiteľnými priemyselnými utierkami. Sú praktické a pomáhajú udržiavať pracovisko v čistote. Bez problémov utierajú zvyšky olejov a prostriedkov na chladenie a mazanie. Olejové látky sú samy o sebe neškodné. V spojení s inými látkami však môžu reagovať so vzdušným kyslíkom, pričom sa môže vytvárať teplo. Predstavte si teraz hromadu znečisteného čistiaceho materiálu: teplo sa ďalej zvyšuje, živí reakciu, až dôjde k vznieteniu. Tieto procesy prebiehajú pomaly a ťažko sa dajú kontrolovať. Priemyselné utierky znečistené nebezpečnými látkami sa preto môžu skladovať iba vo vzduchotesne uzatvárateľných nádobách.

Preto platí, kto uskladňuje použité priemyselné utierky v svojej podnikovej hale v otvorených kontajneroch, ignoruje predpisy o ochrane pred požiarom a výbuchom. Optimálne riešenie tu ponúka bezpečnostný kontajner MEWA SaCon® z odolného nízkotlakového polyetylénu určený na odkladanie a bezpečnú prepravu znečistených priemyselných utierok. Vďaka veku s vstrekovaným tesnením pripevnenému v závesoch možno tento bezpečnostný kontajner vzduchotesne uzatvoriť. Kontajner môže preto zostať aj po ukončení pracovnej doby na odstavných plochách vedľa strojov. Nemusí sa z bezpečnostných dôvodov zvlášť odvážať z budovy. Kontajner je tak vždy tam, kde ho zamestnanci potrebujú. 

SaCon® je súčasťou servisných služieb spoločnosti MEWA. MEWA zabezpečuje kompletný textilný manažment znečistených utierok a zjednoduší tak vedúcim prevádzok plnenie ich povinností v oblasti ochrany životného prostredia. MEWA preberá zodpovednosť za dodržiavanie všetkých príslušných bezpečnostných a ekologických predpisov, ktoré súvisia s utierkami. Dodávky priemyselných utierok od externého poskytovateľa sa pritom oplatia aj pre malé prevádzky. „Kalkulujeme ako naši zákazníci. Preto sa naše služby oplatia už aj pre veľmi malé prevádzky,“ vysvetľuje Veronika Lipovská, konateľka spoločnosti MEWA Textil-Service SR s.r.o.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!