Proti pandémii koronavírusu: Bosch vyvíja rýchly test COVID-19

, 9 apríla 2020, 14:22

Koronavírus SARS-CoV-2 predstavuje veľkú výzvu pre systémy zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke zariadenia na celom svete. Rýchla diagnostika významne prispieva k obmedzeniu rýchleho šírenia koronavírusu v mnohých krajinách. Nový plne automatizovaný rýchly test COVID-19 od spoločnosti Bosch môže zdravotníckym zariadeniam, ako sú ordinácie, nemocnice, laboratóriá a zdravotné strediská pomôcť s rýchlou diagnostikou.

Rýchly molekulárny diagnostický test sa používa spolu s analyzátorom Vivalytic od spoločnosti Bosch Healthcare Solutions.

„Rýchlym testom Bosch COVID-19 chce firma prispieť k čo najskoršiemu zastaveniu pandémie koronavirusu. Infikovaní pacienti môžu byť identifikovaní a izolovaní rýchlejšie,“ hovorí Dr. Volkmar Denner generálny riaditeľ spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Bosch vyvíja rýchly test COVID-19

Rýchlejšia istota, pomalšie šírenie

Vďaka rýchlemu testu vyvinutému len za šesť týždňov môže byť infekcia koronavírusu SARS-CoV-2 detegovaná za menej než dve a pol hodiny – od odobratia vzorky po výsledok. Ďalšie výhody rýchleho testu: Test je možné vykonať priamo v mieste klinického ošetrenia. Preprava vzoriek, ktorá stojí drahocenný čas, je eliminovaná. Pacienti rýchlo získajú istotu o ich zdravotnom stave. Infikované osoby môžu byť okamžite identifikované a izolované. Pri súčasných testoch musia pacienti obvykle čakať na výsledok jeden až dva dni. „

Čas je jedným z kľúčových faktorov v boji proti koronavírusu. Spoľahlivá rýchla diagnostika priamo na mieste bez čakania – to je veľká výhoda nášho riešenia, ktoré je pre nás príkladom techniky pre život,“ hovorí Denner.

Diferenciálna diagnostika: Diagnostika desiatich respiračných patogénov súčasne

Rýchly test od spoločnosti Bosch je jedným z prvých plne automatizovaných molekulárne diagnostických testov na svete, ktorý môžu priamo používať všetky zdravotnícke zariadenia. Okrem COVID-19 je možné súčasne s rovnakou vzorkou otestovať ďalších deväť respiračných ochorení, ako je chrípka A a B.

„Výhoda tohto testu firmy Bosch: Diferenciálna diagnostika taktiež šetrí lekárom čas na ďalšie testy, rýchlo im poskytuje dobre podloženú diagnózu a umožňuje im rýchlejšie zahájiť vhodnú liečbu,“ hovorí Marc Meier, riaditeľ spoločnosti Bosch Healthcare Solutions GmbH.

Novo vyvinutý test by mal byť k dispozícii v Nemecku od apríla, nasledovať budú ďalšie európske a mimoeurópske trhy.

Rýchly test Bosch COVID-19 je výsledkom spolupráce medzi dcérskou spoločnosťou Bosch Healthcare Solutions a severoírskou spoločnosťou v oblasti lekárskej technológie Randox Laboratories Ltd.

„S naším partnerom, firmou Randox, sme dokázali tento inovatívny rýchly test vyvinúť a ponúknuť vo veľmi krátkej dobe. Spoľahlivé a bezpečné vyhodnotenie testu analyzátorom Vivalytic firmy Bosch priamo v nemocnici, laboratóriu alebo v ordinácii lekára chráni pacientov a zdravotnícky personál v maximálnej možnej miere,“ hovorí Meier.

Spoločnosť v súčasnej dobe preveruje, ako môže podporiť lekárov a ošetrovateľských pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, ako je nemocnica Roberta Boscha, aby mohli byť neodkladne testovaní a zároveň aby zostali zdraví čo najdlhšie – bez rizika nákazy pre ostatných.

Ľahké použitie v mieste ošetrenia

Kazeta, ktorá už obsahuje všetky činidlá potrebné na test, sa následne vloží do analyzátoru Vivalytic. Zdravotnícky personál sa môže pri vyhodnotení venovať iným úlohám, napríklad liečbe pacientov. Manipulácia s analyzátorom Vivalytic je navrhnutá tak používateľsky prívetivo, že vyhodnotenie testu môže vykonať aj zdravotnícky personál bez špeciálneho školenia.

S analyzátorom Vivalytic od spoločnosti Bosch je možné vykonať až desať testov za 24 hodín. So 100 prístrojmi je možné denne vyhotoviť až 1.000 testov. Vďaka dynamickému šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 sú laboratóriá už viac ako zaneprázdnené. Bosch pomocou Vivalytic poskytuje ďalšie testovacie kapacity.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!