Diagnostika a výměna brzdových kotoučů

1 augusta 2020, 12:48

Brzdový systém je bezpochyby systém, který má zásadní vliv na bezpečnost vozidla, a tím pádem i na samotné cestující. Bezpečný brzdový systém je ten, který se řádně provozuje a udržuje. Všechny opravy týkající se brzdového systému by měly být prováděny v souladu s postupy stanovenými výrobci automobilů a s použitím náhradních dílů v kvalitě odpovídající originálním dílům. ZF Aftermarket vysvětluje, jak úspěšně vyměnit brzdové kotouče a správně posoudit jejich technický stav.

Kontrola brzdových kotoučů

Činnosti související s údržbou brzdového systému by měly spočívat v důkladné prohlídce všech spolupracujících částí, která se provádí v případě, kdy vozidlo přijede na pravidelnou servisní prohlídku po najetí určitých kilometrů (např. každých 15.000 km) nebo po stanovené době provozu (např. jednou ročně). Kromě toho je impulzem k přezkoumání stavu brzd porucha zjištěná během diagnostiky nebo špatná funkce brzd pozorovaná majitelem během jízdy.

Pravidelná kontrola vozidla

Kontrola technického stavu by se měla zaměřit na vizuální posouzení brzdových kotoučů z hlediska koroze, prasklin, drážek a změření jejich tloušťky. Každý výrobce stanoví minimální přípustnou tloušťku brzdového kotouče. Správná tloušťka, udávaná výrobcem, je nesmírně důležitá. Příliš tenký kotouč se vyznačuje nízkou mechanickou pevností a může se odtrhnout od části, která jej upevňuje k náboji, a může také způsobit, že brzdová destička vypadne z třmenu. Kromě toho má příliš tenký kotouč nižší tepelnou kapacitu, což může vést k jeho přehřátí a následné deformaci. Tloušťku kotouče měříme pomocí speciálního měřidla nebo mikrometru. Samotné měření by se mělo provádět přibližně 10 mm od vnějšího okraje kotouče. Kotouče, které jsou příliš tenké, se musí bezpodmínečně vyměnit.

Při měření tloušťky kotouče je třeba zmínit službu stočení kotoučů, nabízenou mnoha autodílnami. Vzhledem k nákladům na demontáž, stočení na soustruhu a opětovné nasazení je to ekonomicky neefektivní. Tloušťka stočeného kotouče bude s největší pravděpodobností blízko jeho minimální přípustné hodnoty, a proto bude jeho životnost velmi krátká.

Nesprávná funkce brzd při jízdě

V případě, že si řidič vozidla stěžuje během brzdění na výskyt vibrací ve volantu a brzdovém pedálu, je třeba zkontrolovat, zda jejich zdrojem nejsou kotouče. Je nutné změřit rozdíl v tloušťce brzdového kotouče. Postupuje se tak, že změříme tloušťku brzdového kotouče na osmi bodech po obvodu (každých 45°) ve vzdálenosti asi 10 mm od vnějšího okraje kotouče. Pak odečteme nejmenší hodnotu od nejvyšší. Pokud je výsledek větší než 0,015 mm, znamená to, že takový kotouč může být zdrojem vibrací.  Lokální opotřebení kotouče a následné rozdíly v tloušťce obvykle vznikají v důsledku špatně namontovaných kotoučů nebo nesprávně fungujících součástí brzdového systému (např. vodítek třmenů), což vede k místnímu otírání kotouče o jednu z destiček.

Další činností, kterou je nutné provést, je změření axiální házivosti kotouče pomocí číselníkového úchylkoměru namontovaného na magnetickém rameni. Toto měření provádíme přibližně 10 mm od vnějšího okraje. Norma pro použité kotouče (v závislosti na jejich průměru) je od 0,15 do 0,06 mm. Nadměrná házivost kotouče může být způsobena nejen jeho opotřebením, ale také příliš velkou vůlí v ložisku nebo zkřivením náboje – před rozhodnutím o výměně kotouče je třeba tuto eventualitu eliminovat změřením házivosti samotného náboje, u kterého je maximální povolená hodnota 0,02 mm.

Výměna brzdových kotoučů krok po kroku

Výměna by měla začít zvednutím vozidla. Poté pokračujeme v demontáži kol a třmenů, které upevníme pomocí držáků speciálně určených pro tento účel na zavěšení vozu, aniž bychom je museli odpojit od hydraulického systému. Díky tomu budou elastické brzdové hadice chráněny před poškozením v důsledku nadměrného zatížení (když třmen na nich visí) nebo před zkroucením při umístění třmenu na díly zavěšení.

Prvním krokem by mělo určení správných dílů v katalogu. Bezchybný výběr potřebných součástek je velmi důležitý kvůli jejich velké rozmanitosti v brzdových systémech. Kromě samozřejmých informací, jako je model, rok výroby nebo obsah, je někdy nutné specifikovat výrobce brzdového systému (např. u francouzských a japonských vozidel) nebo přesně určit PR číslo (skupina VAG). Při výběru dílů také může pomoci porovnání rozměrů vymontovaných součástek s novými. Při hledání si také někdy můžeme všimnout, že levý a pravý brzdový kotouč má u některých vozidel různá katalogová čísla. To je způsobeno odlišným tvarem chladicích kanálků, což je třeba mít na paměti při montáži.

Po výběru dílů můžeme přistoupit k samotné operaci výměny. Po demontáži opotřebovaných kotoučů očistěte náboj. K tomuto účelu můžeme použít vhodné kartáče, které se dají připevnit na vrtačku. Čištění může být někdy obtížné, zejména u náboje s trvale namontovanými šrouby kol. Nelze ho však opomenout. Je dobré vědět, že montáž nového kotouče na nevyčištěný náboj je jedním z nejčastějších důvodů neopodstatněných reklamací. Kotouče TRW jsou baleny ve speciálním papíru, který je chrání před korozí během skladování a přepravy. Díky tomu není nutné jejich povrch před montáží očistit.

ZF jako výrobce brzdových systémů nedoporučuje používat mazivo na spojení mezi brzdovým kotoučem a nábojem. Po usazení kotouče na vyčištěný náboj jej upevníme montážním šroubem, pokud se v daném modelu automobilu nachází. Dalším nezbytným krokem je kontrola házivosti kotouče. Před měřením se musí kotouč přišroubovat všemi šrouby pro upevnění kola (bez instalace kola). Pokud jsou šrouby příliš dlouhé, můžeme pod ně vložit podložky nebo vhodné matice. Pokud je házivost větší než 0,1 mm, může to znamenat špatné očištění nebo zkřivení náboje. Lze to ověřit změřením házivosti povrchu náboje, ke kterému kotouč přiléhá. Neměla by být větší než 0,02 mm. Nadměrná házivost kotouče, vzniklá buď montáží na křivý nebo neočištěný náboj, způsobí, že se bude otírat o destičku. Výsledkem je, že po několika tisících kilometrech se na kotouči vytvoří lokální plošky, objeví se rozdíly v jeho tloušťce a výsledkem jsou vibrace během brzdění.

Deformace náboje je stále častější poruchou, která vzniká neodborným zásahem v pneuservisu. Kola jsou tam často utahována pneumatickým klíčem nastaveným na příliš vysoký utahovací moment. To může způsobit trvalou plastickou deformaci náboje. V tomto případě je jedinou možností vyměnit náboj za nový.

První film z cyklu #DobréVědět najdete na našem kanále Youtube.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!