Predložené novely Zákonníka práce sú nesystémové a nepremyslené

2 septembra 2019, 18:35

Poslanci vládnej koalície preložili na rokovanie parlamentu dva návrhy na novelu Zákonníka práce. Prvý chce zaviesť 5-týždňovú dovolenku pre zamestnanca, ktorý má dieťa v trvalej starostlivosti. Druhý návrh rieši mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy, v prípade, že sociálni partneri nedôjdu v tejto téme k dohode. Oba tieto návrhy považuje Zväz automobilového priemyslu SR za nepripravené a nedomyslené. Do parlamentu sa dostali bez širšej diskusie a neboli ani predmetom štandardného legislatívneho postupu. V prípade ich schválenia budú tieto novely viesť k ďalšiemu poklesu konkurencieschopnosti Slovenska.

Navrhované zmeny, v prípade ich kladného prijatia zo strany poslancov parlamentu, budú opätovne zvyšovať náklady zamestnávateľov. Ekonomické analýzy nám už teraz ukazujú, že na Slovensku dochádza k znižovaniu výkonnosti firiem, postupnému zastavovaniu investícií, čo so sebou prináša aj znižovanie zamestnanosti a hrozbu prepúšťania.

Aj na tieto skutočnosti sme upozorňovali predsedu vlády Petra Pellegriniho a zástupcov viacerých ministerstiev na našom stretnutí vo februári tohto roku. Výsledkom rokovania bol prísľub, že akékoľvek ďalšie volebné balíčky nebudú zaťažovať zamestnávateľov, alebo tieto budú kompenzované tak, aby sa nezhoršovala pozícia výrobcov pôsobiacich na Slovensku v tvrdej konkurencii na globálnych trhoch. Počas rokovania sme vládu žiadali aj o kompenzáciu dopadov z predošlých sociálnych balíčkov. K žiadnej kompenzácii dodnes neprišlo. Naopak. Prichádzajú nové návrhy na zásadnú zmenu pracovno-právnej legislatívy.

Za mimoriadne nebezpečný považujeme hlavne návrh na spôsob výpočtu minimálnej mzdy bez toho, aby bola odpojená od ostatných 42 zákonov, ktoré už teraz automaticky zvyšujú náklady zamestnávateľov. Toto vytvára nebezpečný mechanizmus neustáleho nárastu nákladov. Najmä, ak vývoj miezd, vrátane minimálnej mzdy, nie je podložený rastom produktivity práce.

Žiadame preto vládu, aby podobné návrhy iniciovala štandardným spôsobom. Je nevyhnutné, aby prešli celým legislatívnym procesom a celospoločenskou diskusiou, ktorá by analyzovala ich dopady. Zároveň je nevyhnutné hľadať aj možnosti ako dopady noviel zákonov kompenzovať.

Pokiaľ má vláda ambíciu novelizovať Zákonník práce, vidíme tu iné témy, ktoré akútne potrebujú riešenie. Ide hlavne o problematiku zvýšenia flexibility pracovného trhu, ako aj prijímania nástrojov, ktoré budú smerovať k udržaniu zamestnanosti, predovšetkým v obdobiach poklesu ekonomického rastu a hrozieb prepúšťania. Opätovne zdôrazňujeme, že automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím slovenskej ekonomiky. Akékoľvek nepremyslené zásahy v súčasnosti spôsobujú znižovanie konkurencie schopnosti Slovenských firiem v dobe, keď sa rozhoduje o budúcich projektoch a kedy sa nedá hovoriť o priaznivom ekonomickom vývoji v Európe a vo svete.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!