Spoločnosti Bosch sa na Slovensku darí

11 júna 2018, 11:24

Bosch ukončil fiškálny rok 2017 v Slovenskej republike s konsolidovaným predajom v hodnote 549 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 1,3 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný vo všetkých štyroch obchodných oblastiach.

Ukončenie fiškálneho roku 2017 firmy Bosch v Slovenskej republike

„Slovensko je pre Bosch aj naďalej dôležitým trhom. Teší ma, že môžeme osláviť 25. výročie návratu Bosch na Slovensko ako dobre zavedená spoločnosť so sľubnými vyhliadkami do budúcnosti. S ohľadom na investičné projekty v automobilovom odvetví a nové služby založené na internete vecí očakávame nárast dopytu po našich produktoch a službách,“ uviedol Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v Slovenskej republike, počas výročnej tlačovej konferencie konanej pri príležitosti otvorenia kongresu Techsummit v Bratislave.

Počet zamestnancov Bosch na Slovensku bol v roku 2017 stabilný – približne 1.100. Takmer 900 z nich pracuje vo výrobnom závode BSH Drives and Pumps v Michalovciach. Aj v roku 2018 by malo toto číslo zostať na obdobnej úrovni.

Obchodná oblasť Mobility Solutions zostáva aj naďalej dôležitým ťahúňom rastu a pokračuje vo svojich silných obchodných výsledkoch z predchádzajúcich rokov v Slovenskej republike. Tak ako prvovýbava, rovnako aj predaj v oblasti automotive aftermarket prispeli na Slovensku k pozitívnemu vývoju. Divízia Automotive Aftermarket ponúka náhradné automobilové diely a služby a pod značkou Bosch Car Service taktiež prevádzkuje sieť 35 autorizovaných servisov.

Vývoj ostatných troch obchodných oblastí Bosch na Slovensku odráža celkový vývoj jednotlivých priemyselných odvetví za rok 2017. V obchodnej oblasti Energetika a technika budov sa divízii Termotechnika na Slovensku darilo ešte lepšie, rástla rýchlejšie ako slovenský trh a divízia získavala väčší podiel na trhu. Obchodná oblasť Spotrebný tovar taktiež zaznamenala v roku 2017 pozitívny vývoj a čo sa týka Priemyselnej techniky, slovenský trh rástol aj v tejto oblasti.

Bosch sa aj v roku 2018 usiluje o ďalší rast napriek náročným hospodárskym podmienkam. Po dosiahnutí rekordných výsledkov v roku 2017 a vo svetle ekonomických a geopolitických rizík, Bosch Group očakáva, že v roku 2018 navýši predaj o 2 až 3 percentá.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!