Bosch dopĺňa portfólio senzorov pre automatizovanú jazdu

14 januára 2020, 10:57

Pred tým, než sa bezpečná automatizovaná jazda stane realitou, je okrem kamery a radaru potrebný princíp tretieho senzora. V dôsledku toho spoločnosť Bosch pripravuje výrobu senzorov s dlhým dosahom – prvý systém lidar (laserový alebo svetelný radar), ktorý je vhodný na použitie v automobilovom priemysle.

Táto laserová technológia merania vzdialenosti je nevyhnutná pre jazdné funkcie na úrovniach SAE 3 až 5. Nový senzor Bosch bude pokrývať dlhé i krátke vzdialenosti – na diaľniciach aj v meste. Vďaka využitiu úspor z rozsahu má spoločnosť Bosch v úmysle znížiť cenu za sofistikovanú technológiu a sprístupniť ju masovému trhu.

Bosch dopĺňa portfólio senzorov pre automatizovanú jazdu

Technológia Bosch berie ohľad na všetky automatizované jazdné situácie

Iba vďaka súbežnému zavedeniu princípu troch senzorov môže byť zabezpečená maximálna bezpečnosť automatizovanej jazdy. To potvrdili analýzy Bosch, keď vývojári skúmali všetky prípady použitia automatizovaných funkcií riadenia – od asistencie na diaľnici až po plne automatizované riadenie v mestách.

Lidar je nevyhnutným prvkom automatizovanej jazdy

Laser môžeme považovať za tretie oko: v systémoch lidar senzor emituje laserové pulzy a zachytáva laserové svetlo, ktoré sa odráža späť k emitoru. Systém následne vypočíta vzdialenosti na základe nameraného času potrebného na odraz svetla. Lidar ponúka veľmi vysoké rozlíšenie s veľkým dosahom a širokým zorným poľom. Vďaka tomu môže laserový nástroj na meranie vzdialenosti spoľahlivo detegovať aj nekovové objekty na veľké vzdialenosti, ako sú napríklad kamene na ceste.

To znamená, že je k dispozícii dostatok času na začatie jazdných manévrov, ako sú brzdenie alebo otáčanie. Používanie lidaru vo vozidlách súčasne kladie vysoké nároky na jeho súčasti, ako sú detektor a laser – najmä vzhľadom na teplotnú odolnosť a spoľahlivosť počas celej životnosti vozidla.

Pretože Bosch môže pri vývoji lidaru čerpať zo svojich znalostí senzorov a systémového know-how v oblasti radarovej a kamerovej technológie, môže spoločnosť zabezpečiť, aby sa všetky tri senzorové technológie vzájomne prepojili.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!