Uhlíkovo neutrálne automobily: syntetické palivá premieňajú CO2 na surovinu

18 decembra 2017, 18:34

Až donedávna bol uhlíkovo neutrálny spaľovací motor považovaný za niečo, čo pochádza z ríše snov. Tieto sny sa však už čoskoro môžu stať realitou. Tajomstvo spočíva v syntetických, uhlíkovo neutrálnych palivách, pri výrobe ktorých sa zachytáva CO2. 

Štúdia Bosch zvýrazňuje značný potenciál zníženia emisií CO2

Tento skleníkový plyn sa tak pretvára na surovinu, ktorá sa s pomocou elektriny z obnoviteľných zdrojov požíva na výrobu benzínu, nafty alebo náhrady zemného plynu. „Vďaka syntetickým palivám je možné premeniť benzínové a dieselové motory na uhlíkovo neutrálne a výrazne tak prispieť k obmedzeniu globálneho otepľovania,“ hovorí Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Odborníkom zo spoločnosti Bosch sa tento príspevok z pohľadu európskeho vozového parku podarilo vyčísliť presne: do roku 2050 by mohlo použitie syntetických palív, ako plánovaný doplnok k elektrifikácii, ušetriť až 2,8 gigatony CO2 – čo je 2.800.000.000.000 kilogramov . To zodpovedá až trojnásobku emisií oxidu uhličitého v Nemecku za rok 2016.

Spaľovanie s nízkym obsahom sadzí znižuje náklady na ošetrenie výfukových plynov

Pohľad za hranice Európy ukazuje, aké naliehavé je ďalšie zníženie emisií v doprave: pokiaľ majú byť dosiahnuté klimatické ciele stanovené parížskou konferenciou, bude v nasledujúcich štyroch desaťročiach nutné celosvetovo znížiť emisie CO2 z dopravy o 50 percent a vo vyspelých ekonomikách najmenej o 85 percent . „Dosiahnutie našich budúcich klimatických cieľov si okrem elektromobility žiada aj ďalšie inteligentné riešenia,“ hovorí Denner.

Syntetické palivá môžu byť pridávané do bežných palív a môžu tak hrať priamu rolu pri znižovaní emisií CO2 v rámci existujúceho vozového parku

Koniec koncov, aj keby všetky automobily jedného dňa jazdili na elektrinu, tak lietadlá, lode a nákladné auta budú k svojmu pohonu aj naďalej využívať predovšetkým palivo. Uhlíkovo neutrálne spaľovacie motory poháňané syntetickými palivami sú tak veľmi sľubnou cestou k preskúmaniu – a to aj v prípade osobných automobilov. Okrem toho môžu byť syntetické palivá navrhnuté tak, aby ich spaľovanie prebiehalo prakticky bez sadzí. Týmto spôsobom je možné znížiť náklady na ošetrenie výfukových plynov.

Ďalšou nespornou výhodou je, že aj naďalej môže byť využívaná existujúca sieť čerpacích staníc. To isté platí aj pre existujúce know-how v oblasti technológie spaľovania. Navyše aj napriek tomu, že v nasledujúcich rokoch elektromobily výrazne zlacnejú, úsilie vložené do vývoja v oblasti týchto palív by sa malo vyplatiť. Bosch spočítal, že v závislosti od typu použitých obnoviteľných zdrojov energie môže byť hybrid na syntetické palivo pri 160.000 kilometroch lacnejší než elektromobil s dlhým dojazdom.

Druhý dych pre existujúce čerpacie stanice a staršie vozidlá

Z technického hľadiska je výroba syntetických palív už možná. Pokiaľ je použitá elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov – teda bez CO2 – sú tieto palivá uhlíkovo neutrálne a značne univerzálne. Na pohon palivových článkov je možné využiť vytvorený vodík (H2), zatiaľ čo palivá vytvorené ďalším spracovaním je možné použiť na pohon spaľovacích motorov alebo leteckých turbín.

Pilotné projekty na komercializáciu syntetickej nafty, benzínu a plynu už v súčasnosti prebiehajú v Nórsku a Nemecku. A navyše – keďže sú syntetické palivá kompatibilné s existujúcou infraštruktúrou a generáciou motorov, získali by svoje miesto na trhu omnoho rýchlejšie, než elektrifikácia existujúceho vozového parku. Ani pre šoférov starších vozidiel sa nič nezmení, pretože aj tie budú poháňané syntetickým palivom – pokiaľ ide o chemickú štruktúru a základné vlastnosti, je to stále benzín.

Otázky a odpovede – Viac o syntetických palivách

Čo je potrebné pre plné zavedenie syntetických palív?
Aj napriek všetkému je na rozšírenie syntetických palív i naďalej potrebné značné úsilie. Zariadenia na spracovanie sú stále nákladné a existuje len niekoľko testovacích závodov. Nemecké ministerstvo pre hospodárstvo a energetiku preto podporuje syntetické palivá ako súčasť svojej iniciatívy „Alternatívne energie v doprave“. K rozšíreniu používania týchto palív rovnako prispeje rastúca dostupnosť elektriny z obnoviteľných zdrojov, a tým aj pokles jej ceny.

Ako sa syntetické palivá vyrábajú?
Syntetické palivá sa vyrábajú výhradne z obnoviteľných zdrojov energie. V prvej fáze sa najprv z vody vyrobí vodík. Potom sa pridá uhlík, čím vznikne kvapalné palivo. Uhlík je možné získať recykláciou z priemyselných procesov alebo je dokonca možné ho zachytiť zo vzduchu pomocou filtrov. Kombináciou CO2 a H2 vzniká syntetické palivo, ktorým môže byť benzín, nafta, plyn či petrolej.

Koľko bude toto palivo stáť?
V súčasnej dobe je výroba syntetických palív zložitý a nákladný proces. Navýšenie výroby a priaznivé ceny elektriny by však mohli znamenať výrazné zlacnenie syntetických palív. Súčasné štúdie naznačujú, že cena samotného paliva (bez akýchkoľvek spotrebných daní) by sa v dlhodobom horizonte mohla pohybovať medzi 1 až 1,40 eura za liter.

Aký je rozdiel medzi syntetickým palivom a biopalivom?
U syntetických palív, na rozdiel od biopalív, nedochádza k rozhodovaniu medzi „nádržou a tanierom“, čo znamená, že sa poľnohospodári nemusia rozhodovať, či budú na poli pestovať plodiny určené do pohonných hmôt („nádrž“) alebo potraviny, prípadne krmivo pre dobytok („tanier“). A pokiaľ sú použité zdroje obnoviteľnej energie, je možné syntetické palivá vyrábať v neobmedzených množstvách, čo však nemožno očakávať v prípade biopalív, a to najmä z dôvodov dostupného množstva pôdy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!