Certifikát kvality od SGS pre TROST

5 októbra 2017, 19:35

V tomto roku prebehol recertifikačný audit podľa novej normy z roku 2015, v ktorej spoločnosť TROST úspešne získala certifikát na ďalšie 3 roky pôsobenia do roku 2020.

Spoločnosť TROST je už od roku 2000 certifikovaná v systéme riadenia kvality top svetovou spoločnosťou SGS so sídlom vo Švajčiarsku.

SGS Slovakia spol. s r.o. je akreditovaná v Slovenskej národnej akreditačnej službe – SNAS, v oblasti vykonávania inšpekcií a certifikácie systémov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti potravín a HACCP podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 a v oblasti overovania emisií podľa normy ISO 14065 a smernice EÚ 2003/87/ES.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!