Zoznam článkov Tagy - Kľúčové komponenty

Schaeffler sa pridáva k globálnej vodíkovej iniciatíve

Schaeffler posilňuje svoje angažovanie sa v oblasti vodíkovej technológie. Ako dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel je odteraz riadiacim členom celosvetovo pôsobiaceho záujmového združenia pre vodík Hydrogen Council so sídlom v Belgicku. Iniciatívu tvorí 81 vedúcich spoločností z oblasti energie, dopravy a priemyslu. Cieľom členov je posúvať vodíkovú technológiu ďalej vpred smerom k industrializácii.