Krokové motorky (akční členy) ve ventilačním systému

19 decembra 2022, 16:48

Akční členy pro ovládání klapek modulu HVAC jsou kompaktní krokové motorky, které převádějí elektrické impulsy na mechanický pohyb. Obvykle se používají v automatických klimatizačních systémech pro rozvod vzduchu v kabině, čímž zajišťují větrání nebo odmrazování. Primární funkcí je zajištění směšování studeného a teplého vzduchu pro regulaci teploty v kabině a otevírání nebo zavírání přívodu vzduchu pro zajištění funkce recirkulace vzduchu.

Krokový motorek je elektromechanické zařízení, které převádí elektrické impulsy na přesné mechanické pohyby. Hřídel nebo vřeteno krokového motorku se otáčí pokaždé o přesně stanovený úhel (krok) v závislosti na sledu elektrických impulzů. Otáčení motorku je v přímé závislosti s těmito vstupními impulsy. Sled aplikovaných impulzů přímo souvisí se směrem otáčení hřídele motoru. Otáčky hřídele závisí na frekvenci vstupních impulsů a počet kroků otáčení je definován počtem aplikovaných vstupních impulsů.

Krokové motorky (akční členy) Valeo

Klasický elektromotor funguje na principech magnetismu, o kterém jsme se všichni učili ve škole. Opačné póly se přitahují a stejné póly se odpuzují. Takto funguje základní elektromotor. Vezmeme magnet ve tvaru prstence, vložíme do něj cívku drátu a vedeme jím proud. Drát se stane dočasným magnetem poháněným elektřinou – jinými slovy elektromagnetem – a magnetické pole, které vytváří, je odpuzováno polem permanentního magnetu, které ho otáčí. Zapínáním a vypínáním proudu pomocí malého zařízení zvaného komutátor a elektrických kontaktů zvaných kartáče (uhlíky) můžete drát donutit otáčet se stejným směrem donekonečna. Dodáním elektrické energie tak získáte pohyb (mechanickou energii). To je podstata běžného motoru, který používá stejnosměrný proud.

Krokové motorky se od běžných stejnosměrných motorů liší. Můžeme zde rozlišit nejméně čtyři hlavní rozdíly. Na první pohled patrný rozdíl je v tom, že nemají kartáče (uhlíky) ani komutátor (části stejnosměrného motoru, která mění směr elektrického proudu a pohání rotor – rotující část motoru). Jinými slovy, krokové motorky jsou příkladem toho, čemu říkáme bezuhlíkové motory. (Bezuhlíkové motory lze nalézt také v mnoha elektrických vozidlech, skryté v nábojích kol).

Další zásadní rozdíl se týká rotujících dílů. U bezuhlíkového motoru jsou vinuté cívky staticky uvnitř a permanentní magnety se kolem nich otáčejí zvenčí. Krokový motorek je však jiný. Permanentní magnety jsou uvnitř a otáčejí se (tvoří rotor), zatímco cívky jsou vně a zůstávají statické (tvoří stator).

Třetím velkým rozdílem mezi běžným stejnosměrným motorem a krokovým motorkem je konstrukce statoru a rotoru. Místo jednoho velkého magnetu na vnější straně (stator) a jedné velké cívky otáčející se uvnitř (rotor) má krokový motorek vnitřní magnet přesně rozdělený na mnoho samostatných částí, které vypadají jako zuby na ozubeném kole. Vnější cívky mají odpovídající zuby, které vytvářejí magnetické impulzy, jež přitahují a odpuzují, čímž způsobují otáčení zubů vnitřního kola v malých krocích.

Krokový motorek Valeo

Je velmi důležité, aby krokový motorek mohl zůstat v určité poloze, když se pootočí o určitý úhel. To je samozřejmě nesmírně důležité, pokud chcete, aby motorek poháněl něco jako klapku ve vzduchotechnice, která se musí otáčet o určitou hodnotu a pak zůstat přesně na stejném místě.

Společnost Valeo dodává do prvovýroby celé moduly HVAC včetně komponentů, jako jsou krokové motorky. Tyto komponenty zajišťují bezproblémový a precizní provoz celého systému, který se stará o pohodlí řidiče a cestujících.

Více informací nejen o krokových motorcích naleznete na stránkách firmy Valeo.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!