Efektivita práce lakovní a karosární

4 júna 2019, 15:18

Nejzajímavější novinky v technologiích přispívající k zefektivnění práce karosářů a lakýrníku.

V oblasti provádění lakýrnických prací v autolakovnách se trendy mění. Z pohledu produktivity potřebují lakovny svou práci udělat rychle. Z pohledu ziskovosti s co nejmenším nákladem na energie. Nové technologie, které přicházejí na trh, umožňují tyto dva ještě nedávno neslučitelné parametry sloučit dohromady. Nová řada produktů Spies Hecker Speed-TEC označuje mimořádné hospodárné produkty.

Tyto materiály schnou v porovnání s „běžným“ materiálem několikanásobně rychleji. Navíc, s použitím těchto materiálu má lakovna možnost volby, zda materiál vysuší v lakovací kabině během několika málo minut, nebo zvolí ekonomičtější variantu sušení v lakovacím boxu pri nižší teplotě, případně tzv. sušení na vzduchu pri „pokojové teplotě“, s nulovým
nákladem na energie. Podle aktuálního objemu zakázek si tak lakovna může vybírat mezi rychle schnoucím a nízkoenergetickým použitím. Speed-TEC je jediná skupina produktu na trhu, která je schopna schnout při teplotách 60°C, 40°C a 20°C. Revoluční technologie Speed-TEC tak lakovnám nabízí výrazné výhody a zvyšuje jejich ziskovost.

Expresní materiály se díky svým schopnostem uschnout rychle a při „pokojové teplotě“ stále častěji používají pro aplikace plničů, podkladových barev i vrchních průhledných
v odsávaných přípravných stáních. Tento způsob umožňuje provedení opravy na jednom místě, bez zbytečné a někdy i zdlouhavé manipulaci s vozidly v prostoru lakovny.

Spies Hecker Speed-TEC

Karosárna
Z pohledu případného zvýšení efektivity karosárských oprav je těžké vypíchnout konkrétní stroje nebo zařízení. Je nutné si uvědomit, že časové normy na opravy jsou tvořeny na
základě opravárenských manuálů výrobců, které obvykle velmi podrobně zmiňují vybavení potřebné k provedení opravy. V případě, že karosárna nedisponuje předepsaným vybavením, není schopna nastavené normy plnit, tzn. karosárna nedokáže provádět opravy dostatečně efektivně.

Druhým důležitým aspektem je samotná kvalita provedené opravy, která v případě absence předepsaného vybavení není dostatečná. Vozidlo opravené bez předepsaného vybavení, nebo v nesouladu s opravárenským manuálem může být nebezpečné pro jeho posádku i pro ostatní účastníky silničního provozu!

V případě výměny svařovaných dílů je z pohledu moderní karosárny nejdůležitějším vybavením (z pohledu efektivity i kvality provedené opravy) invertorová automatická bodovací svářečka. Tyto bodovací svářečky dokáží s min. množstvím tepla plně automaticky spojit plech. Plně automatické nastavení si poradí i s bodováním vysokopevnostního plechu, kde klasický bod pomocí MIG/MAG svářečky je z hlediska výrobce zakázaný. Dochází totiž díky příliš velkému zatížení teplem ke změně vlastností vysokopevnostní oceli, a to je v technologickém procesu opravy nepřípustné.

Obrovskou výhodou je také rychlost práce, kdy provedené body není nutné již dále obrušovat a samozřejmě i vizuálně jsou shodné s prvovýrobou.

Z pohledu efektivity opravy poškozených dílů patří do vybavení karosárny kvalitní spotovací zařízení, doplněné vhodným příslušenstvím. Jako jsou různé vytahovací typy hrazdy, dokončovací domáčkávací kleště, multybity, vlnky, ruzné druhy elektrod do spotovací pistole ….

Díky tomuto příslušenství jsme schopni velmi efektivně opravovat poškození bez nutnosti výměny celého dílu, což je samozřejmě lepší pro automobil i pro zákazníka – pojišťovnu. Mnoho servisů již pochopilo, že cesta těchto oprav je v dnešní době nutná a do budoucna bude tento typ oprav jen rostoucí.

Všechny tyto produkty je společnost Interaction schopna zajistit a díky nově vydanému a přehlednému katalogu Vybavení a příslušenství pro karosárny se lze snadno zorientovat a vybrat vše potřebné.

Michal Kirchner, Brand Manager, Interaction s.r.o.
Karel Trachta, Vedoucí Vzdělávacího a prezentačního střediska Interaction, s.r.o.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!