ZF Aftermarket pozná ten správny spôsob výmeny čerpadlá riadenia

4 septembra 2018, 15:23

Ak sa ťažko točí volantom alebo ak čerpadlo riadenia kvapká či stráca schopnosť riadne zabezpečiť cirkuláciu kvapaliny, treba ho vymeniť. Odborníci zo ZF Aftermarket vám vysvetlia jednoduchý spôsob výmeny EHPS čerpadla.

Elektrohydraulický posilňovač riadenia (EHPS) je elektricky podporovaný systém posilňovača riadenia, ktorý spája výhody elektronicky riadeného, na dopyte založeného riadenia s robustným hydraulickým pohonom. Zložený z kompaktnej jednotky motorového čerpadla a konvenčného riadenia s ozubeným kolesom, funguje systém nezávisle od spaľovacieho motora, čo pomáha znižovať spotrebu paliva vozidla. TRW systém riadenia poskytuje tiež viac pohodlia a väčšiu presnosť. Navyše sa dá v prípade potreby jednoducho vymeniť; pri pracovných postupoch treba len zohľadniť niekoľko kritérií.

ZF Aftermarket vysvetluje správny spôsob výmeny čerpadlá riadenia

V prvom rade sa musí zamestnanec opravovne uistiť, že zapaľovanie je vypnuté, musí mať na očiach ochranné okuliare a na sebe oblečenie vhodné na tento typ práce. Po podrobnom preštudovaní návodu, ktorý je priložený v balení, musí mechanik porovnať nové čerpadlo s tým, ktoré sa nachádza v aute, ako aj prekontrolovať či sú na ňom všetky spoje a úchyty rovnaké.

V závislosti od vozidla môže byť potrebný spojovací kábel, aby sa prispôsobili konektory na novom čerpadle káblovými zväzkom na novších vozidlách.

Spoločnosť ZF Aftermarket odporúča odčerpať čo najviac hydraulickej kvapaliny zo zásobníka čerpadla. Odskrutkujte spojku vysokotlakového výpustného potrubia a zachyťte unikajúcu kvapalinu na bielu handričku alebo papierovú utierku, aby sa mohla skontrolovať. Ak kvapalina obsahuje nečistoty alebo kovové piliny, musíte prepláchnuť celý systém. Ďalšie kroky je treba vykonať rovnakým spôsobom: Odstráňte uzáver spätného vedenia použitím vhodných klieští a vytiahnite ho zo zásobníka čerpadla. Uvoľnite tri montážne skrutky, pootočte čerpadlo z jeho držiakov a odpojte elektrické prípojky – teraz môžete čerpadlo vybrať z vozidla. Skontrolujte konektory v káblovom zväzku, aby ste sa uistili, že tam nie sú žiadne známky korózie, ktorá by mohla vzniknúť pri prenikaní vody.

Spoločnosť ZF Aftermarket zdôrazňuje, že je potrebné porovnať elektrickú zásuvku na novom čerpadle s kolíkmi na káblových zväzkoch. Ak do seba zapadajú, mechanik ich zapojí priamo do zásuvky čerpadla. Novšie modely zvyknú mať odlišnú konfiguráciu konektorov, a preto je v tomto prípade potrebné inštalovať aj prepojovací kábel dodaný spolu s čerpadlom. Spojte prepojovacím káblom zásuvku čerpadla s kolíkmi na káblovom zväzku vozidla a pripevnite zemniaci kábel k priľahlému bodu uzemnenia čerpadla. Najprv odstráňte akúkoľvek koróziu z bodu uzemnenia a použite novú skrutku, aby sa zabezpečilo spoľahlivé elektrické spojenie. Ak je nové čerpadlo inštalované vo svojom držiaku a zabezpečené originálnymi montážnymi skrutkami, mechanik ich dotiahne podľa špecifikácie výrobcu vozidla. Opäť pripojte hadicu spätného chodu k nádrži čerpadla a zaistite ju. Potom pripojte vysokotlakovú odtokovú trubku a dotiahnite spojovaciu maticu predpísaným momentom.

Keď je čerpadlo vo svojej polohe a sú dokončené aj všetky pripojenia, systém sa môže naplniť a odvzdušniť. Mechanik musí demontovať uzáver nádržky a naplniť ju novou hydraulickou kvapalinou odporučenou výrobcom vozidla až po značku MAX. Potom zdvihne vozidlo a keď sú kolesá nad zemou, spustí motor, okamžite znova skontroluje hladinu kvapaliny v nádržke, ktorá by mohla veľmi rýchlo klesnúť. Pri voľnobehu pomaly potočte volantom 10-15 krát zľava do prava, bez toho aby ste dosiahli hraničnú polohu. Kontrolujte po celý čas hladinu kvapaliny, potom ju doplňte po značku MAX a nakoniec vymeňte uzáver nádržky. Nezabudnite skontrolovať prípadné unikanie kvapaliny z hydraulického systému. Dôležité je vymazať všetky chybové diagnostické kódy ešte pred nakódovaním nového čerpadla na vozidle. Z menu diagnostiky nahrajte a aktivujte údaje zodpovedajúce vozidlu. Nakoniec choďte s vozidlom na testovaciu jazdu.

Výrobky od TRW ako sú riadiace jednotky, čerpadlá riadenia a pohony tyčí volantov, sa nachádzajú v jednom z troch európskych vozidiel a vo štvrtine vozidiel jazdiacich na celom svete. Vďaka ním sú opravovne a servisné strediská vždy schopné v prípade potreby bezpečne vymeniť systém riadenia. ZF Aftermarket ponúka široké portfólio svojich výrobkov nezávislému opravárenskému a servisnému trhu a to spolu s potrebnými technickými informáciami.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!