MEWA odbremeňuje zákazníkov od povinností súvisiacich s ochranou životného prostredia

24 apríla 2019, 9:54

Každý deň sú podnikatelia postavení pred úlohu úspešného hospodárenia a optimalizácie prevádzkových nákladov. V prevádzkach, v ktorých sa musia stroje a zariadenia pravidelne čistiť – v automobilovom priemysle, v kovospracujúcom priemysle alebo v tlačiarenskom priemysle – môže presunutie služieb na iné odborné firmy priniesť značné finančné a logistické výhody.

MewaŠpinavé vziať, vypraté a čisté znovu dodať: princíp „opakovaného použitia“ je prakticky i ekologicky zmysluplný. Inteligentný systém opakovaného použitia MEWA ušetrí zákazníkovi prácu s organizovaním obstarávania, skladovania a logistiky, ako aj s dodržiavaním predpisov, zameraných na ochranu životného prostredia a likvidácie odpadov, a tým pádom mu ušetrí aj náklady, ktoré sú s tým spojené.

Čistiace utierky, ktoré sú často nasiaknuté olejmi, mazadlami alebo rozpúšťadlami, sa v spoločnosti MEWA dôkladne vyperú a následne sa môžu používať znova. Zvyšky, ktoré obsahujú, sa likvidujú tak, aby nepoškodzovali životné prostredie.

Systém opakovaného použitia, certifikovaný podľa normy EN ISO 9001 a 14001, sa dá bez problémov zaintegrovať do prevádzkových procesov a optimalizuje procesy riadenia kvality a ochrany životného prostredia. Okrem toho sa podnikateľ nemusí ani zaoberať otázkou, či sa jednorazové čistiace materiály musia likvidovať drahšie, než špeciálne odpady.

Poskytujú aj vhodný bezpečný kontajner (SaCon) pre uskladnenie a transport čistiacich utierok. V takomto kontajneri sa môžu čistiace utierky až do ich prevzatia uskladňovať v dielni bezpečne, v súlade s predpismi a bez veľkých nárokov na priestor.

„Je samozrejmé, že aj pri transporte a čistení čistiacich utierok na opakované použitie musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy a tiež predpisy na ochranu životného prostredia. Zodpovednosť za to však preberáme my ako poskytovateľ služieb“, hovorí Elena Holanová konateľka MEWA Textil-Service SR s.r.o.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!