Další krok ke klimaticky neutrální Evropě

22 apríla 2021, 17:06

Ve středu 21. dubna bylo dosaženo prozatímní dohody mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem o klimatickém zákoně, který je jedním z klíčových prvků Zelené dohody pro Evropu. Politická oznámení Evropské komise se brzy stanou závaznými zákony. Tato dohoda je velmi důležitá také pro automobilový průmysl.

Tento akt mimo jiné zahrnuje závazek Evropské unie dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a přechodný cíl snížit emise skleníkových plynů nejméně o 55 % do roku 2030 v porovnání s emisemi z roku 1990.

Důležitý krok k technologické neutralitě

„Jsem ráda, že jsme dosáhli dohody o tomto základním prvku Zelené dohody pro Evropu. Náš politický závazek stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050 je nyní také právním závazkem. Díky zákonu o klimatu se EU ubírá ekologickým směrem s ohledem na příští generace. Je to slib, který jsme dali našim dětem a vnoučatům, který nás zavazuje,“ řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu Frans Timmermans vyhodnotil, že se jedná o zlomový bod pro celou Unii.

„Dosáhli jsme ambiciózní dohody tím, že náš cíl neutrality klimatu bude zakotven v závazných právních předpisech a bude řídit naši politiku na příštích 30 let. Zákon o klimatu bude formovat ekologické oživení ekonomiky Unie a zajistí sociálně spravedlivý přechod k zelené ekonomice. Dnešní dohoda rovněž posiluje naši vedoucí pozici v boji proti klimatické krizi. Doufáme, že tato pozitivní zpráva bude inspirovat naše mezinárodní partnery. Je to dobrý den pro naše občany a naši planetu,“ řekl Frans Timmermans.

Nutno podotknout, že snížení emisí o 55 %, i když se to zdá být velmi ambiciózním cílem, je kompromisním řešením. Na jedné straně se hodnota zvyšuje ze současných 40 %, na druhé straně Evropský parlament požadoval vyšší omezení (60 %), ale nakonec souhlasil s návrhem Rady přijatým v prosinci 2020.

Očekává se, že do roku 2050 bude Evropská unie klimaticky neutrální a po roce 2050 bude dokonce vykazovat zápornou bilanci emisí.

Dohoda důležitá pro automobilový průmysl

Klimatické právo, které je jedním z prvků Green Deal, vyžaduje silné zaangažování všech odvětví evropského hospodářství, samozřejmě včetně automobilového průmyslu, který má od Dieselgate špatnou pověst. Politika Evropské unie týkající se motorismu bude v souladu s cílem klimatické neutrality, díky kterému bude automobilový průmysl „čistší“.

Oznámení nové Evropské komise nutí automobilový průmysl k ještě většímu úsilí o nulové a nízkoemisní technologie, díky nimž budou vozidla více ekologická. Společnosti v oboru jsou připraveny splnit stanovené limity, k čemuž využijí všech technologií, které přispívají k dosažení klimatické neutrality.

Předběžný souhlas vyjednavačů institucí účastnících se legislativního procesu bude ještě muset být formálně schválen Evropským parlamentem a radou, následně zveřejněn a teprve poté vstoupí v platnost.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!