Manifest za rovné digitální příležitosti

18 novembra 2019, 10:33

Široká koalice vyzývá odpovědné zástupce EU k předložení legislativy do roku 2020 a zajištění skutečně spravedlivého digitálního prostoru pro vzdálený přístup k datum a funkcím vozidel.

Manifest za rovné příležitosti - signatáři

Ve světle nových mandátů Evropské komise a Evropského parlamentu chce široká aliance automobilového odvětví, mobilních operátorů, pojistitelů, spotřebitelů a malých a středních společností zdůraznit potřebu aktualizovaného, moderního přístupu k evropské digitální ekonomice, jenž bude v souladu se smělými cíli uvedených institucí, které v nich usilují o podporu inovací a tvorbu funkční legislativy pro moderní hospodářství.

Jedním z klíčových prvků uvedeného nového přístupu by měl být vzdálený, přímý přístup k datům vozidla a funkčním zdrojům. Legislativní řešení umožňující tento přístup nepřinese pouze možnost inovací, ale rovněž zlepší spotřebitelský výběr na sekundárním automobilovém trhu. Dále, přístup k těmto datům je nezbytný, má-li na trhu fungovat efektivní konkurence a má-li EU stanout v čele úsilí o propojenou a autonomní mobilitu a související služby.

Nezávislí operátoři potřebují čtyři zásadní prvky (v příslušném případě se souhlasem řidiče nebo vlastníka vozidla), aby mohli zákazníkům poskytovat konkurenceschopné a inovativní řešení a služby:

  • Nezávislý a přímý přístup v reálném čase k datům generovaným vozidlem, která nemonitoruje výrobce automobilu, včetně dat, u nichž hraje zásadní roli čas,
  • obousměrnou komunikaci s vozidlem a jeho funkcemi, nezávisle na výrobci vozidla,
  • bezpečnou a nezávislou vzájemnou interakci s řidičem pomocí uživatelského rozhraní vozidla (např. prostřednictvím přístrojové desky nebo hlasových pokynů),
  • nezávislý software, běžící přímo v propojeném vozidle pomocí vestavěných výpočetních kapacit a zpracovávající veškerá dynamicky generovaná data co nejblíže ke zdroji.

Rozsáhlé testování ukázalo, že přístupový model prosazovaný výrobci vozidel, tzv. ‘Extended Vehicle’ (ExVe), jenž přesměrovává veškerou komunikaci určenou pro vzdálený přístup k datům na proprietární administrativní server výrobce vozidla, řeší tyto prvky nedostatečně. Kvůli neodmyslitelným koncepčním nedostatkům by tento model stál spotřebitele a nezávislé operátory do roku 2030 až 65 miliard eur.

Výše zmíněné funkce jsou však možné s ‘interoperabilní, standardizovanou, bezpečnou a otevřenou přístupovou platformou ve vozidle’ (OTP). Bezpečnostní architektura, jenž je nedílnou součástí této platformy, by rovněž podpořila nejvyšší standardy kyberbezpečnosti a ochrany dat, a neznamenala by tedy riziko v otázce bezpečnosti.

Ve dvou nedávných rezolucích Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby zahájila (legislativní) proces, jenž zajistí „spravedlivý a technologicky neutrální přístup k datům vozidla v reálném čase pro některé třetí strany.“ Kromě toho, několik studií Evropské komise přineslo další důkaz právních a hospodářských důsledků, které by vzešly z modelů přístupu k datům vozidel, o nichž se v současnosti diskutuje.

Aktuální podmínky na trhu nenapomáhají efektivní konkurenci nebo tvorbě inovativních služeb, jež budou dostupné pro spotřebitele. Proto je potřeba legislativní rámec EU aktualizovat, podpořit inovace a zajistit, že tyto nové služby budou skutečně dostupné pro spotřebitele.

Přehled signatářů manifestu ve formátu JPEG.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!