Monopol nebo volný trh!

24 augusta 2020, 17:11

Blíží se termín pro změnu nařízení omezující monopolní aktivity v automobilovém průmyslu, běžně známý jako MV-BER (nařízení o blokové výjimce pro opravy a servis motorových vozidel).

Připomeňme, že tato legislativa EU umožňuje servis vozů, na které se vztahuje záruka výrobce v servisech, které si řidič sám vybere. To dává řidičům právo na výběr a umožňuje nezávislým servisům (IAM) soutěžit s autorizovanými (OES).

Nařízení MV-BER (zkratka pochází z názvu „Nařízení Evropské komise o blokových výjimkách pro motorová vozidla“, číslo 461/2010) je soubor pravidel, která byla vytvořena za účelem ochrany a podpory automobilového trhu před monopolními praktikami výrobci automobilů. Protože se toto nařízení vztahuje pouze na opravy motorových vozidel do 31. května 2023, Evropská komise již pracuje na obsahu dalšího nařízení.

„Konzultace a následné vyhodnocení účinnosti stávajících pravidel mohou přinést dobré výsledky. Ustanovení nařízení umožňují výrobcům vozidel obejít je na trase zákazník – servis, jakož i ve vztahu mezi obchodníky a výrobci automobilových dílů. Při přezkumu platných předpisů je však nejdůležitější, aby nová řešení nezhoršovala současnou situaci,“  dodává Alfred Franke, expert skupiny MotoFocus Group.

Záměry autorů přivést nařízení na světlo světa jsou samostatným problémem a bývá to s ním různě. Automobilové společnosti mají různé způsoby, jak udržet monopol, a spory se někdy musí vyřešit u soudu.

Evropská komise se domnívala, že přiměřeným řešením by měla být spravedlivá hospodářská soutěž mezi autorizovanými a nezávislými servisy. To je možné pouze tehdy, jsou-li splněny dvě základní podmínky: že nezávislý trh má přístup k technickým informacím nezbytným pro servis a že náhradní díly jsou volně dostupné a použitelné.

Jedna ze změn, které MV-BER přinesl, má však zásadní význam. Debata, která doprovázela zavedení těchto předpisů před lety, způsobila změny v povědomí politiků a také milionů řidičů. Zjistili, že 80 % dílů, z nichž se skládá nově vyrobené auto, pochází od nezávislých výrobců, a nikoli od výrobců motorových vozidel.

Pojmy „originál“ a „díly srovnatelné kvality“ proto získaly zcela nový význam.

Díly srovnatelné kvality jsou specifikovány v pokynech Evropské komise z roku 2010. Aby mohly být díly považovány za „díly srovnatelné kvality“, musí být jejich kvalita dostatečně vysoká, aby jejich použití neohrozilo pověst autorizovaných sítí výrobců vozidel. Důkazní břemeno, že díly nejsou dostatečné kvality, nese výrobce vozidla nebo autorizovaný distributor.

Pouhou skutečnost, že provedete servis a případnou opravu vozidla během záruční doby u nezávislého servisu, nelze považovat za ztrátu záruky. Výrobce vozidla může odmítnout převzít záruku na opravy provedené nezávislým opravcem, avšak pouze pokud prokáže, že opravy byly provedeny nesprávně a že to mělo přímý dopad na závadu hlášenou v rámci záruky.

Je třeba si uvědomit, že pro zachování záruky je nutné provést opravu v souladu s pokyny výrobce.

Vezměte prosím na vědomí, že za účelem zachování záruky je nutné provést opravu v souladu s pokyny výrobce, provést řádný zápis do servisní knížky a zdokumentovat účty za nákup dílů a služeb.

„Bohužel, předpisy MV-BER nejsou všude a vždy respektovány. Přes pokyny v této oblasti, které dokonce uvádějí typy dílů, které lze použít k opravě, je v mnoha evropských zemích nařízení MV-BER porušováno. Naštěstí již bylo vydáno mnoho rozsudků proti nezákonným praktikám, ačkoli toto odvětví má v této oblasti stále co zlepšovat,“ dodává Franke.

V závislosti na konečném posouzení stávajících právních předpisů, které se očekává v květnu 2021, Evropská komise zváží rozšíření nebo prodloužení nařízení MV-BER.

Z tohoto důvodu je nyní tak důležité představit veřejnému mínění trestuhodné praktiky, ke kterým došlo během současného nařízení. V zájmu volného trhu a poctivé soutěže proto prosíme zašlete redakci na infocz@motofocus.eu popisované a zdokumentované případy takových trestuhodných praktik.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!