Stanovisko Národnej asociácie STK k návrhu zákona č. 725/2004 Z. z.

5 októbra 2017, 17:37

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet včera prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

S návrhom z dielne Ministerstva dopravy Výbor súhlasí, avšak odporúča ponechať kompetencia ministerstva určovať sieť staníc technickej kontroly a sieť pracovísk emisných kontrol a ich počty tak, ako je to v platnom znení zákona. Zákon by mal podľa Výboru zmierniť pokuty za chýbajúce emisné či technické kontroly a zvýšiť požiadavky na bezúhonnosť prevádzkovateľov staníc STK.

Kapacita staníc STK je dnes dostatočná a prípadná liberalizácia rieši neexistujúci problém. V súčasnosti je na Slovensku limit vyťaženosti staníc STK nastavený na 50 %.  Pri nadpolovičnom vyťažení stanice v danom okrese automaticky vzniká priestor pre ďalšiu STK a tým je zabezpečené, že je pre vodičov celoslovensky zabezpečená dostatočná kapacita liniek STK.

Na Slovensku je v súčasnej dobe v prevádzke  140 samostatných staníc STK.  Tie boli podľa údajov za rok 2015 vyťažené len na 46 % a v roku 2016 na 49%. Prípadnou liberalizáciou trhu by štát stratil kontrolu nad kvalitou a bezpečnosťou vozidiel v cestnej premávke. Na Slovensku by sa nekontrolovane a nezodpovedne uvoľnila sieť staníc STK bez možnosti ministerstva zvládať dozor nad ňou.

Bezpečnosti na slovenských cestách omnoho viac prospeje zavedenie zvýšených požiadaviek na kvalitu práce staníc STK, ktoré by zamedzili nedôsledným kontrolám vozidiel zo strany niektorých prevádzkovateľov.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!