Den Autodiagnostiky si úrovní drží vysokou laťku

12 novembra 2019, 8:59

V pátek 8. listopadu se v Přerově konal další ročník konference o autodiagnostice a emisní legislativě – Den autodiagnostiky 2019. Jako již tradiční mediální partner této populární akce bychom se nyní s vámi rádi podělili o své dojmy a trochu vám přiblížili probíraná témata.

Pořadatelství se opět ujala již osvědčená dvojice – společnosti MOTOR expertAUTODIAGNOSTIKA KLOC a moderování jako tradičně paní Ing. Irena Kanovská, která účastníky provázela po celý den.

První přednáška, kterou si vzal na starost Bc. Dalibor Plischke, DiS.  z pořádající společnosti MOTOR expert, byla na téma „Případové studie systémů regulace plnícího tlaku“. Dalibor se věnoval postupné analýze vyhledávání závad s využitím sériové i paralelní diagnostiky. V rámci podrobného postupu popsal i základní principy vlastní regulace tlaku vzduchu a celého sytému vč. jednotlivých snímačů a akčních členů.

Následoval příspěvek tradičního přednášejícího, Ing. Štěpána Jičínského ze společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o., který rozebral několik případů ze své diagnostické praxe. Během své přednášky stihl probrat 4 diagnostické případy a právě 4. případ byl víceméně kuriózní. Jednalo se vůz BMW X6 s poměrně pohnutou historií. Vůz po výměně motoru nejevil známky chybového stavu, avšak právě v řídicí jednotce motoru byla uložena statická závada, vztahující se k „vypnuté“ datové sběrnici LIN. Ačkoliv se závada sériové sběrnice nikterak neprojevovala, majitel vozu trval na bezchybovém výpisu z paměti závad. Pan inženýr názorně vysvětlil logický postup odhalení závady, která se nakonec se ukázala jako banální.

První část odborného programu zakončil Ing. Radek Jaroš ze společnosti DevCom s.r.o., který se věnoval zejména změnám v diagnostických postupech v rámci vozidel splňujících emisní normu EURO 6 z pohledu vývoje diagnostických nástrojů. S přibývajícími komponenty jako jsou DPF filtry či SCR katalyzátory apod. přibývají i nové typy chybových kódů, měřených hodnot a samozřejmě diagnostické funkce jako testy akčních členů, resety adaptací či programování řídicích jednotek.

Ve volných chvilkách se účastníci konference mohli seznámit s výrobky partnerů akce, kterých se i letos sešlo hojné množství. K vidění byly samozřejmě diagnostické přístroje, ale také ostatní servisní vybavení nebo profesionální autochemie.

Po velmi chutném obědě se slova ujal Jan Krenstetter z firmy HELLA CZ, s.r.o., který svou poutavou přednáškou všechny posluchače zaujal. Jan v úvodu posluchačům definoval, co vlastně ADAS systémy jsou a k čemu slouží. Dále pak demonstroval, jak se kalibrují a jaké přípravky jsou pro tyto nejmodernější nástroje potřeba. Mnoho zúčastněných mechaniků si po jeho příspěvku uvědomilo, že kalibrovat asistenční systémy ADAS, nacházející se dnes již v mnoha vozech a v blízké budoucnosti povinná výbava aut, není vůbec jednoduché a může to s sebou přinášet i mnohá rizika.

Další přednáška Ing. Andreje Haringa ze společnosti TRUCK CONSULT se týkala sériové diagnostiky nákladních automobilů. Přednáška byla velmi hodnotná pro svůj obsah a představení vybraných systémů, instalovaných v těžkých nákladních vozidlech za účelem splnění emisních norem Euro 6.

Poté soudní znalec, Ing. Pavel Štěrba ze společnosti TÜV SÜD Czech, pohovořil na téma harmonizace OBD v rámci EURO 6. Hned na úvod pan Štěrba krátce shrnul historii OBD, představil všechny komunikační protokoly a definoval aktuální stav globální harmonizace. Hlavním bodem Pavlovy prezentace bylo vysvětlení hlavních rysů WWH-OBD, s přihlédnutím na vysvětlení jednotlivých tříd závad a jejich interpretaci na straně řidiče.

Následně se konference tematicky přesunula k problematice STK a měření emisí. Nejdříve dostali prostor pohovořit o legislativě a měření emisí na Slovensku pánové Ing. Michal Varšava a Ing. Peter Lenďák, PhD. ze slovenské společnosti S-EKA, spol. s r.o. Tradiční hosté představili především aktuální změny ve způsobu výkonu měření emisí na Slovensku.

Na poslední chvíli odřekli svou účast zástupci Ministerstva dopravy ČR, a proto pořadatelé umožnili hostům, kteří o to projevili zájem, zúčastnit se debaty u „kulatého stolu“, který byl nakonec ve tvaru čtyřlístku pro štěstí. Hlavním tématem se stal § 60 odst. 2 písm. f) Zákona, který přinesl zcela nový přístup ke střetu zájmů. Bez jakéhokoliv přechodného období a velmi diskriminačně „odstavil“ nespočet emisních techniků, v rolích OSVČ nebo statutárních zástupců právnických osob provozujících SME tím, že živnost „opravy silničních vozidel“ vyžadovaná zde od r. 1992 do 30.9.2018, je od 1.10.2018 dostala do střetu zájmů.

Ing. Kanovská informovala zúčastněné o výsledcích jednání iniciativy s názvem EMISE 2018, bojující u odpovědných státních úřadů za narovnání současného diskriminujícího stavu. V závěru se účastníci setkání dohodli na dalším postupu a šli si vyslechnout přednášku na téma „Úskalí integrace měření emisí do STK“ pana Bc. Vladimíra Duška z Poradenského centra pro STK.

Vladimír ve svém příspěvku postupně obeznámil účastníky s legislativním pozadím, tj. se segmenty zákona č. 193/2018 Sb., zavádějícím jednak povinnost pro STK, že nově budou muset disponovat i pracovištěm měření emisí a zároveň zavedl časové omezení činnosti STK na pět let, tzn., že po 1. 10. 2023 zaniknou všechna „stará“ oprávnění a osvědčení pro tyto stanice. Pan Dušek se snažil co nejvíce věnovat kritickým bodům, které by mohly znepříjemnit až znemožnit další činnost STK. Zejména se jedná o výpočet kapacity, správní řízení, expertízu či kolaudaci.

Videozáznamy přednášek týkajících se legislativy budou v dohledné době zveřejněny v členské sekci na stránkách konference. Registrace do členské sekce je zdarma. Registrovat se můžete přímo na stránkách konference Den autodiagnostiky.

Pak už přišel na řadu neformální program konference. Po výborném rautu následovala část, na kterou účastníci netrpělivě čekali. Losovali se výherci hlavních cen tomboly. Po tombole začala volná zábava, končící až po půlnoci.

Jako loni, musíme i letos potvrdit, že se opět jednalo o velmi zajímavou a profesionálně připravenou akci. Ještě jednou chceme poděkovat za pozvání a již nyní se těšíme na další ročník.

Za portál MotoFocus, René Szotek a Ing. Martin Kolář, jednatelé společnosti.

portál MotoFocus, René Szotek a Ing. Martin Kolář

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!