Zoznam článkov Tagy - cistiace-utierky

Čistiace utierky MEWA v systéme viacnásobného používania

Zodpovedný prístup k prírode má v spoločnosti MEWA svoju tradíciu. Vďaka princípu viacnásobného používania spoločnosti MEWA, sa šetria nielen zdroje, ale je možné ušetriť aj značné množstvo odpadu, najmä čo sa týka čistiacich utierok MEWA. Tieto utierky sa používajú v rámci osvedčených kompletných služieb a v závislosti od používania sa dajú až 50-krát oprať a opätovne použiť. 

Čistota, ktorá chráni zdroje a životné prostredie

Pranie silne znečistených čistiacich utierok nie je pre spoločnosť MEWA žiadny problém. Prečo? Pretože vedia, ako sa dá veľká časť substancií vypraných z čistiacich utierok premeniť na energiu.

MEWA utierky – super sacia sila a praktické zaobchádzanie

MEWA má už viac ako 100 rokov vedúce postavenie na trhu v segmente opakovane použiteľných čistiacich utierok. Pravidelne sa zlepšuje ich kvalita, ako aj celkový proces starostlivosti. Pri tom je dôležitým kritériom zosúladenie s individuálnymi potrebami v oblasti priemyslu a remesiel.

MEWA Nájom čistiacich utierok namiesto ich kúpy

Výhody systému čistiacich utierok na viacnásobné použitie.