Parkovací systém bez vodiča od spoločností Bosch a Mercedes-Benz získal povolenie na komerčné využitie

12 decembra 2022, 12:28

Spoločnosti Bosch a Mercedes-Benz dosiahli dôležitý míľnik na ceste k automatizovanému riadeniu: Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA) schválil ich plne automatizovaný parkovací systém v parkovacom dome P6, ktorý prevádzkuje spoločnosť APCOA na letisku Stuttgart. Ide tak o prvý plne automatizovaný parkovací systém bez vodiča na svete, ktorý bol oficiálne schválený na komerčné využitie v súlade s normou SAE úrovne 4.

Technologický pokrok v oblasti automatizovaného riadenia zohráva kľúčovú úlohu v mobilite budúcnosti. Kontrolu a manévrovanie preberá vozidlo a infraštruktúra parkovacieho domu: Namiesto hľadania parkovacieho miesta a blúdenia po stiesnených garážach sa vodič môže venovať iným činnostiam, a nestrácať tak svoj drahocenný čas.

„Prvé prevádzkové povolenie na svete pre našu plne automatizovanú funkciu parkovania bez vodiča, ktorú sme vyvinuli spolu s naším technologickým partnerom Bosch, dokazuje, že vedúce postavenie v oblasti inovácií a ‚Made in Germany‘ idú ruka v ruke,“ hovorí Markus Schäfer, člen predstavenstva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG a technický riaditeľ pre vývoj a nákup. „Po uvedení systému DRIVE PILOT úrovne 3 na trh budeme čoskoro ponúkať aj systém INTELLIGENT PARK PILOT úrovne 4. To všetko plánujeme stihnúť ešte v tomto roku. Touto cestou ukážeme našim zákazníkom, ako môže technológia zlepšiť každodenný život a ako môžu naši zákazníci získať drahocenný čas.“

„Parkovanie bez vodiča je dôležitou súčasťou automatizovanej mobility. Plne automatizovaný parkovací systém vyvinutý spolu s naším partnerom Mercedes-Benz ukazuje, ako ďaleko sme už na tejto vývojovej ceste pokročili. Každodenný svet automatizovaného riadenia sa začína parkovaním bez vodiča,“ hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda predstavenstva divízie Mobility Solutions. „Od samého začiatku sa spoločnosť Bosch zameriava na inteligentnú infraštruktúru v parkovacích domoch. My sme stanovili štandard. Naším cieľom do budúcna je vybaviť viacero parkovacích domov príslušnou technológiou infraštruktúry. V najbližších rokoch by ich malo byť na celom svete už niekoľko stoviek.“

Technológia parkovania bez vodiča

Po vjazde na parkovisko vystúpite a následne zaparkujete jednoducho kliknutím v aplikácii na svojom smartfóne – automatická parkovacia služba, nazývaná aj Automated Valet Parking, je úplne bez vodiča. Zatiaľ čo vodič už opustil parkovisko a môže využiť čas inde, vozidlo samo odíde na pridelené parkovacie miesto a zaparkuje. Rovnakým spôsobom môže vozidlo v prípade potreby opäť vyjsť. Inteligentná infraštruktúra od spoločnosti Bosch nainštalovaná v garáži funguje v spojení s technológiou vozidiel Mercedes-Benz. Senzory Bosch monitorujú jazdný koridor a jeho okolie a poskytujú informácie na riadenie vozidla. Technológia vo vozidle premieňa informácie z infraštruktúry na jazdné manévre. Takto môžu vozidlá samostatne jazdiť po rampách a presúvať sa medzi poschodiami v budove. Ak snímače infraštruktúry zaznamenajú prekážku, vozidlo bezpečne zastaví a pokračuje v jazde, až keď je trasa opäť voľná.

Už v roku 2019 získali spoločnosti Bosch a Mercedes-Benz výnimočne prvé povolenie systému Automated Valet Parking na svete pre prevádzku vývojových vozidiel bez ľudského dohľadu v rámci múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte. Teraz udelené povolenie ide nad tento rámec a umožňuje komerčné použitie so súkromnými vozidlami v parkovacom dome P6 na stuttgartskom letisku. Základom povolenia je zákon umožňujúci jazdu bez vodiča v súlade s SAE úrovňou 4 pre motorové vozidlá, ktorý v Nemecku nadobudol účinnosť v júli 2021. V úzkej koordinácii so Spolkovým ministerstvom pre digitalizáciu a dopravu (BMDV) a už spomínaným KBA bol zákon aplikovaný na tento parkovací systém. Dňa 20. 5. 2022 bola nemeckým Spolkovým snemom schválená vyhláška o prevádzke autonómnych vozidiel (Autonome Fahrzeug-Genehmigungs- und Betriebsverordnung), ktorá špecifikuje požiadavky na vozidlá SAE úrovne 4 v rámci nemeckého zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

Spoločnosti plánujú postupné zavádzanie služby parkovania bez vodiča v parkovacom dome P6 na letisku v Stuttgarte – prví zákazníci s vozidlami triedy S a EQS vyrobenými od júla 2022 vrátane, pre ktoré je k dispozícii Mercedes me connect služba INTELLIGENT PARK PILOTii a ktorí si ju už aktivovali, budú môcť od dátumu aktivácie využívať túto funkciu v každodennej prevádzke na parkovisku P6 stuttgartského letiska, ktoré prevádzkuje spoločnosť APCOA. Po predchádzajúcej rezervácii parkovacieho miesta prostredníctvom aplikácie Mercedes me môže vodič zaparkovať vozidlo na vopred definovanom parkovacom mieste. Proces parkovania sa začne v aplikácii Mercedes me po vystúpení všetkých cestujúcich. Parkovací systém kontroluje, či je príjazdová cesta k vyhradenému parkovaciemu miestu voľná a či sú splnené všetky ostatné technické požiadavky. V takom prípade vodič dostane v aplikácii potvrdenie, že jeho vozidlo prevzala inteligentná infraštruktúra a môže opustiť parkovisko. Vozidlo sa potom automaticky naštartuje a prejde na parkovacie miesto. Ak sa vodič rozhodne odísť so svojím vozidlom, môže ho opäť pomocou aplikácie „privolať“ do vopred definovanej oblasti vyzdvihnutia.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!