Schaeffler sa pridáva k globálnej vodíkovej iniciatíve

16 januára 2020, 11:22

Schaeffler posilňuje svoje angažovanie sa v oblasti vodíkovej technológie. Ako dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel je odteraz riadiacim členom celosvetovo pôsobiaceho záujmového združenia pre vodík Hydrogen Council so sídlom v Belgicku. Iniciatívu tvorí 81 vedúcich spoločností z oblasti energie, dopravy a priemyslu. Cieľom členov je posúvať vodíkovú technológiu ďalej vpred smerom k industrializácii.

 

Globálne etablovanie vodíkových technológií

Palivový článok Schaeffler„Chceme formovať CO2 neutrálnu, udržateľnú mobilitu so zohľadnením kompletného energetického reťazca. Spoliehame sa pritom na enormný potenciál budúcnosti, ktorý má zelený vodík pozdĺž celého hodnototvorného reťazca“, hovorí Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG. „Vstup do združenia Hydrogen Council nám umožňuje spoločne so silnými partnermi posúvať vodíkové technológie vpred a celosvetovo ich etablovať.“

 S cieľom maximálnej udržateľnosti CO2 neutrality Schaeffler ako dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel utvára mobilitu a s ňou spojený energetický reťazec.

„Vodíková technológia ponúka enormný potenciál – čo sa týka ukladania energie, ako aj pre riešenia pohonu s nulovými emisiami“, hovorí Klaus Rosenfeld. „S našimi kľúčovými kompetenciami v oblasti technológie materiálov, tvárnenia a povrchových úprav môže efektívna veľkosériová výroba kľúčových komponentov pre budúce vodíkové hospodárstvo výrazne prispieť k úspechu podniku.“

Dôležitou strategickou úlohou je ďalšie budovanie a prehlbovanie partnerstiev v oblasti výskumu a vývoja pre testovanie a vývoj komponentov palivových článkov. Už v uplynulom roku sa spoločnosť Schaeffler pridala k Bavorskej vodíkovej aliancii.

Kľúčové komponenty pre palivové články

Schaeffler sa už dlhšie zameriava na hodnototvorný reťazec kľúčových komponentov pre palivové články. Presným tvárnením a povlakovaním v tenkých vrstvách sa vyrábajú bipolárne platne, ktoré sú navrstvené do blokov – tzv. Stacks a tvoria dôležitú súčasť systému palivových článkov. Bloky palivových článkov sú transformátory energie, v ktorých H₂ a O₂ reagujú a vytvoria vodu. Pritom vzniká prúd, ktorý je možné využiť pre pohon elektromotora vo vozidle.

Ďalšie kompetencie ako elektronické riadenia, špeciálne vysokovýkonné ložiská, inteligentné moduly tepelného manažmentu alebo komponenty pre pasívnu recirkuláciu vodíka rozširujú portfólio Schaeffler pre optimalizované systémy palivových článkov.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!