Bosch naučí autá, ako sa majú prispôsobovať situácii

17 marca 2017, 17:06

Bosch vytvára mozog pre automobily budúcnosti s automatizovaným šoférovaním. Na medzinárodnej konferencii Bosch ConnectedWorld 2017 v Berlíne predstavil dodávateľ technológií a služieb palubný počítač pre vozidlá s automatizovaným riadením. Vďaka umelej inteligencii (Al) môže počítač využiť metódy strojového učenia.

Očakáva sa, že Al palubný počítač bude navigovať automobily s automatickým riadením aj v prípade zložitých dopravných situácií alebo pri situáciách, ktoré sú pre vozidlo nové. „Učíme auto, akým spôsobom sa má samo pohybovať v cestnej premávke,“ povedal Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch na medzinárodnej odbornej konferencii o internete vecí. Automobily už využívajú senzory Bosch na sledovanie svojho okolia. Pri využití umelej inteligencie budú taktiež vedieť interpretovať aj údaje, vďaka ktorým bude možné predvídať správanie ostatných účastníkov cestnej premávky. „Automatizované šoférovanie znamená väčšiu bezpečnosť na cestách a umelá inteligencia je kľúčom k tomu, aby sa to mohlo splniť. Privádzame na svet inteligentné automobily,“ pokračuje generálny riaditeľ spoločnosti Bosch. Pri realizácii hlavného palubného počítača plánuje Bosch prizvať k spolupráci americkú technologickú firmu Nvidia. Nvidia dodá spoločnosti Bosch čip na uloženie algoritmov, ktorý je vytvorený pomocou metódy strojového učenia. Zahájenie výroby Al palubného počítača sa očakáva najneskôr začiatkom budúceho desaťročia.

Automobily bez vodičov by mali byť v budúcom desaťročí súčasťou každodenného života
Palubný počítač Bosch dokáže rozpoznať chodcov alebo cyklistov. Okrem tejto schopnosti, známej ako rozpoznávanie objektov, uľahčuje umelá inteligencia automobilom vyhodnocovanie situácií. Napríklad automobily so zapnutými smerovkami s väčšou pravdepodobnosťou zmenia jazdný pruh, než tie, ktoré ich zapnuté nemajú. Vďaka tomu automobily s automatickým riadením s Al rozpoznajú a vyhodnotia zložitú dopravnú situáciu – napríklad to, že sa blížiace vozidlo chystá zabočiť, a tejto informácii prispôsobia svoje vlastné riadenie. Všetko, čo sa počítač naučil počas jazdy, si uloží do svojej umelej neurónovej siete. Odborníci posúdia tieto znalosti v laboratóriu z hľadiska presnosti. Potom, ako sa uskutočnia následné testovania na ceste, bude možné pomocou aktualizácie preniesť štruktúru umelo vytvorených znalostí do ľubovoľného počtu ďalších Al palubných počítačov. „Naším želaním je, aby bolo automatizované šoférovanie možné v každej situácii. Už v budúcom desaťročí sa automobily bez vodičov stanú súčasťou každodenného života. Bosch v automatizovanom riadení postupuje vpred na všetkých technologických frontoch. Naším cieľom je taktiež prevziať vedúcu úlohu v oblasti umelej inteligencie,“ povedal Denner. A pokračuje tvrdením, že umelá inteligencia nebude hrať kľúčovú rolu len na poli mobility, ale aj v ďalších oblastiach podnikania spoločnosti Bosch. „Už za desať rokov bude prakticky nemožné predstaviť si výrobok Bosch, ktorého by sa nejakým spôsobom netýkala umelá inteligencia. Buď bude ich súčasťou – alebo budú s jej pomocou vytvorené.“ Na začiatku tohto roka spoločnosť oznámila založenie Strediska pre umelú inteligenciu. Do rozšírenia odborných znalostí v tejto oblasti investuje Bosch približne 300 miliónov eur.

Bezpečné zdieľanie dát a vlastníctvo cez internet
Vo svojom úvodnom prejave na konferencii Bosch ConnectedWorld 2017 pred približne 2.700 účastníkmi vymenoval Denner ďalšie inovatívne technológie, ktoré pre spoločnosť Bosch otvárajú nové oblasti podnikania. Okrem umelej inteligencie a cloudu je jednou z týchto oblastí aj technológia „blockchain“. Tá umožňuje spotrebiteľom bezpečné online zdieľanie dát bez zapojenia tretej strany. Používatelia tak budú môcť uzatvárať online dohody či zmluvy a vykonávať bezpečné platby, pričom táto technológia zaistí anonymitu dát. Blockchain je založená na určitej decentralizovanej databáze, ktorá distribuuje do nej zadané informácie cez tisícky počítačov. Vďaka tomu je znemožnené falšovanie dát a spotrebitelia sú menej závislí na jednom výpočtovom stredisku.

Bosch a TÜV spolupracujú v boji proti podvodom s tachometrami
Denner v spolupráci s nemeckým úradom pre certifikáciu TÜV Rheinland živo demonštroval jedno naozaj praktické využitie blockchainu. Vďaka nemu by malo byť možné skoncovať s rozšírenou praxou podvodov s tachometrami. Len v samotnom Nemecku spôsobujú sfalšované stavy na tachometroch vozidiel škody približne za šesť miliárd eur. Cieľom je bojovať s touto podvodnou praktikou pomocou digitálneho denníka najazdených kilometrov, ktorý bude distribuovaný cez viac počítačov. Automobily tak budú do týchto počítačov prostredníctvom jednoduchého konektora pravidelne odosielať údaje o svojich najazdených kilometroch. Pomocou aplikácie v smartfóne budú mať majitelia automobilov kedykoľvek možnosť si tieto údaje overiť a porovnať ich s údajmi na displeji vozidla. Ak budú chcieť svoje auto predať, budú mať k dispozícii certifikát s osvedčením správnosti údajov o najazdených kilometroch. Tento certifikát je taktiež možné zdieľať cez internet; napríklad na online platforme pre predaj vozidiel.

Bosch prepája automobily s autoservismi
Umelá inteligencia, cloud a blockchains – ako môžu tieto riešenia s inteligentnou prepojenou technológiou Bosch zmeniť náš každodenný život? Denner odpovedá na túto otázku príkladom: povedzme, že vo vzduchu letí kameň a zasiahne bočné okienko vozidla. Autoservis dostane cez cloud automatickú informáciu a môže sa tak na potrebné opravy pripraviť. Prepojená logistika a prepojené vysokozdvižné vozíky znamenajú, že náhradný diel je pripravený a čaká na príjazd svojho zákazníka. Po nasadení okuliarov s rozšírenou realitou, ktoré zobrazujú pokyny, môže mechanik vykonať svoju prácu oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Pre vodičov to predstavuje výhodu, pretože majú svoje auto späť k dispozícii a môžu odísť už po krátkom čakaní bez toho, aby bolo nutné sa vrátiť pre auto až na druhý deň a zaoberať sa tak náhradným a často krát aj nákladným riešením.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!