MEWA: 10 dobrých dôvodov na to, prečo používať textilné čistiace utierky v praktickom systéme opakovaného použitia

19 marca 2020, 12:15

Vo vlastnej domácnosti si to už nevieme predstaviť inak: sklo, papier ani plast už neputujú do odpadu, ale sa odovzdávajú na zberné miesta na recykláciu. Výhoda: úspora nákladov v rámci poplatkov za likvidáciu odpadu a dobrý pocit, že sme urobili niečo pre životné prostredie. To, čo platí doma, možno uplatniť aj v podniku.

MEWA textilné čistiace utierky

Ako to funguje, ukazuje spoločnosť MEWA, poskytovateľ textilných služieb, svojím premysleným systémom utierok na opakované použitie. Myšlienka nezahadzovať čistiace utierky, ale ich oprať a priniesť klientovi opäť čisté, tvorí už 111 rokov podstatu obchodného modelu spoločnosti MEWA. Trendy v remeselnej činnosti a priemysle tiež jasne ukazujú, že používať namiesto vlastniť sa stáva pravidlom. Zdieľanie textílií zodpovedá duchu doby a predstavuje trvalú udržateľnosť. Znamená to mať čistiace utierky k dispozícii až vtedy, keď ich potrebujete, bez toho, aby ste ich museli vlastniť.

Stručný prehľad výhod:

  1. Presná dodávka 

Servisní vodiči dodávajú čisté utierky včas, spoľahlivo a v pevne dohodnutých termínoch. Počítačové plánovanie trás je zárukou včasného zásobovania. Znečistené utierky vyzdvihneme, následne operieme a potom opäť vydáme zákazníkovi.

  1. Správne množstvo

Na začiatku je poradenský rozhovor. Ktorú čistiacu utierku budete potrebovať? Robustnú utierku na utieranie alebo utierku bez útkových slučiek na leštenie? Koľko utierok budete potrebovať? Podľa toho podnik vybavíme.

  1. Vysoká kvalita

Čistiace utierky MEWA vykazujú nadpriemernú trvácnosť aj pri silnom namáhaní a možno ich prať a opakovane použiť až 50 krát. Súčasťou tkáčovne spoločnosti MEWA je vlastné podnikové skúšobné laboratórium. V ňom sa kontroluje kvalita, výkonnosť a trvácnosť utierok, čím sa zaisťuje ich stála kvalita.

  1. Výmena pri opotrebovaní

Ak pri kontrole kvality, ktorá nasleduje po opratí, zistíme, že je utierka opotrebovaná, automaticky ju nahradíme novou.

MEWA textilné čistiace utierky

  1. Pre každý odbor tá pravá čistiaca utierka

Štyri stupne kvality tkaniny primerane spĺňajú požiadavky a nároky v oblasti priemyslu, remeselných činností a dielní. Preto majú čistiace utierky MEWA univerzálne použitie vo všetkých odvetviach bez toho, aby museli ponúkať nespočetné množstvo riešení pre veľa rozličných špecializovaných oblastí. Z toho profitujú malí aj veľkí zákazníci, pretože ponuka služieb je premyslená do najmenších detailov a je výhodná aj pre mimoriadne malé podniky.

  1. Poriadok v podniku

Čistiace utierky sa po použití riadne uskladnia v bezpečnostných kontajneroch MEWA, ktoré zaručujú bezpečné skladovanie a spoľahlivú prepravu.

  1. Flexibilné riešenie

Zmena množstva spotrebovaných utierok nepredstavuje problém, možno ho individuálne prispôsobovať.

  1. Náklady – outsourcované a minimalizované

Ten, kto outsourcuje celú logistiku spojenú s optimálnym zásobovaním čistiacimi utierkami, si ušetrí čas aj námahu a zdroje, ktoré sa mu uvoľnili, môže použiť na inom mieste. Inteligentný systém opakovaného použitia MEWA ušetrí zákazníkovi organizačné náklady na získanie, skladovanie a logistiku, ale aj náklady spojené s dodržiavaním predpisov týkajúcich sa životného prostredia a likvidácie odpadov.

  1.   Dobrá bilancia – aj pre životné prostredie

Kolobeh služieb textilných expertov spoločnosti MEWA je udržateľný: pranie, ktoré chráni zdroje, čistenie odpadových vôd, spätné získavanie tepla. Tým si môže každý zákazník zlepšiť aj svoju vlastnú ekologickú bilanciu.

  1.   Náklady – vypočítateľné a transparentné

Za celý objem služieb vystavíme zákazníkovi každý mesiac faktúru. Nevznikajú žiadne „skryté“ náklady. Keď porovnáme výdavky s finančnými nákladmi za jednorazové čistiace utierky, spravidla sa servisný systém MEWA javí ako absolútne výhodná alternatíva.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!