Firma Motorservice prináša na trh tri nové moduly chladiča recirkulácie výfukových plynov (EGR)

17 apríla 2019, 9:59

Spoločnosť MS Motorservice rozšírila svoje portfólio produktov o tri nové moduly chladiča recirkulácie výfukových plynov (EGR). Tieto moduly pokrývajú veľkú paletu modelov osobných vozidiel s dieselovými motormi spoločnosti Volkswagen AG.

Tri nové moduly chladiča recirkulácie výfukových plynov (EGR) v Motorservice

Základným predpokladom pre dlhodobé riešenie opravy je to, že komponenty recirkulácie výfukových plynov (EGR) sú zosúladené presne navzájom, ako aj na príslušný motor. Z tohto dôvodu sa odporúča výmena opotrebovaných alebo nefunkčných komponentov za náhradný diel rovnakej kvality.

V prípade komponentov recirkulácie výfukových plynov nejde síce o klasické opotrebiteľné súčiastky, napriek tomu môže dôjsť počas životnosti motora k výpadku. Ale aj pri typických prejavoch poruchy v systéme recirkulácie výfukových plynov (EGR), ako je čierny dym, strata výkonu, zlý chod na voľnobeh alebo nedostatočné zrýchlenie vyhľadá mnoho ľudí najbližší servis. Každá porucha vedie koniec koncov k poklesu výkonu a oprava sa tak stáva nevyhnutnou.

Nové moduly chladiča recirkulácie výfukových plynov (EGR) od spoločnosti Motorservice s číslami výrobkov od 7.09720.00.0 do 7.09720.02.0 ponúkajú riešenie problemov. Presne zodpovedajú aktuálnemu trendu kompaktných modulov s integrovaným EGR ventilom a bypass klapkou.

Okrem toho presviedčajú prostredníctvom spoľahlivej funkčnosti a vysokokvalitným telesom z ušľachtilej ocele: Nakoniec sú vystavené extrémnym podmienkam s agresívnym kondenzátom výfukových plynov, teplotám až do 700 stupňov a až do tlaku 3 bary. Tieto multitalenty presviedčajú aj v oblasti použiteľnosti: Môžu sa použiť pre viac ako 8 miliónov osobných vozidiel s dieselovými motormi u modeloch automobilov Audi, Seat, Škoda a VW.

K recirkulácii výfukových plynov

Pri chladenej recirkulácii výfukových plynov sa znižuje pridávaním výfukových plynov podiel kyslíka v zmesi paliva a vzduchu, a tým sa znižuje teplota spaľovania vo valcoch. Keďže škodlivé oxidy dusíka (NOx) vznikajú prevažne pri vysokých teplotách a tlakoch, koncentrácie NOx sa dajú takto znížiť až o 50 %– skôr ako sa dostanú do životného prostredia. Pri naftových motoroch sa vďaka recirkulácii výfukových plynov zníži okrem toho aj tvorba výfukových sadzí o cca 10 %.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!