Vliv kvality motorového oleje na turbodmychadlo

24 mája 2021, 14:00

Drtivá většina případů selhání turbodmychadla je zapříčiněna problémem souvisejícím se systémem mazání, konkrétně tedy se znečištěním motorového oleje karbonizací a abrazivními nečistotami. Nedodržování servisních intervalů výměny oleje je zaručený způsob, jak výrazně zkrátit životnost turbodmychadla!

Turbodmychadlo – dle typu a velikosti, musí odolávat otáčkám až 250.000 ot./min, proto je naprosto nezbytné, aby byl mezi hřídelí rotoru a kluznými ložisky přítomen film z kvalitního a čistého oleje. Olej totiž působí nejen jako mazací, ale zároveň také jako chladící médium.

Radiální ložisko turbodmychadla: dle napečené karbonizace je na první pohled jasné, že k destrukci došlo vlivem znečištěného oleje

Pokud je olej znečištěn, nebo je omezen jeho přívod či odvod, dojde k okamžitému poničení kluzných ložisek turbodmychadla. Radiální i axiální ložiska se budou vlivem kontaktu s hřídelí rotoru vzájemně opotřebovávat. V této fázi už provozovatel vozidla pocítí typické příznaky závady, kterými jsou například výpadky výkonu, nadměrná kouřivost nebo takzvané „pískání“. Symptomy se nadále budou zhoršovat a následně pomůže už jen včasná základní oprava turbodmychadla servisním kitem.

Ucpaný nebo špatně průchozí přívod oleje přímo souvisí s poruchou turbodmychadla. Karbonizace na stěnách potrubí sníží průtok až o 75 %.

Abrazivní nečistoty

Leštění vs. vrypy

Důsledkem překročení pravidelných servisních intervalů a včasné výměny oleje je zvýšená přítomnost abrazivních nečistot. Ty se často vzhledem k jejich velikosti v řádu mikrometrů dostanou do okruhu mazání i skrze vzduchový filtr.

Porovnání – vrypy vs. „leštění“ způsobeno přítomností abrazivních mikro-částic v okruhu mazání

Dle velikosti vrypů na ložiskách a hřídeli rotoru lze s přesností určit nejen důvod selhání turbodmychadla, ale i podmínky, v jakých je dané vozidlo provozováno. Pokud je turbodmychadlo vystaveno oleji s vysokým podílem jemných mikro-částic, dochází k „vyleštění“ ploch kluzných ložisek, a to mnohdy až do vysokého, téměř zrcadlového lesku. Velké částice jsou naopak charakteristické viditelnými hrubými vrypy, u kterých se velikost liší dle velikosti přítomných částic.

Velmi kontaminovaný olej bývá častý zejména u stavební nebo zemědělské techniky z důvodu provozu v prašném prostředí. Vždy je potřeba dbát na včasné výměny oleje, filtru oleje i vzduchového filtru, který s rostoucím stářím postupně ztrácí schopnost zachycovat drobné nečistoty. Částice se následně dostávají skrz okruh mazání až do motoru i turbodmychadla, kde abrazivně působí na jednotlivé komponenty.

Ložisko a hřídel motoru z turbodmychadla nákladního vozu provozovaném na stavbách. Velikost vrypů je 50 – 100 mikrometrů.

Důsledky opotřebení ložisek

Příčina selhání kritických komponentů turbodmychadla

Vlivem opotřebení ložisek dojde k zvětšení vůlí na rotoru turbodmychadla mimo tolerované hranice. Každé turbodmychadlo s kluznými ložisky má z výroby drobné radiální vůle, kdy se však nejedná o vadu, nýbrž nutnost. Olej totiž musí mít prostor volně protýkat mezi hřídelí rotoru a ložisky.

Zvětšením vůlí dojde v první řadě k poklesu výkonu, zvýšení spotřeby a zvýšení kouřivosti vozidla. Olej začne prosakovat vlivem netěsnosti (axiální ložisko má i těsnící funkci) do prostoru turbínové skříně a následně do výfukové soustavy. Pokud se jedná o dieselový motor s DPF, zvyšuje se rovněž riziko jeho poškození.

V samotném turbodmychadlu pak dochází k postupnému kontaktu skříní turba s rotorem nebo dmychadlovým kolem. Příčinou je právě opotřebení radiálních ložisek, které již nevymezují korektní vůli stanovenou výrobcem. Výsledkem je postupná destrukce kritických komponentů turbodmychadla. V takový moment už z hlediska opravy nepostačí základní oprava, ale je nezbytná oprava pokročilá až generální.

Rozsah potřebné opravy stanoví až kompletní diagnostika, kterou poskytuje SPECIAL TURBO v rámci oprav zdarma. Přesné určení poškození může výrazně ušetřit konečné náklady na opravu.

Více informací o problematice turbodmychadel naleznete na stránkách SPECIAL TURBO.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!