Novým generálnym sekretárom Zväzu automobilového priemyslu SR sa stal Viktor Marušák

25 októbra 2022, 10:48

Od 1. októbra 2022 nastupuje na post generálneho sekretára Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Viktor Marušák. Ján Pribula, ktorý túto funkciu doteraz zastával, odchádza do dôchodku.

Viktor Marušák

Viktor Marušák (36) je absolventom fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Vo Zväze automobilového priemyslu začal pracovať v roku 2012, ako vyštudovaný právnik po odbornej stránke zabezpečoval účasť Zväzu automobilového priemyslu v legislatívnych konaniach. V pozícii tajomníka legislatívnych komisií pre pracovné právo, finančnú legislatívu, vedu, výskum a inovácie formoval stratégiu ZAP SR v týchto oblastiach. Viktor Marušák si počas svojho pôsobenia vo Zväze automobilového priemyslu získal rešpekt členských firiem Zväzu, aktívne s nimi komunikoval a zabezpečoval, aby v práci a smerovaní ZAP SR boli reflektované podnety od  jeho členov. Spolupodieľal sa na založení Divízie subdodávateľov a riadení jej činnosti. Viktor Marušák bol iniciátorom založenia odborných konferencií Newmatec a CEE Automotive Supply Chain, ktoré sa pod jeho vedením stali rešpektovanými platformami na získavanie najnovších poznatkov a informácií z automobilového priemyslu v strednej Európe.  Ako zástupca generálneho sekretára  Jána Pribulu sa pod jeho supervíziou pripravoval na novú funkciu od roku 2021.

„V prvom rade sa chcem poďakovať Jánovi Pribulovi  za všetku jeho prácu, ktorú pre slovenský automobilový  priemysel vykonal.  Ako splnomocnenec vlády pre automobilový priemysel prispel k tomu, že na Slovensko prišli automobilky KIA a PSA. S našim Zväzom je spojený viac ako dvadsať rokov, najprv ako člen výkonného výboru, neskôr ako jeho generálny sekretár,“ vyjadril sa prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, pán Alexander Matušek. „Viktorovi Marušákovi prajem, aby nadviazal na úspešnú činnosť jeho predchodcu a dokázal počas tejto neľahkej doby  naďalej obhajovať záujmy najsilnejšieho priemyselného odvetvia na Slovensku.“

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!