Projekt SPICE je otvorený

25 septembra 2018, 15:12

Dňom 20.9.2018 Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky spustil prevádzku stránky https://www.zapsr.sk/spice/, ktorá slúži na zadávanie tém diplomových prác pre študentov nie len technických smerov štúdia.

Projekt SPICE

Viac o projekte a spôsobe zadávania sa dozviete priamo na tejto stránke. K jej vytvoreniu motivovala potreba zvýšenia uplatniteľnosti študentov vysokých škôl a to aj cestou získavania praktických skúseností už počas štúdia a tým ich lepšia pripravenosť na budúce povolanie.

Pokiaľ sa rozhodnete zapojiť, pripravte a zadajte témy diplomových prác zameraných na prax a potreby Vašich spoločností. Súčasťou zadania môže byť aj odborná prax (pokiaľ má byť DP vypracovaná vo firme) a rôzne benefity pre študenta. Po odoslaní na portál, bude zadanie verifikované ZAP SR a následne zverejnené. Zverejnené témy dostanú do rúk dekani príslušných fakúlt a budú mať možnosť označiť témy, ktoré sú schopní na svojej fakulte viesť (majú na to technické, odborné a personálne kapacity). To zjednoduší orientáciu študentov, ktorí sa o zadania uchádzajú.

Čo máte v prípade záujmu zapojiť sa urobiť?  – Vytvoriť témy, priradiť garanta a zadať ich cez stránku https://www.zapsr.sk/spice/ a prostredníctvom pripraveného elektronického formulára. To všetko do 10.10.2018 (platí pre školský rok 2018/9). Potom už len treba čakať na záujem študentov.

Pre viac informácií prosím kontaktujte vmarusak@zapsr.sk a mursinyova@zapsr.sk

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!