Spoločnosť NISSENS testuje výrobky v Severnom mori

11 júna 2018, 8:36

Na brehu Dánska, ktoré čelí veternému a divokému Severnému moru, pracuje so svojim skúšobným zariadením spoločnosť NISSENS. Ide o významné testovaní prinášajúci cenné poznatky o korózii, ktoré môžu byť prenesené priamo na výrobky spoločnosti NISSENS Automotive.

Testovací centrum Nissens

V posledních letech společnost Nissens začala vyvíjet nové chladící systémy, které vyvolávají nové otázky a žádají si nové poznatky o dopadu výrobků v reálném prostředí. To jsou znalosti, které společnost Nissens Automotive může využít při vývoji a zlepšování chladících produktů na automobilovém trhu.

Od větrných turbín až po automobily
Společnost Nissens již 15 let provádí zkoušky koroze a zkoušky solným roztokem v souladu s platnými normami. Vzhledem k tomu, že laboratorní zkoušky jsou urychlené, byla potřeba provést korelaci mezi laboratorními zkouškami a skutečným dopadem prostředí. Právě tuto korelaci ozřejmí zkušební zařízení v Esbjergu. Pro začátek uveďme, že zkouška bude provedena v průběhu příštího roku a po ní bude vyhodnoceno, zda přináší odpovědi na zadané otázky. Jørgen Blomgren, vedoucí zkušební laboratoře společnosti Nissens, říká:

„Je důležité, abychom získali zkušenosti s výkonem výrobků v těch nejtěžších skutečných podmínkách, abychom o nich měli co nejvíce informací. To zajistí lepší předpoklady pro poskytování lepšího poradenství našim zákazníkům, čímž potvrdíme náš slogan „Delivering the diffrence“. Proto jsme se rozhodli zřídit v přístavu Esbjerg zkušební stanici. Konkrétně to znamená, že výrobek umístíme do extrémní situace, takže bude vystaven stejnému vlivu prostředí, jako by byl například usazen na větrné turbíně namísto v autě. Poznatky, které v těchto extrémních podmínkách získáme, pomáhají nastavit standard pro náš budoucí vývoj výrobků ve společnosti Nissens Automotive,“ říká a pokračuje:
„Přestože podmínky v automobilu nejsou úplně stejné jako ve větrné turbíně, zkouška poskytuje dobrý náhled na důležitost dopadu prostředí v automobilu, zejména tam, kde jsou kondenzátor a chladiče vystaveny extrémnímu větru a klimatickým podmínkám.“

Kondenzátory NissensDopad na výrobky v korozním prostředí
Chladiče, kondenzátory a další z nejvíce exponovaných výrobků v automobilu jsou během své životnosti značně opotřebovávány. Klimatické podmínky s výrazným množstvím srážek, sněhu a vlhkosti jsou obzvláště náročné pro výrobky, u nichž během chladných měsíců existuje zvýšené riziko koroze. Na pobřeží, kde se tříští vlny, vzniká podobná situace, kdy solná mlha ve vzduchu vede ke korozi a ucpání výrobků. Jørgen Blomgren a jeho tým plánují provést sérii pozorování právě v této oblasti:

„Cílem zkušební stanice v přístavu Esbjerg je zjistit, jak se výrobky společnosti Nissens opotřebovávají v korozním prostředí skutečného světa. Naším hlavním zájmem je sledovat, jak se degradace vyvíjí s ohledem na korozi, a například se podíváme na to, kolik soli je ve filtru zachyceno a jaký je dopad prostředí poblíž pobřeží. Bude také zajímavé podívat se například na ucpávání lamel, což je zásadní pro účinnost jednotlivých výrobků,“ vysvětluje Jørgen Blomgren.

Zaměřeno na kondenzátor
V rámci svého úsilí o optimální řešení proti korozi společnost Nissens uvedla na trh řadu kondenzátorů chráněných proti korozi. Speciálně vyvinutý práškový lak ochrání výrobky před korozí, která by způsobila pomalé vymizení lamel. Výrazně zlepší životnost výrobků a zajistí, aby klimatizační systémy vozu poskytovaly optimální výkon co možná nejdéle – i v nejdrsnějším možném prostředí. Společnosti však nemohou použít ochranu výrobků jen tak na slepo a doufat v to nejlepší. Podle Petera Vestera, Head of Quality společnosti Nissens Automotive, je nutné, aby zkušenosti a znalosti dosáhly té správné úrovně:

„Aplikace ochrany na kondenzátoru znamená nalezení správné kvality i množství laku, aby se zajistily ty nejlepší výsledky. Pokud na kondenzátoru použijeme příliš mnoho laku, nepříznivě to ovlivní výkon. Současně příliš málo laku zvýší riziko vzniku koroze. Jedná se vždy o nalezení správné rovnováhy mezi ochranou a výkonem. Prostřednictvím back-to-back zkoušek vůči OE a dalším konkurenčním výrobkům jsme prokázali, že jsme našli správnou rovnováhu, která dokáže zajistit vysokou kvalitu, o niž vždy usilujeme,“ vysvětluje Peter Vester a pokračuje:
„Jsou to naše dlouholeté zkušenosti z trhu a z zkoušek, které byly základem naší současné specifikace ochrany proti korozi. Zkouška v neutrální solné mlze není pro výrobky společnosti Nissens Automotive zcela vhodná, protože se provádí v poněkud drsnějším prostředí, kde jsou výrobky vystaveny chemickým látkám, kyselinám atd. Proto je naší standardní referenční zkouškou intenzivnější a kyselejší zkouška SWAAT,“ uzavírá Peter Vester.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!