„Elring – Das Original“ rozširuje sortiment o komplexnú skupinu výrobkov „ojnicové skrutky“ pre motory VAG

16 mája 2022, 8:52

Ojnicové skrutky pre motory úžitkových vozidiel sú už dlhú dobu súčasťou sortimentu spoločnosti „Elring – Das Original“. Nedávno bol sortiment rozšírený o skrutky pre motory skupiny VAG. Pri spaľovacom motore sa vyskytuje niekoľko zásadných skrutiek. Jednou z nich je ojnicová skrutka, ktorá dokonalo zapadá do produktového portfólia spoločnosti Elring.

Ojnicové skrutky v ponuke

Nech už sú ojnicové skrutky demontované z akéhokoľvek dôvodu, ich ďalšie použitie je v podstate nemožné. Skrutka je vysoko-dynamická a pri chode motora veľmi namáhaná. Presnejšie povedané – napätie vznikajúce pri montáži slúži k tomu, aby sa zabránilo čiastočnému uvoľneniu a priečnemu posunu medzi ojnicou a vekom ojnicového ložiska. Z tohto dôvodu sa používajú takmer výhradne expanzné skrutky.

Fungovanie expanznej skrutky

Tento typ skrutky má po vyrobení pružné a plastické vlastnosti. Tie sú v podstate dané tvarom skrutky a použitou oceľou, ktorá je zvyčajne vysokopevnostná.

Valcová časť skrutky, t. j. časť bez závitu, má menší priemer jadra ako časť so závitom. Z príslušnej dĺžky každej časti skrutky a jej priemeru tak vyplýva potrebná zodpovedajúca pružnosť. Týmto spôsobom sa skrutka môže chovať ako napnutá pružina. V porovnaní so skrutkami hlavy valcov je tiež priestor, ktorý je k dispozícii pre ojnicové skrutky, oveľa obmedzenejší.

Pružiace charakteristiky skrutiek sú navrhnuté tak, aby v rôznych prevádzkových režimoch motora pôsobila vždy dostatočná pružiaca sila. Bežná skrutka hriadeľa s rozmermi obvyklými pre osobné automobily nemôže túto úlohu splniť. Skôr či neskôr by sa zlomila.

Dôležitý je uhol dotiahnutia

Aj tá najdokonalejšia konštrukcia expanznej skrutky je na nič, ak nie je montáž vykonaná presne podľa pokynov výrobcu.

V zásade sa každá skrutka najprv utiahne tzv. predmomentom, t. j. definovaným momentom (Nm), aby sa ojnica zafixovala s vekom ojnicového ložiska. Vo výnimočných prípadoch môže ísť aj o dva úkony. Až do tohto kroku je skrutka stále v pružnom stave.

Použitie uhlov pri ďalšom uťahovaní skrutiek vychádza z toho, že v nasledujúcom kroku musí byť vyvinutá presne definovaná sila. Ak by sa používali len krútiace momenty, bola by konečná odchýlka sily na skrutku +/- 30 %. To je neprijateľná hodnota. Ak sa použije uhol dotiahnutia, robí odchýlka maximálne 10 %, čo možno považovať za najlepšiu technicky dosiahnuteľnú mieru potrebnej sily. Na dotiahnutie skrutky do plastického stavu je spravidla nutné len uhlové dotiahnutie. To možno pocítiť pri prekročení medze pružnosti. Skrutka potom dosiahne zamýšľaného predĺženia alebo predĺženia na drieku a nachádza sa v plastickom stave, tzn. je trvalo deformovaná.

Dôvodom vysokej odchýlky sily na skrutku pri použití len krútiaceho momentu je celková hodnota trenia v spojení, t. j. zárezovej sily skrutky v závite a hodnota trenia hlavy skrutky o veko ojnicového ložiska. Krútiaci moment teda nie je pre predopnutie dostačujúci. Preto sa odporúča závit aj hlavu skrutky pri montáži ľahko namazať olejom. Aj tu však v prípade pochybností postupujte podľa pokynov výrobcu. Uhlové dotiahnutie je skrátka uhlové dotiahnutie. Preto je jedinou bezpečnou metódou pre vnesenie zodpovedajúcich síl do ojnicovej skrutky.

 Teraz je zrejmé, že už raz predĺžená skrutka, ktorá bola pri montáži vytiahnutá alebo predĺžená mimo oblasť pružnosti do plastického stavu, nemôže znovu vyvinúť potrebnú pružiacu silu.

Ďalšou výhodou uhlového doťahovania je, že touto metódou možno do značnej miery eliminovať rušivú veličinu trenia a maximálne využiť nosnosť skrutky. Skrutku je tak možné nadimenzovať ako čo najmenšiu a najľahšiu. Pre pohyblivé časti motora je to nezanedbateľná výhoda.

Viac informácií o ojnicových skrutkách a ďalších produktoch spoločnosti Elring nájdete na ich webovej stránke.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!