Schaeffler vyvíja a zhotovuje kľúčové zložky pre palivový článok

8 novembra 2019, 12:38

Firma Schaeffler rozpoznala enormný potenciál vodíkovej technológie ako nosiča energie budúcnosti a vyvinula kľúčové komponenty pre palivové články a viacvrstvové palivové články, takzvané kovové bipolárne platne.

Schaeffler kľúčové zložky pre palivový článok

Podnik pritom využíva tradičné základné kompetencie v materiálovej technológii, technológii tvárnenia a povrchu. Okrem toho profituje zo širokého spektra produktov v oblastiach Industrie a Automotive a podieľa sa na tom od výroby energie až po používanie vo vozidle.

„Chceme vytvoriť CO2-neutrálnu, trvalú a individuálnu mobilitu s ohľadom na celý energetický reťazec“, hovorí Uwe Wagner, predseda výskumu a vývoja v spoločnosti Schaeffler. „S čisto samotnými elektrickými vozidlami na batérie sa globálny problém s CO2-emisiami nedá vyriešiť. Špeciálne ťažké vozidlá v nákladnej preprave budú potrebovať alternatívne zásobníky energie, a tu ponúka vodík v spojení s palivovým článkom vynikajúce možnosti. Aj pri osobných automobiloch sú hybridné systémy akumulácie, teda kombinácia batérie plus vodík, pre väčšie dosahy zaujímavým riešením.“

Palivový článok ako kľúč trvalej mobility

Schaeffler sa už dlhšiu dobu zameriava na reťaz tvorby hodnôt kľúčových komponentov pre palivový článok a pritom využíva tradičné základné kompetencie. Presným tvárnením a povlakovaním v oblasti tenkej vrstvy sa vyrábajú bipolárne platne, ktoré tvoria viacvrstvové jadro systému palivového článku. Viacvrstvový palivový článok je meničom energie, ktorý necháva H₂ a O₂ zreagovať na vodu. Pritom vzniká prúd, ktorý sa môže využiť pre pohon E-motora vo vozidle. Ďalšie kompetencie, ako sú elektronické riadenia, špeciálne bezkontaktné ložiská, inteligentné termomanagement moduly alebo komponenty na pasívnu recirkuláciu vodíka, rozširujú Schaeffler-portfólio pre optimalizované systémy palivového článku.

Schaeffler na autosalóne v Tokiu

Pod motom „Making Mobility Sustainable and Autonomous“ Schaeffler na 46. autosalóne v Tokiu bude verejnosti prezentovať tieto komplexné časti k budúcim, trvalým energetickým reťazcom a CO2-neutrálnym riešeniam mobility inkluzíve kompetencie palivového článku. Okrem toho budú v stánku na veľtrhu vystavené nové Schaeffler-elektromotory v diverzných výkonnostných triedach, ktoré teraz idú do veľkosériovej výroby, a riešenia pre inteligentné riadenie zadnej nápravy. Spektrum je ukončené prostredníctvom inteligentných uhlových modulov Schaeffler vybavených s 90-stupňovým uhlom riadenia, Drive-by-Wire ako kľúčová technológia pre autonómnu jazdu ako aj Schaeffler Mover ako koncept mobility pre lokálne priestory.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!