Spoločnosť Bosch aj navzdory koronavírusovej kríze dosahuje pozitívne výsledky

8 februára 2021, 16:54

Navzdory koronavírusovej kríze a klesajúcej automobilovej výrobe dosiahla spoločnosť Bosch vo fiškálnom roku 2020 pozitívny výsledok. Podnikanie technologickej a servisnej spoločnosti sa tak vyvíjalo lepšie, než sa pôvodne očakávalo. Podľa predbežných údajov dosiahol zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) približne 1,9 miliardy eur.

Bosch vývoj

Očakáva sa teda, že EBIT marža sa bude pohybovať okolo 2,5 percenta. Po očistení o reštrukturalizačné výdaje sa očakáva rast EBIT na približne 3,3 miliardy eur alebo približne 4,5 percenta obratu. Celkové tržby dosiahli 71,6 miliardy eur a boli tak po očistení o vplyv výmenných kurzov o 4,4 percenta nižšie než v predchádzajúcom roku.

„Aj napriek dopadom pandémie sme dosiahli jednoznačne pozitívny výsledok – vďačíme za to predovšetkým mimoriadnemu nasadeniu našich zamestnancov,“ uviedol Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na prezentácii predbežných obchodných výsledkov.

Okrem toho sa opäť osvedčila široká diverzifikácia portfólia.

„Investíciami do dôležitých budúcich oblastí, ako je udržateľná mobilita, Internet vecí a umelá inteligencia, rozširujeme naše vedúce postavenie v oblasti inovácií.“ Najmä kombinácia umelej inteligencie (AI) a Internetu vecí (IoT), skrátene AIoT, sľubuje rastové príležitosti pre Bosch na miliardových trhoch. „Chceme sa stať poprednou AIoT spoločnosťou,“ povedal Denner. „Vďaka širokej škále znalostí na jednej strane a veľkou odbornosťou v oblasti elektroniky a softvéru na strane druhej, ponúkame viac než väčšina našich konkurentov.“

Udržateľný rast – s klimatickou neutralitou a elektromobilitou

Aj v dobe kríze spoločnosť Bosch prispôsobuje svoju stratégiu dôležitým budúcim oblastiam a zaväzuje sa k udržateľným obchodným praktikám. Navzdory pandémii dosiahla spoločnosť na jar 2020 významný míľnik: CO2 neutralitu vo všetkých svojich 400 pobočkách na celom svete.

„Dodržali sme slovo. Podľa interných výpočtov je Bosch prvou globálnou priemyselnou spoločnosťou, ktorá je od jari 2020 klimaticky neutrálna – a to skôr, lepšie a nákladovo efektívnejšie, než bolo plánované,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Volkmar Denner.

V súčasnej dobe prebieha nezávislé testovanie. Potvrdil tiež ďalší cieľ: Bosch plánuje do roku 2030 znížiť emisie CO2 v celom dodávateľskom reťazci o 15 percent.

Vďaka novo vzniknutej spoločnosti Bosch Climate Solutions odovzdáva Bosch svoje skúsenosti z vlastnej klimaticky neutrálnej pozície ďalším spoločnostiam – k zákazníkom patria napríklad spoločnosti Freudenberg, Hansgrohe a Köhler Papier.

V súvislosti s činnosťami na ochranu klímy sa spoločnosť Bosch spolieha okrem iného na nové a ďalej rozvíjané technické riešenia pre budúcnosť mobility. Spoločnosť na ceste k udržateľnej mobilite už investovala päť miliárd eur do elektrického pohonu. Iba tento rok vynakladá 700 miliónov eur na vývoj elektrifikovaných riešení mobility vrátane palivových článkov – o necelých 40 percent viac než v predchádzajúcom roku.

„Z dlhodobého hľadiska sa pre Bosch elektromobilita stane jednou z hlavných oblastí podnikania. Naším cieľom je byť lídrom na trhu v oblasti e-mobility s vozidlami poháňanými batériami a palivovými článkami,“ povedal Denner. „Aj dnes máme v oblasti elektropohonu a elektromobility širšie portfólio než ktorákoľvek iná spoločnosť – od elektrobicyklov po nákladné automobily.“

Vysoké investície na začiatku sa už spoločnosti Bosch vyplácajú: Oblasť elektrifikácie pohonu Bosch rastie v súčasnej dobe dvakrát rýchlejšie než trh a už teraz má hodnotu niekoľkých miliárd eur, vysvetlil Denner. Od roku 2018 získala spoločnosť 90 projektov elektrifikácie pohonu, z toho 30 iba v predchádzajúcom roku a to v celkovej hodnote 7,5 miliardy eur. V súčasnosti jazdí po celom svete viac ako 2,5 milióna vozidiel, ktoré v sebe majú komponenty elektrického pohonného ústrojenstva od spoločnosti Bosch.

Bosch vývoj

Štrukturálna zmena – priemysel potrebuje hladký prechod

S ohľadom na štrukturálne zmeny a nadchádzajúce nariadenia Euro7 vidí predseda predstavenstva spoločnosti Bosch automobilový priemysel v náročnej prechodnej fázer.

Rovnako ako ostatné spoločnosti potrebuje spoločnosť Bosch čo možno najplynulejší prechod, aby si udržala čo najviac zamestnancov.

„Podobne ako elektromobily s obnoviteľnou elektrinou môžu byť prevádzkované aj vozidlá s naftovým a benzínovým pohonom CO2 neutrálne a to pomocou syntetických palív. S nadchádzajúcim nariadením Euro7 by sme túto príležitosť pre ochranu klímy nemali premárniť.“

Moderné naftové a benzínové motory už dnes takmer nezhoršujú kvalitu ovzdušia v mestách.

„To, čo je ekonomicky a sociálne správne, nebude neekologické,“ hovorí Denner. „Musíme udržiavať rovnováhu v trojuholníku ekonomických, ekologických a sociálnych aspektov.“ Cieľom by malo byť umožniť zmenu automobilového priemyslu na mobilitu bez negatívnych klimatických a environmentálnych dopadov a súčasne zabezpečiť pracovné miesta.

Výhľad 2021: Vyjsť z krízy silnejší

Bosch očakáva pomalé oživenie svetovej ekonomiky v roku 2021 s rastom tesne pod 4 percentá – po poklesu o 4,5 percenta v predchádzajúcom roku.

Rast bude tlmený nielen naďalej vysokými počtami nakazených a tým tiež nevyhnutnými sociálnymi a hospodárskymi obmedzeniami. Vývoj môžu ovplyvniť tiež politické vplyvy, ako je Brexit, a nezmenená strategická konkurenčná situácia s možnými obchodnými obmedzeniami medzi USA a Čínou.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!