ZAP SR: Projekt SPICE prepája študentov s praxou

20 októbra 2016, 11:04

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) spolu so slovenskými technickými univerzitami a zástupcami slovenských podnikov pripravili pre študentov záverečných ročníkov vysokých škôl technického zamerania projekt SPICE (Students program of integrated company education), ktorý prepája vysokoškolské vzdelávanie s praxou, zvyšuje odbornú kvalifikáciu študentov a ich možnosť plnohodnotne sa zapojiť do pracovného procesu.

Trh práce dnes bojuje s nedostatkom kvalifikovaných absolventov vzdelaných v technických odboroch, ktorí sú dostatočne pripravení pre potreby praxe. „Študenti majú dostatok teoretických vedomostí, chýbajú im však viaceré zručnosti potrebné pre prax. Problém univerzít riešiť prepojenie študijných plánov a praxe vo vlastnej réžii je komplikovaný a vyrieši ho len zmena legislatívy. Tá však prinesie prvé výsledky až v horizonte 5-6 rokov po schválení novej úpravy. Projekt SPICE pomáha tento problém korigovať,“ vysvetľuje J. Sinay, prezident ZAP SR a dodáva: „Nemôžeme však ďalej čakať. Aj týmto projektom upozorňujeme na akútnu potrebu riešenia alarmujúcej situácie.“

 SPICE umožňuje študentom štvrtého alebo piateho ročníka vysokej školy s technickým zameraním absolvovať trojmesačnú prax a vypracovať záverečnú prácu priamo v podniku. Tému záverečnej práce si študenti vyberú z ponuky podnikov a firiem na portáli www.azu.sk. Na portáli študenti prostredníctvom vyplneného profilu firmám prezentujú svoje kvality, na základe ktorých si ich firmy vyberajú pre ďalšiu spoluprácu. Prax študenti ukončia diplomovou prácou alebo projektom z praxe.

Dnes je do projektu zapojených šesť fakúlt a viac ako 20 firiem, ktoré ponúkajú  na spracovanie viac ako 180 tém záverečných prác. Pre firmy prináša SPICE komplexné a systémové riešenie vyhľadávania a prípravy schopných a kvalitne pripravených absolventov, ktorí sa po absolvovaní praxe dokážu rýchlo prispôsobiť ich požiadavkám. Partnerským vysokým školám pomáha vyvažovať nerovnováhu medzi zdrojmi a podmienkami pre zabezpečovanie praktických skúseností študentov a možnosťou nadobudnúť praktické zručnosti priamo v reálnom prostredí firiem.

SPICE – prínosy pre študenta

 • študent začína budovať svoju kariéru už počas štúdia na vysokej škole
 • diplomová práca má reálny prínos – je robená v praxi, pre reálne potreby praxe
 • študent získava pracovné návyky a kontakty
 • naučí sa komunikovať a prezentovať svoje výsledky
 • zhodnotí vlastné schopnosti, a spozná svoje silné stránky
 • počas praxe študent po prvýkrát využije svoje teoretické zručnosti, ktoré premení do reálnych
  výsledkov
 • úspešní študenti majú možnosť okamžite získať zamestnanie
 • praxou v podniku sa študent pre budúceho zamestnávateľa stáva výnimočným
 • študentovi firma vytvorí podmienky pre výkon praxe (krytie časti nákladov na cestovné, stravné,
  ubytovanie)
 • študent za výsledky praxe získa aj finančnú protihodnotu.

Informáciu o postupe zapojenia študenta do projektu SPICE si môžete pozrieť TU.

Viac informácií o projekte SPICE nájdete na TU.

Tlačová správa ZAP

Související články

Nemecká firma ATH-Heinl hľadá firmy pre spoluprácu
Nemecká firma ATH-Heinl hľadá firmy pre spoluprácu

Nemecká firma ATH-Heinl disponuje viac ako 28 rokmi skúseností v odvetví vybavenia servisov. V súvislosti s dynamickým rozvojom na českom a slovenskom trhu hľadá firma ATH-Heinl na stálu spoluprácu firmy – technické servisy s oprávneniami.

Nový servisný koncept PSA Groupe pre nezávislé servisy
Nový servisný koncept PSA Groupe pre nezávislé servisy

Spoločnosť P Automobil Import, člen švajčiarskej skupiny Emil Frey, ktorá pre slovenský trh zabezpečuje import vozidiel Peugeot, Citroën, DS a Opel, sa najnovšie stala držiteľom licencie na servisný koncept EUROREPAR CAR SERVICE. Na slovenský autoopravárenský trh, tak prináša celosvetovo rozšírený servisný koncept výrobcu automobilov PSA Groupe, určený pre nezávislých opravárov.

ZF Aftermarket: Častá chyba v diagnostice dvouhmotového setrvačníku
ZF Aftermarket: Častá chyba v diagnostice dvouhmotového setrvačníku

Příznaky jsou (někdy) zavádějící. Charakteristický hluk během startování motoru nutně neznamená opotřebení dvouhmotového setrvačníku. Nesprávná diagnostika způsobí, že se kovový zvuk objevuje i po opravě. Skutečnou příčinou problému přitom mohou být příliš nízké startovací otáčky motoru.

Jeseň nadväzuje na stúpajúci trend registrácii
Jeseň nadväzuje na stúpajúci trend registrácii

V Septembri 2016 na Slovensku zaznamenali registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 7.126 vozidiel , čo predstavuje oproti minulému roku nárast  na úrovni 19,44%. Kumulatív za 9 mesiacov tohto roka predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka na úrovni 13,70%.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!